skilleBanner kroningsjubileet skille_slutt
EU 3_1_banner
Her er du: NRK.no > Nyheter > EU Sist oppdatert 12:28
NRK Nyheter
Tlf: 23 04 80 00
Faks: 23 04 71 77
nettnyheter­@nrk.no
Adresse: 0340 Oslo

Publikumsservice
Tlf: 815 65 900
info@nrk.no


Nyhetsredaktør:
Rune Nøstvik
Ansvarlig redaktør NRK.no: Are Nundal

Tips NRK Nyheter:
nyheter@nrk.no
Tips alle nyhets­redaksjonene
Tlf: 23 04 80 00

 

Lenker videre

Her finner du lenker til ulike EU-institusjoner, samt norske og utenlandske organisasjoner og medier. Mange av disse hjemmesidene blir oppdatert daglig, og her finner du svar og synspunkter på det meste.

Publisert 27.04.2004 14:49. Oppdatert 25.01.2006 11:32.
Av Reidar Jensen

Norsk UD - Europaportalen

Har du spørsmål om Norges forhold til Europa? Her finner du all informasjon fra Utenriksdepartementet samlet på ett sted - både om det europeiske samarbeidet og Norges plass i dette. Her finner du mengder av lett tilgjengelig informasjon, samt en rekke lenker til viktige referansedokumenter og til andre relevante informasjonskilder.

http://odin.dep.no/europaportalen/

Norges delegasjon i Brussel

Den norske delegasjonen i Brussel representerer Norge overfor EU. Delegasjonen nytter formelle kanaler, dvs. blant annet deltakelse i møter i EØS- og Schengen-institusjonene, og mer uformelle kanaler, for eksempel møter med saksbehandlere i EU-kommisjonen, for å innhente informasjon og fremme norske synspunkter. Her er delegasjonens hjemmeside, der du blant annet finner stoff om EØS-avtalen og EUs indre marked, nyhetsarkiv og lenker. Du kan også finne siden på UD-portalen over.

http://www.eu-norway.org/norsk/delegasjonen/delegasjonen.htm

EU direkte

Dette er EUs offisielle hovedportal, med oversettelser på medlemslandenes språk. De danske og svenske portalene gir god oversikt over innholdet,

http://www.europa.eu.int/

Nytt fra Europa-parlamentet

Europa-parlamentet har sin egen hjemmeside, med nyheter, liste over kontakter og publikasjoner, samt andre oversikter.

http://www.europarl.eu.int/press/index_en.htm

Europa-kommisjonens delegasjon til Norge og Island


Delegasjonen i Oslos internettsider inneholder bl.a. en nyhetstjeneste og informasjon om norsk deltaking i EU-programmer innen utdanning, ungdomsutveksling, forskning, etc. Norskspråklig side som også omfatter delegasjonens arbeid, og oppdateringer om EUs institusjoner og programmer. Lettfattelige guider til EU-land og til EU-systemet.

http://www.europakommisjonen.no/

Det danske folketingets opplysningsside

Dette er det danske Folketingets opplysningsside om EU. Her vil du, på et skandinavisk språk, blant mye annet finne aktuelle dagsordener, forslag og pressemeldinger fra EU sentralt, samt greie oversikter over institusjoner, traktater, konvensjoner, avgjørelser fra EF-domstolen, osv.
Du finner også statistikker, nyhetsoversikter og en rekke interessante lenker.

http://www.eu-oplysningen.dk/andet/om_euopl/


Norske opplysningssider

ARENA er et tiårig forskningsprogram under Norges Forskningsråd. Programmet studerer dynamikken i utviklingen av europeiske institusjoner, og hjemmesiden inneholder forskningstoff, kronikker og bakgrunnsstoff om Europa, Norge og EU, på norsk og engelsk.

http://www.arena.uio.no/

Europaveien er et norsk prosjekt som egentlig ble avsluttet i 2003, men som fortsatt blir daglig oppdatert på norske og utenlandske EU-nyheter. Siden har dessuten lettleste oversikter over EU-institusjonene. Den har også et stort antall gode skandinaviske og utenlandske lenker, som stadig blir oppdatert.

Europaveien ble i sin tid satt i gang med støtte blant annet fra Utenriksdepartementet. Selskapet Europaveien AS eies av cand. polit Ragnar Lie (daglig leder) og dr. polit Ulf Sverdrup. Både Lie og Sverdrup er til daglig tilknyttet ARENA, Universitetet i Oslo, som er Norges Forskningsråds satsingsprogram innen Europaforskning.

http://www.europaveien.no/


EFTA og EØS

Her finner du hjemmesiden til EFTA, den europeiske handelsorganisasjonen som formelt består av Norge, Island, Sveits og Liechtenstein (Sveits er ikke EØS-land og står derfor utenfor EØS-avtalen, men har en egen avtale med EU):

http://www.efta.int/

Du finner innganger til alle EFTA-institusjoner på lenken over, men du kan også gå direkte på EFTA-sekretariatet:

http://secretariat.efta.int/

Du finner også hjemmesiden til ESA, organet som skal overvåke EØS-avtalen, og som har sitt eget sekretariat i Brussel:

http://www.eftasurv.int/

Her finner du også hjemmesiden til EFTA-domstolen, med opptegnelse over dommene:

http://www.eftacourt.lu/


Arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner

Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO, har et eget kontor i Brussel, med fire ansatte. Hjemmesiden gir oversikt over EUs institusjoner og næringslivspolitikk, EØS og den europeiske arbeidsgiverorganisasjonen Eunice og inneholder også nyheter med næringslivsvinkling. Her finner du dessuten en glimrende lenkesamling, med nyheter og lettfattelige orienteringer om EU-institusjonene i Brussel.

