skilleBanner kroningsjubileet skille_slutt
Toppbanner Her & Nå 3_1_gif
Her er du: NRK.no > Programmer > Radioarkiv > Her & Nå
Her & Nå
Tlf. 7388 1400

 
Arbeidsløse mineryddere:

Flykter til Europa

Norge reduserer støtten til minerydding i Nord-Irak og arbeidsløse mineryddere flykter til Europa.

Publisert 11.06.2002 14:00.
Minerydding er en viktig forutsetning for økonomisk utvikling i Nord-Irak.
Det ligger omlag fem millioner landminer i Nord-Irak og minerydding er en viktig forutsetning for økonomisk utvikling. Norsk Folkehjelp har vært nødt til å si opp 67 mineryddere og mange av disse prøver nå å komme seg til Europa.

Slagmark

- Landet vårt har vært under fremmed styre i mange år. Mange mennesker blir drept eller skadet på grunn av landminene de har lagt igjen. Nå prøver vi å rydde landet, sier Hussein Nori Mohammed som arbeider som minerydder for Norsk Folkehjelp.

Vi står i et dalføre i irakisk Kurdistan, omlag en mil fra grensen til Iran. - Dette området er strødd med miner, forteller sjefen for minerydderne, Sherzad Hussein Hassan. - Dette var en slagmark under krigen mellom Irak og Iran på nittenåttitallet, forteller Hassan. Det er registrert 238 minefelter i dette området. Derfor må vi prioritere arbeidet: Det viktigste er minefelter som utgjør en fare for menneskers liv, det vil si at de ligger like inntil landsbyene. Det nest viktigste er områder som brukes til dyrking av mat og som beiteland.

Egnet for jordbruk

Hassan peker på på jordstykket som mennene hans er i ferd med rydde. I lia rett overfor ligger en landsby. Når jorda er rensket om en måneds tid kan bøndene begynne å dyrke den.

Irakisk Kurdistan har noe av den beste jordbruksjorda i Midt-Østen - og nå under vårflommen er elevene fulle av vann. Å gjenvinne denne jorda er en forutsetning for økonomisk utvikling på landsbygda.

Nitidig arbeid

Minerydding er et tålmodighetsarbeid. Hver centimeter av feltet undersøkes.

Det er et vanskelig felt å rydde fordi det har vært kamper i området: I tillegg til miner ligger det store mengder ueksplodert ammunisjon i jorda. Og mange av minene har så lite metall i seg at de ikke gir utslag på en minedetektor - derfor må feltet graves opp - centimeter for centimeter.

Minerydderne har skuddsikre vester og hjelmer med visir. De arbeider førti minutter og har pause i tjue minutter.

Det er et tålmodighetsarbeid. Men mennene vet at det ikke lønner seg å slurve. De kommer fra landsbyer i området, og har sett hva minene kan gjøre.

Konstant redsel

I landsbyen til Kawa Salih Rasul ble en ung mann drept av en Volmera - en italiensk såkalt "hoppemine". Når du tramper på en slik mine spretter den en halv meter opp i været og sprer et regn av små metallfragmenter.

- Vi er alltid redde for at ungene våre skal bli skadet. Vi sier til dem at de må holde seg unna minefeltene. De minekartene vi har fått av hjelpeorgansiasjonene hjelper oss mye, sier den unge minerydderen.

Mister jobben

Ragnar Hansen leder hjelpearbeidet til Norsk Folkehjelp i Nord-Irak. Han er frustrert fordi Utenriksdepartementet har kuttet bevilgningene til minerydding - fra ni millioner til fem millioner. Årsaken er politisk, mener han:

- Norge åpnet ambassade i Bagdad ifjor. Da ble endel av bevilgningene som var gitt til Nord-Irak overført til hjelpearbeid i sør, og budsjettet vårt ble nesten halvert.

Det betyr at flere kommer til å bli drept og skadet av miner. Men det har også andre konsekvenser, sier Hansen:

- Vi måtte si opp 67 mineryddere. Jeg vet at i hvert fall 20 - 30 av dem nå er på vei til europeiske land. De ser ikke noen fremtidsmuligheter her lenger. Det blir dyrere å ta imot asylssøkere enn å investere i arbeidsplasser her hvor de kan gjøre nytte for seg, sier Hansen.Tekst og foto av Gunnar Hybertsen
Tilrettelagt av Sissel Rinde

Siste saker:

 
Dagens kåseri
Her og Nå - hør siste sending
10 SISTE HER & NÅ
10 SISTE NYHETER
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no