skilleStemmer fra arkivetskilleLitteraturquizskille_slutt
litteratur_lesekunst_teorier_3_1_banner
Her er du: NRK.no > Nyheter > Kultur > Lesekunst > Teorier Sist oppdatert 13:28
Ansvarlig for sidene:
Tom Egil Hverven

 
Dekonstruksjon

1. Et nytt ord på fransk

– Ordet dekonstruksjon er ikke et ord de fleste umiddelbart vil ha assosiasjoner til. Hva betyr det?

Publisert 16.04.2002 12:39.
– Ordet dekonstruksjon er et nytt ord, et begrep som først og fremst knyttes til den franske filosofen Jacques Derrida.

Forekomst i ordbøker

I den siste utgaven av den store franske ordboken ”Petit Robert” er både substantivet ”déconstruction” og verbet ”déconstruire” tatt inn. Ordet ”déconstruction” skal ha hatt sin første tilsynekomst i fransk språk i 1965, mens verbet "déconstruire" er belagt til 1970. Så nytt er det.

Ordet er laget av det velkjente ordet konstruere, som betyr å reise eller bygge opp. Når franskmennene setter et dé- foran, så handler det om å reversere denne bevegelsen, altså det å bygge ned.

Ikke ødelegge, men analysere

– Er det en motsetning til å bygge?

– Det er en motsetning til å konstruere. Men det er ikke den typen motsetning som en har for eksempel i å ødelegge, å destruere. Det er forskjell mellom destruksjon og dekonstruksjon. Det har ordets opphavsmann, Jacques Derrida, understreket meget sterkt.

Hvis en skulle finne et synonym i litteraturvitenskapens vanlige metodespråk, vil det nærmeste man kunne komme rett og slett være analyse. Analyse har også en antikk rot. Lysis er det ordet Aristoteles bruker om det som skjer når den dramatiske knuten blir oppløst. Analyse kan en da etymologisk oversette med å løse opp.

Og det er den samme type metodiske operasjon som vi tenker på når vi bruker ordet dekonstruksjon. Det er en form for analyse, der en forsøker å trevle opp det som er filtret sammen, sier Atle Kittang.

Definisjon av ordet

– Hva er spesielt med dekonstruksjonens analysemåte?

– Det finnes en del definisjoner av dekonstruksjonsbegrepet. Den aller enkleste jeg har funnet er fra en av de amerikanske dekonstruksjonistene, Barbara Johnson. Hun definerer dekonstruksjon som ”den omhyggelige uttrevlinga av motstridende betydningskrefter i teksten”.

Det sier noe om hva slags analysemetode dekonstruksjonen er. Det er en type analyse som legger enorm vekt på å lokalisere og blottlegge noen motsigelser – motsigelser som dekonstruksjonistene hevder er konstituerende for teksten. Disse motsetningene forsøker teksten å skjule ved å presentere seg som konstruksjon, som arkitektonisk byggverk.

Som et definisjonsforsøk kan vi altså si at dekonstruksjon er en analytisk operasjon som tar sikte på å blottlegge, vise fram, trevle fra hverandre, de motsigelsene som konstituerer teksten og som teksten forsøker å skjule, sier Atle Kittang.

DEKONSTRUKSJON 
Dekonstruksjon: Avslører motsigelser
1. Et nytt ord på fransk
2. Mistankens lesemåte
3. Derrida: filosof med litterært nedslag
4. Grammatologi: Tale versus skrift
5. Språksystemet: Et nettverk av forskjeller
6. ”Différance”: den lille forskjellen
7. Språket som spill
8. Amerikansk merkevare
9. De Man og forholdet til nykritikk
10. De Man og nyretorikken
11. Hva skiller kommentaren fra teksten?
12. ”Ingenting utenfor teksten”?
13. Dekonstruksjonen 30 år etter

 
Forfattere
Verker
Teorier
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no