skilleStemmer fra arkivetskilleLitteraturquizskille_slutt
litteratur_lesekunst_teorier_3_1_banner
Her er du: NRK.no > Nyheter > Kultur > Lesekunst > Teorier Sist oppdatert 13:28
Ansvarlig for sidene:
Tom Egil Hverven

 
Dekonstruksjon

4. Grammatologi: Tale versus skrift

Ferdinand Saussure
Ferdinand Saussure
– Ferdinand Saussures lingvistikk tar først og fremst utgangspunkt i det muntlige språket. Hvordan forholder Derridas skriftvitenskap seg til det?

Publisert 16.04.2002 12:39.
– Derridas hovedpoeng i "De la grammatologie" er at ikke bare språkvitenskapen, men hele den filosofiske tenkningen om språk, har tatt utgangspunkt i talen og til dels har bygget sin metafysikk på talen.

Prioriteringen av talen over skriften bygger på en forestilling om et absolutt sammenfall mellom språktegn og språkmening i den umiddelbare taleakten. Premisset er at den talende og talerens mening er like nærværende: Talen er en ubrytelig enhet av innhold og uttrykk – talerens mening blir nærmest pustet til oss som ånd.

Kritikk av "logosentrisme"

Denne typen metafysisk tradisjon kaller Derrida for logosentrisme eller fonosentrisme. Logos betegner en enhet av ånd og mening i ordet. Fone er det samme ordet som i fonetikk, og betyr på gresk talt språk eller språklyder.

Forestillingen om språket som et nærvær av mening i den talendes stemme og pust, ligger etter Derridas mening til grunn for hele den vestlige metafysiske tenkningen.

Platons apotek

I grammatologien slår Derrida opp lerretet til et voldsomt filosofikritisk prosjekt, som han umiddelbart går videre med i et stort essay om Platon og hans metafysikk, "La pharmacie de Platon" ("Platons apotek" – men ordet "pharmacie" henspiller på det greske ordet for "gift", som er Platons metafor når han omtaler skriften i forhold til talen). Dette prosjektet fortsetter han gjennom store deler av sitt enorme forfatterskap.

Nærværsmetafysikk

– Hvorfor er Derrida kritisk til metafysisk tenkning?

– Med metafysikk mener Derrida ikke for eksempel ”det hinsidige”, slik det også er vanlig å gjøre. Med metafysikk mener Derrida ulike teorier om hva som skal være den tilgrunnliggende mening for det som finnes. Den tilgrunnliggende mening forutsetter at det er mulig å forestille seg et nærvær.

Det som er nærværende – din tale til meg, min tale til deg – er et fundament i kraft av å være nært. Den metafysikken Derrida først og fremst snakker om er det han kaller nærværsmetafysikk, ”métaphysique de la présence”, mener Atle Kittang.

DEKONSTRUKSJON 
Dekonstruksjon: Avslører motsigelser
1. Et nytt ord på fransk
2. Mistankens lesemåte
3. Derrida: filosof med litterært nedslag
4. Grammatologi: Tale versus skrift
5. Språksystemet: Et nettverk av forskjeller
6. ”Différance”: den lille forskjellen
7. Språket som spill
8. Amerikansk merkevare
9. De Man og forholdet til nykritikk
10. De Man og nyretorikken
11. Hva skiller kommentaren fra teksten?
12. ”Ingenting utenfor teksten”?
13. Dekonstruksjonen 30 år etter

 
Forfattere
Verker
Teorier
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no