skilleUnderholdning: Monsen (trippel)skille_slutt
Jul 2002 3_1
Her er du: NRK.no > Jul Sist oppdatert 11:58
KOLOFON
Publikum i NRK-studio? Send en epost til
---
Epost til redaksjonen:
---
Prosjektsjef for Radio- og Nett-underholdning
---
Vaktsjef og nettredaktør Underholdning:
 

Juleevangeliet på dansk (1885)


Publisert 28.12.2001 18:24. Oppdatert 29.11.2002 11:49.
Men det begav sig i de Dage, at en Befaling udgik fra Keiser Augustus, at al Verden skulde innskrives i Mantal. Denne første Indskrivning skede , der Kvirinus var Landsherre i Syrien. Og Alle gik for at lade sig indskrive, Hver i sin egen Stad. Men også Josef gik op fra Galielea, fra Staden Nasareth, til Judæa, til Davids Stad , som kaldes Bethlehem, fordi han var av Davids Hus og Slægt, for at lade sig inskrive med Maria, sin trolovede Hustru, som var frugtsommelig.
Men det skede, da de vare der, blev Tiden fuldkommet, at hun skulde føde. Og hun fødte sin Søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en Krybbe ; thi de hadde ikke Rum i Herberget.

Og der vare Hyrder i den samme egn, som vare ude paa Marken og holdt Nattevagt over sin Hiord. Og se, Herrens Engel stod for dem, og Herrens Klarhed skinnede om dem, og de frygtede fare. Og Engelen sagde til dem : Frygter ikke ! Thi se, jeg forkynder Eder en stor Glæde, som skal vederfares alt Folket ; thi Eder er idag en Frelser født, som er den Herre Christus, i Davids Stad. Og dette skal være Tegnet ; I skulle finde et Barn svøbt, liggende i en Krybbe. Og strax var der hos Englen en himmelsk Hærskares Mangfoldighed, som lovede Gud og sagde ;

Ære være Gud i det Høieste og Fred paa Jorden, i Menneskene en Velbehagelighed.

Og det skede, der Englene fore fra dem til Himmelen, da sagde Hyrderne til hverandre : Lader os dog gaa hen til Bethlehem og se denne Ting, som er skeet, som Herren har ladet os vide !

Og de kom hastelig og fant baade Maria og Josef, og Barnet liggende i Krybben. Men der de havde seet det, lode de dem vite det Ord, som var sagt til dem om dette Barn. Og alle som hørte det, forundrede sig over det, som Hyrderne sagde til dem. Men Maria bevarede alle dise Ord og overveide dem i sit Hjerte. Og Hyrderne vendte tilbage, prisede og lovede Gud for alt det som de havde hørt og seet, ligesom der var sagt til dem.

Siste saker:
Flere saker: ALT OM JULEEVANGELIET

 
Månetoppen
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no