skilleStemmer fra arkivetskilleLitteraturquizskille_slutt
litteratur_lesekunst_teorier_3_1_banner
Her er du: NRK.no > Nyheter > Kultur > Lesekunst > Teorier Sist oppdatert 13:28
Ansvarlig for sidene:
Tom Egil Hverven

 

Nyhistorisme: kulturen rundt teksten

- Nyhistorismen undersøker historiske, samfunnsmessige og idéhistoriske forhold rundt litterære tekster, sier Jørgen Sejersted, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen. Han blir intervjuet av Ane Farsethås.

Publisert 25.06.2002 14:16.
- Hva er nyhistorisme?

– Den amerikanske litteraturforskeren Stephen Greenblatt (f. 1943), som ofte kalles nyhistorismens far, er den som har laget begrepet. Han brukte det opprinnelig som en samlebetegnelse på bidragene i et renessansenummer av tidsskriftet "Genre".

Merkelappen ”nyhistorisme” traff et behov i tiden og kom raskt til å bli brukt om nyere litteraturforskning med vekt på historiske, samfunnsmessige og idéhistoriske forhold. Særlig blir det brukt om et miljø av renessanseforskere rundt Stephen Greenblatt og tidsskiftet ”Representations” på 1980-tallet.

"Kulturpoetikk"

Greenblatt sier selv at han heller ville kalt sin fortolkningsmåte ”kulturpoetikk”. Det ville etter hans mening bedre fått fram den grunnleggende ideen om en kobling av bred kulturanalyse med formanalyse.

- Selv synes jeg nyhistorisme er et godt og talende begrep. Det er nær sammenheng mellom klassisk historisme og nyhistorisme, mener Jørgen Sejersted.

Forbindelser til etablert tradisjon

- I stedet for å selge den populære tanken om at nyhistorismen representerer noe helt nytt og radikalt, er det fra mitt ståsted vel så interessant å se forbindelsene til en gammel og veletablert tradisjon.

Mange av de sentrale problemstillingene i nyhistorismen finner vi også i den klassiske historismen for 100 år siden.


Les hele intervjuet ved å følge lenkene nedenfor.

NYHISTORISME 
Nyhistorisme: kulturen rundt teksten
1. Ny historisme i lang tradisjon
2. Brudd med enhet og essens
3. Bakgrunn i marxisme og nykritikk
4. Sosiale energier
5. Blooms kritikk av Greenblatt
6. Renessansens gjenfødelse
7. Forfatteren som autoritet
8. Hva er en diskurs?
9. Reaksjon på formalismen
10. Er makten én - eller flere?
11. Nyhistorisme på norsk
12. Teoretiske slektninger

 
Forfattere
Verker
Teorier
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no