skilleStemmer fra arkivetskilleLitteraturquizskille_slutt
litteratur_lesekunst_teorier_3_1_banner
Her er du: NRK.no > Nyheter > Kultur > Lesekunst > Teorier Sist oppdatert 13:28
Ansvarlig for sidene:
Tom Egil Hverven

 
Feminisme

1. Showalter: En egen litteratur

- Hvem ga feminismen et teoretisk fundament på 1970-tallet?

Publisert 21.06.2002 11:16.
– Elaine Showalters bok "A Literature of their Own" (1977), ”En egen litteratur”, var svært innflytelsesrik, sier Anne Birgitte Rønning.

- Showalter beskriver engelske kvinners romantradisjon. Hun skriver om hvordan kvinnelige forfattere formidler kvinneerfaringer, men også om hvordan den kvinnelige romantradisjonen forholder seg til hele den mannlige litterære institusjonen.

"Vi vet ikke hva kvinnen er"

Utgangspunktet for bokas tittel er et utsagn av John Stuart Mill. Han sa at vi umulig kan vite hva kvinnenes litteratur er, fordi vi egentlig ikke vet hva kvinnen er - vi kjenner bare mannens forming av kvinnen. Bare hvis kvinnen hadde kunnet leve uavhengig av mannen, kunne hun hatt sin egen litteratur.

Dette forfølger Showalter. Hun forsøker å vise at en slik egen kvinnelig romantradisjon eksisterer og har utviklet seg i skyggen av den mannlige tradisjonen. Kvinnene var faktisk tidlig ute med både å lese og skrive romaner.

Tre historiske faser

– Hvordan karakteriserer Showalter den kvinnelige romantradisjonen?

– Showalter deler kvinnelitteraturen inn i tre historiske faser. I den første, såkalt ”feminine fasen”, som Showalter regner fra 1840 til 1880, skriver forfatterne frem en kvinnelighet som er slik mannen forventer kvinneligheten, i romaner som i hovedsak oppfyller den litterære institusjonens forventninger til romanen.

Først rundt 1880 får man en ny fase, som Showalter omtaler som ”den feministiske fasen”. I denne finner vi mer aggressive, nærmest militante romaner, og amasone-utopier, fremtidsfantasier om fullkomne kvinnesamfunn.

Den tredje fasen strekker seg fra 1920-tallet og framover til vår egen tid. Showalter kaller dette den ”kvinnelige” fasen – den er kjennetegnet av det Showalter mener er en egen kvinnelig estetikk. I denne fasen er det altså at kvinnene endelig når fram til ”en egen litteratur”.

FEMINISME 
Feminisme - oppdagelse av kvinnekulturen
1. Showalter: En egen litteratur
2. Topper og underskog
3. En kvinnelig skrivemåte?
4. Kristeva og modernismen
5. Forholdet til postkolonialisme
6. de Beauvoir og "Den andre"
7. Politikk og kritikk
8. Å lese menn
9. Kvinners kritikk
10. Den gale kvinnen på loftet
11. Den kjønnede mannen

 
Forfattere
Verker
Teorier
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no