skilleStemmer fra arkivetskilleLitteraturquizskille_slutt
litteratur_lesekunst_teorier_3_1_banner
Her er du: NRK.no > Nyheter > Kultur > Lesekunst > Teorier Sist oppdatert 13:28
Ansvarlig for sidene:
Tom Egil Hverven

 
Feminisme

7. Politikk og kritikk

- Betyr tilknytningen til feminismen som politikk og praksis at feministisk litteraturkritikk også alltid er politisk?

Publisert 21.06.2002 13:34.
– Det tror jeg det er veldig viktig å være klar over, sier Anne Birgitte Rønning og tilføyer:.

- Toril Moi påpekte tidlig at feministisk litteraturkritikk var nettopp kritikk – at den er kjennetegnet av det kritiske perspektivet hos forskeren, forskerens bevissthet om sin egen posisjon.

Feministisk kritikk er i alle fall ikke en metode. Men det har nok etter hvert vokst fram en feministisk litteraturteori. Nå finnes det en kanon, og feministisk kritikk er godt etablert.

Kjønn overalt i kulturen

– Feminisme har blitt et eget felt?

– Ja, men i utgangspunktet var det et kritisk perspektiv, som også henger sammen med den såkalte positivismekritikken, dvs. kritikken av vitenskapens idé om den verdinøytrale forskeren. I så måte er det et typisk 70-tallsprosjekt. Å velge et feministisk perspektiv har helt klart med politisk interesse å gjøre.

På den annen side synes jeg egentlig det er ganske selvfølgelig og ganske allment å påpeke at noe har kjønn. Kjønn er en av de kategoriene som kulturen bruker som byggestener.

Alle kulturer har til alle tider forstått noe som kvinnelig og noe som mannlig. Kjønnsforskjellen, forskjellen mellom mann og kvinne, har vært brukt til å skape verdensbilder og kulturer. Delingen i to kjønn skaper metaforer.

Språket fullt av kjønnsmetaforer

Litteraturen vår - og selve språket - er full av kjønnsmetaforikk: Havet omtales som en mor, institusjonsopprør som fadermord, gamle leveregler og botemidler som kjerringråd.

Vi snakker om jomfruelig natur og karslig gange. Og nå skal bachelor, ungkar, bli betegnelsen på laveste akademiske grad. Så påpekningen av kjønn i seg selv skulle ikke behøve å være politisk.

Vi kan altså forstå kjønn som en helt fundamental kulturell kategori som skaper betydning. Og man burde derfor kunne forske på kjønn uten sikte på å endre forholdene mellom kjønnene. Det feminstiske må ligge i det at man faktisk mener at kjønn har fungert legitimerende for makten og undertrykkende i forhold til kvinner, og at man ønsker å endre dette.

FEMINISME 
Feminisme - oppdagelse av kvinnekulturen
1. Showalter: En egen litteratur
2. Topper og underskog
3. En kvinnelig skrivemåte?
4. Kristeva og modernismen
5. Forholdet til postkolonialisme
6. de Beauvoir og "Den andre"
7. Politikk og kritikk
8. Å lese menn
9. Kvinners kritikk
10. Den gale kvinnen på loftet
11. Den kjønnede mannen

 
Forfattere
Verker
Teorier
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no