skilleStemmer fra arkivetskilleLitteraturquizskille_slutt
litteratur_lesekunst_teorier_3_1_banner
Her er du: NRK.no > Nyheter > Kultur > Lesekunst > Teorier Sist oppdatert 13:28
Ansvarlig for sidene:
Tom Egil Hverven

 
Dekonstruksjon

5. Språksystemet: Et nettverk av forskjeller

– Hvor finner Derrida det han kaller "nærværsmetafysikken"?

Publisert 16.04.2002 12:39.
– Den finner han i store deler av den filosofiske tradisjonen. Det som er mest interessant for oss er at Derrida også foretar analyser av Saussures tegnbegrep og strukturbegrep.

Han viser hvordan til og med den strukturelle lingvistikken – modellvitenskapen innenfor moderne humanistisk forskning på 1960-tallet – hviler på et nærværsmetafysisk grunnlag, som kommer til uttrykk i synet på tegnet som det talte ordets tegn.

Viser en konflikt hos Saussure

I analysen av Saussure demonstrerer Derrida samtidig sin dekonstruktive analysemetode i praksis. Han går inn i Saussures tekster og viser at det er en indre konflikt mellom hans forusetning om at det talte ord er det primære og hans oppfatning av hva et språk strukturelt sett er.

– Hva slags konflikt?

– Derrida trekker fram en passasje der Saussure sier at språklig mening egentlig utelukkende er et spørsmål om forskjell. En av Saussures grunnleggende innsikter er at språksystemet er et system av forskjellsrelasjoner. Alt i språket er bygget opp rundt motsetninger som danner strukturer innenfor et system.

Eksempel: ordet "jente"

Når vi bruker ordet ”jente”, forstår vi det ikke primært fordi det viser til visse typer menneskelige vesen med visse kjønnstrekk, vi forstår det primært fordi det står i motsetning til ordet ”gutt”.

Det er slik mening skapes: Det er ikke verden der ute som fyller språket med mening, det er språket som et nettverk av forskjellsrelasjoner som gjør det mulig for oss å oppfatte verden omkring oss som meningsfull. Forskjellene er ifølge Saussure selve grunnlaget for språket.

Derridas poeng er at denne oppfatningen av språket som forskjell står i motsetning til den nærværsmetafysiske oppfatningen av det talte språket. For det er skriften som alle klarest viser forskjellsprinsippet.

Bokstavlige forskjeller

– Hvordan?

– I skriften ser vi forskjellene konkret i bokstavenes utforming. Hver bokstav er et tegn som betyr det det betyr fordi det er forskjellige fra alle andre tegn i systemet. Vi ser også hvordan mellomrommene i en tekst skaper skiller, forskjeller, mellom ordene, skiller som ikke er tydelige i den talte ordstrømmen.

Forskjellsbegrepet blir Derridas viktigste verktøy for å dekonstruere Saussures totalistiske språkteori. Forskjellighet er et grunnleggende prinsipp i Saussures teori, som den samme teorien tilslører når den gir talen forrang foran skriften, sier Atle Kittang.

DEKONSTRUKSJON 
Dekonstruksjon: Avslører motsigelser
1. Et nytt ord på fransk
2. Mistankens lesemåte
3. Derrida: filosof med litterært nedslag
4. Grammatologi: Tale versus skrift
5. Språksystemet: Et nettverk av forskjeller
6. ”Différance”: den lille forskjellen
7. Språket som spill
8. Amerikansk merkevare
9. De Man og forholdet til nykritikk
10. De Man og nyretorikken
11. Hva skiller kommentaren fra teksten?
12. ”Ingenting utenfor teksten”?
13. Dekonstruksjonen 30 år etter

 
Forfattere
Verker
Teorier
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no