skilleStemmer fra arkivetskilleLitteraturquizskille_slutt
litteratur_lesekunst_teorier_3_1_banner
Her er du: NRK.no > Nyheter > Kultur > Lesekunst > Teorier Sist oppdatert 13:28
Ansvarlig for sidene:
Tom Egil Hverven

 
Dekonstruksjon

3. Derrida: filosof med litterært nedslag

– Hva er Derridas prosjekt?

Publisert 16.04.2002 12:39.
– Jacques Derrida (f. 1930) er ikke litteraturviter. Han er utdannet filosof, og har jobbet som filosof hele sitt liv. Han har nå rundet 70 og har pensjonert seg.

Med oppvekst i et jødisk miljø i Algerie har Derrida egentlig aldri blitt skikkelig akseptert i det akademiske filosofimiljøet i Frankrike. Men han har hatt stor suksess i USA, og etter hvert også i Europa.

Derrida slo gjennom med et brak i 1967. Plutselig ble alle oppmerksomme på en ung filosof som dette året publiserte hele tre bøker. Alle tre ble stående som viktige grunnlagstekster for dekonstruksjonen.

Derrida startet som fenomenologisk filosof, og han har hentet impulser fra Edmund Husserl og Martin Heidegger, men også av Emmanuel Levinas. Han var også spesielt opptatt av tegnteori.

En av de tre bøkene han publiserte i 1967 handlet om fenomenologen Husserls tegnbegrep: La voix et le phénomène -som kan oversettes med "Stemmen og fenomenet".

Enda et nyord: Grammatologi

Den andre boka var en samling av filosofiske essays og artikler, L’ecriture et la differance, som vi kan oversette med ”Skriften og forskjellen”. Den tredje boka er et av hovedverkene i Derridas produksjon: De la grammatologie, eller ”Om grammatologien”.

Grammatologi er et ord Derrida selv har komponert. Vi kjenner ordet grammatikk – det går tilbake til det greske ordet gramma, som ganske enkelt betyr skreven bokstav. Grammatologien er et navn på en vitenskap som ikke eksisterer ennå, men som ifølge Derrida skal være en vitenskap om skriften, sier Atle Kittang.

DEKONSTRUKSJON 
Dekonstruksjon: Avslører motsigelser
1. Et nytt ord på fransk
2. Mistankens lesemåte
3. Derrida: filosof med litterært nedslag
4. Grammatologi: Tale versus skrift
5. Språksystemet: Et nettverk av forskjeller
6. ”Différance”: den lille forskjellen
7. Språket som spill
8. Amerikansk merkevare
9. De Man og forholdet til nykritikk
10. De Man og nyretorikken
11. Hva skiller kommentaren fra teksten?
12. ”Ingenting utenfor teksten”?
13. Dekonstruksjonen 30 år etter

 
Forfattere
Verker
Teorier
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no