skilleStemmer fra arkivetskilleLitteraturquizskille_slutt
litteratur_lesekunst_teorier_3_1_banner
Her er du: NRK.no > Nyheter > Kultur > Lesekunst > Teorier Sist oppdatert 13:28
Ansvarlig for sidene:
Tom Egil Hverven

 
Dekonstruksjon

8. Amerikansk merkevare

– Hvordan fikk dekonstruksjonen nedslag i litteraturvitenskapen som fag?

Publisert 16.04.2002 12:39.
– Som sagt er Derrida først og fremst filosof. Selv om han har kommentert forfattere og litterære tekster – han har skrevet om bl.a Kafka, Blanchot, Mallarmé og Celan – så er det først og fremst med noen filosofiske strategier i ryggen.

Seminar i Baltimore 1966

Men han kom etter hvert til å inspirere litteraturvitere, særlig i USA. Derrida slo gjennom nærmest over natten, i løpet av en konferanse som ble holdt ved Johns Hopkins-universitetet i Baltimore høsten 1966.

Det var planlagt som et seminar hvor den franske strukturalismen for alvor skulle introduseres i USA. Man inviterte folk fra Paris: Roland Barthes, Jacques Lacan og Claude Levi-Strauss var der – og Roman Jakobson, som bodde i USA på denne tiden.

I tillegg til alle disse store navnene hadde de fått med seg den unge og helt ukjente filosofen Jacques Derrida, som på det tidspunktet ikke hadde publisert noe annet enn en kommentar til en Husserl-tekst.

Vennskap med Paul de Man

Med sitt foredrag ”Structure, sign and play in the discourse of the human sciences”, stjal imidlertid Derrida hele konferansen. En av de som der og da knyttet seg til Derrida var Paul de Man.

De Man var egentlig belgier, men dro til USA etter krigen. I 1966 var han ansatt ved nettopp Johns Hopkins. Siden kom han til et annet prestisjetungt universitet, Yale, der han var med på å danne den såkalte ”Yale School of Deconstruction”.

Merkevarebyggingen

– Hva skjedde med dekonstruksjonen i USA?

– Det var gjennom denne konferansen i 1966 og den påfølgende "importen" av Derrida og hans tanker til USA at dekonstruksjonen ble et begrep som alle var oppmerksomme på.

Det er viktig å ha klart for seg at Derrida selv bruker begrepet ”dekonstruksjon” veldig sparsomt i sitt forfatterskap. Man finner det enkelte steder i Om grammatologien, men da alltid i anførselstegn – for å markere at det ikke er et egentlig begrep, men et ord som han leker seg med.

Det som skjedde i USA var imidlertid at ordet ”deconstruction” ble et varemerke. En fikk noe som er veldig typisk for det intellektuelle liv generelt – og amerikansk intellektuellt liv spesielt – en form for intellektuell ”branding”, eller varemerkeproduksjon.

Yale-skolen

Som varemerke bidrar ordet dekonstruksjon, slik vi kjenner det fra amerikansk litteraturvitenskap, til å dekke over noen viktige forskjeller. Blant de fire Yale-professorene som dannet ”The Yale School of Deconstruction” – Paul de Man, J. Hillis Miller, Geoffrey Hartman og Harold Bloom – finnes det store forskjeller, spesielt mellom Hartmann og Bloom på den ene siden og De Man og Hillis Miller på den andre.

Hvis man vil være litt ekkel, kan man si at denne brandingen representerer en språkpraksis som er stikk motsatt den som dekonstruksjonen egentlig skulle dyrke: den tildekker forskjeller, i stedet for å åpne dem opp og filtre dem løs fra hverandre. Det amerikanske varemerket ”deconstruction” er, som alle varemerker, i sitt vesen anti-dekonstruksjonistisk, mener Atle Kittang.

DEKONSTRUKSJON 
Dekonstruksjon: Avslører motsigelser
1. Et nytt ord på fransk
2. Mistankens lesemåte
3. Derrida: filosof med litterært nedslag
4. Grammatologi: Tale versus skrift
5. Språksystemet: Et nettverk av forskjeller
6. ”Différance”: den lille forskjellen
7. Språket som spill
8. Amerikansk merkevare
9. De Man og forholdet til nykritikk
10. De Man og nyretorikken
11. Hva skiller kommentaren fra teksten?
12. ”Ingenting utenfor teksten”?
13. Dekonstruksjonen 30 år etter

 
Forfattere
Verker
Teorier
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no