skilleStemmer fra arkivetskilleLitteraturquizskille_slutt
litteratur_lesekunst_teorier_3_1_banner
Her er du: NRK.no > Nyheter > Kultur > Lesekunst > Teorier Sist oppdatert 13:28
Ansvarlig for sidene:
Tom Egil Hverven

 

Feminisme - oppdagelse av kvinnekulturen

– En litteraturkritikk som er bevisst feministisk finnes ikke før på 1970-tallet, sier førsteamanuensis Anne Birgitte Rønning ved Universitetet i Oslo. Hun blir intervjuet av Ane Farsethås.

Publisert 21.06.2002 10:55. Oppdatert 17.07.2002 09:32.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
Hjelp | Mer lyd og video
- Hvordan oppstår den feministiske teorien?

- Den kommer som en konsekvens av kvinnebevegelsen og dens fokus på at kvinnekulturen er noe annet en mannskulturen.

Lange aner

Feministisk litteraturkritikk har likevel lange aner. Kritikere som kommenterer litteratur i forhold til et kvinneperspektiv, men som vi ikke umiddelbart oppfatter som feministisk litteraturkritikk, finnes også på 1800-tallet og tidlig i vårt århundre. Camilla Collett er et eksempel.

Det fantes også kvinner som deltok som kritikere i litterære tidsskrifter og aviser, og det fantes egne kvinneblader som skrev om samfunnsforhold og om kunst og litteratur fra kvinners perspektiv.

Gjør kvinnelige forfattere synlige

Men først på 1970-tallet får vi en bred front av feministisk forskning som anla et perspektiv på kjønn og makt i litteraturforskningen og som ut fra dette leste både menns og kvinners tekster og litteraturhistorien på en ny måte.

De feministiske kritikerne var blant annet opptatt av å synliggjøre kvinnelige forfattere - at det finnes en kvinnelig litteraturhistorie, en tradisjon av kvinnelige forfattere som også leste og påvirket hverandre.

Formidle kvinnelige erfaringer

En viktig forutsetning for å løfte fram de kvinnelige forfatterskapene var også at man mente at disse forfatterne hadde noe å si til kvinner, at kvinnelige forfattere formidlet erfaringer som ble ansett som typisk kvinnelige, og at det var nødvendig å sette fokus på disse erfaringene. På 70-tallet var det viktig for kvinner å lese det kvinner hadde skrevet tidligere.


Les hele intervjuet ved å følge lenkene nedenfor.

FEMINISME 
Feminisme - oppdagelse av kvinnekulturen
1. Showalter: En egen litteratur
2. Topper og underskog
3. En kvinnelig skrivemåte?
4. Kristeva og modernismen
5. Forholdet til postkolonialisme
6. de Beauvoir og "Den andre"
7. Politikk og kritikk
8. Å lese menn
9. Kvinners kritikk
10. Den gale kvinnen på loftet
11. Den kjønnede mannen

 
Forfattere
Verker
Teorier
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no