skilleUnderholdning: Monsen (trippel)skille_slutt
Jul 2002 3_1
Her er du: NRK.no > Jul Sist oppdatert 11:58
KOLOFON
Publikum i NRK-studio? Send en epost til
---
Epost til redaksjonen:
---
Prosjektsjef for Radio- og Nett-underholdning
---
Vaktsjef og nettredaktør Underholdning:
 

Juleevangeliet på dansk


Publisert 28.12.2001 17:57. Oppdatert 29.11.2002 11:58.
02:01 Men det skete i de dage, at en Befaling udgik fra Kejser Augustus, at al Verden skulde skrives i Mandtal.
02:02 (Denne forste Indskrivning skete, da Kvirinius var Landshovding i Syrien,)
02:03 Og alle gik for at lade sig indskrive, hver til sin By.
02:04 Og også Josef gik op fra Galilæa, fra Byen Nazareth til Judæa til Davids By, som kaldes Bethlehem, fordi han var af Davids Hus og Slægt,
02:05 for at lade sig indskrive tillige med Maria, sin trolovede, som var frugtsommelig.
02:06 Men det skete, medens de vare der, blev Tiden fuldkommet til, at hun skulde fode.
02:07 Og hun fodte sin Son, den forstefodte, og svobte ham og lagde ham i en Krybbe; thi der var ikke Rum for dem i Herberget.
02:08 Og der var Hyrder i den samme Egn, som lå ude på Marken og holdt Nattevagt over deres Hjord.
02:09 Og se, en Herrens Engel stod for dem, og Herrens Herlighed skinne-de om dem, og de frygtede såre
02:10 Og Engelen sagde til dem: "Frygter ikke; thi se, jeg forkynder eder en stor Glæde, som skal være for hele Folket.
02:11 Thi eder er i dag en Frelser fodt, som er den Herre Kristus i Davids By.
02:12 Og dette skulle I have til Tegn: I skulle finde et Barn svobt, liggende i en Krybbe."
02:13 Og straks var der med Engelen en himmelsk Hærskares Mangfoldig-hed, som lovede Gud og sagde:
02:14 Ære være Gud i det hojeste! og Fred på Jorden! i Mennesker Velbehag!
02:15 Og det skete, da Englene vare farne fra dem til Himmelen, sagde Hyrderne til hverandre: "Lader os dog gå til Bethlehem og se dette, som er sket, hvilket Herren har kundgjort os."
02:16 Og de skyndte sig og kom og fandt både Maria og Josef, og Barnet liggende i Krybben.
02:17 Men da de så det, kundgjorde de, hvad der var talt til dem om dette Barn.
02:18 Og alle de, som horte det, undrede sig over det, der blev talt til dem af Hyrderne.
02:19 Men Maria gemte alle disse Ord og overvejede dem i sit Hjerte.
02:20 Og Hyrderne vendte tilbage, idet de priste og lovede Gud for alt, hvad de havde hort og set, således som der var talt til dem.

Siste saker:
Flere saker: ALT OM JULEEVANGELIET

 
Månetoppen
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no