http://www.nho.no/brussel

Du kan også gå inn på NHOs hovedside direkte, og gå på NHOs regionkontorer (rullegardinmeny til venstre): NHO Brusselkontor.

http://www.nho.no/

Også LO har et kontor i Brussel, som driver med internasjonalt faglig arbeid og samarbeider med andre faglige organisasjoner om å styrke arbeidstakernes stilling i EU. Siden inneholder også faglige nyheter, samt en rekke lenker. Klikk på "internasjonalt" og "LO Brussel".

http://www.lo.no/

Europaportalen.nu er en tverrpolitisk informasjonsportal eid av svensk LO og andre svenske fagorganisasjoner. Nyheter, lenker, debattsider, m.m. Tar utgangspunkt i konsekvenser for arbeidstakerne og legger vekt på debatten om Europas fremtid og om globaliseringsspørsmål. Debatt, bakgrunn og aktuelle nyhetsoversikter.

http://www.europaportalen.se/


Norske og nordiske ja- og nei-sider

Jasiden.no er Europabevegelsens sider. Inneholder foruten informasjon om Europabevegelsen og Europeisk Ungdom, debattinnlegg og argumenter for norsk EU-medlemskap også oversikter over EUs institusjoner, traktater, historie m.m., samt daglige nyhetsoversikter.

http://www.europabevegelsen.no/?pid=1&sid=1

Nei til eu.no er Nei til EUs hjemmeside, og inneholder foruten argumenter mot norsk medlemskap kunnskapsbank, historikk, debatt og oversikter. Siden har også en daglig nyhetsoppdatering, med klipp fra norske, skandinaviske og europeiske medier.

http://www.neitileu.no/

Nettverket "Kysten inn i EU" ble startet i januar 2004, som et nett for fiskeri- og oppdrettsinteressenter som sammen med lokalpolitikere i kystkommuner ønsker Norge inn i EU. Dette er nettverkets hjemmeside:

http://www.kysteninnieu.no/

Nettstedet nyttnei.no ble satt i gang høsten 2004, som et "sosialdemokratisk nytt nei til EU" . Nettstedet blir drevet av unge politikere fra Ap og AUF og følger EU-debatten i og rundt arbeiderbevegelsen, med oppdateringer, lenker og nyhetsbank:

http://www.nyttnei.no/

Omvendt har nettverket Radikalt Europa har også sin egen hjemmeside, der det blir argumentert for EU-medlemskap ut ifra et radikalt politisk syn. Der finner du også en lenke til den danske søsterorganisasjonen Nyt Europa, og dermed også til radikale ja-organisasjoner i andre land:

http://www.radikalteuropa.no/

Mange vil nok også synes at det vil være interessant å følge med i hva EU-motstanderne i EU-landet Sverige mener. Her er lenken til Nej till EU i Sverige:

http://www.nejtilleu.se/

De danske EU-motstandernes avis, Det ny Notat, bringer oppdaterte nyheter og kommentarer sett med danske EU-motstanderes øyne.

http://www.notat.dk

Norske regionale sider

Flere norske regioner har de siste årene fått seg eget Brussel-kontor. Her er først den internasjonale lenken til Kommunenes Sentralforbund (KS):

www.ks.no/internasjonalt

Region Nord-Norge:

http://www.northnorway.org/

Oslo-regionen:

http://osloregion.org/norsk/

Her er Sørlandets regionside:

http://osloregion.org/norsk/

Vestlandets Brusselkontor:

http://www.west-norway.no/menu_det.php?id=33&type=1

Stavanger-regionen var tidlig ute med eget Europakontor:

http://www.one-market.org/

Og Trøndelags-fylkene ville ikke være dårligere - her er lenken til Trøndelags Europakontor:

http://www.mid-norway.no/

Her har du også de andre norske representantene i Brussel, med hjemmesider, mailadresser, gateadresser og telefonnummere:

http://www.eic.no/templates/eic/Page.aspx?id=48028


EU-medier

Her er noen utenlandske medier du kan ha nytte av hvis du vil oppdatere deg på EU-stoff:

Den britiske avisen Financial Times er usedvanlig godt informert om det som skjer i EU, og blir ofte brukt som kilde av andre medier. Her er avisens EU-nettside:

http://news.ft.com/world/brussels

Den danske avisen Politiken har gode, oversiktelige og informative sider om det som skjer i EU. Her får du dessuten nyhetene på skandinavisk:

http://politiken.dk/VisArtikel.iasp?TemplateID=12792

Danmarks Radio har også svært velredigerte, lettleste og oversiktlige EU-sider, med mye grafikk. Gir svar på det meste om institusjoner, medlemsland, osv!

http://www.dr.dk/nyheder/eu/

Og endelig også noen lenker til nyhetsbrev i Brussel, der du ofte kan finne nyheter på et tidlig tidspunkt om hva som er under oppseiling i EU-systemet.

Ukebrevet European Voice, laget av samme selskap som gir ut det britiske tidsskriftet Economist, er mye brukt. EUobserver er en uavhengig, EU-skeptisk nyhetstjeneste som særlig er opptatt av demokratispørsmål i EU, men er godt oppdatert på daglige EU-nyheter. EUpolitix er en annen uavhengig britisk-fransk nyhetsside, som foruten EU-nyheter er særlig opptatt av lovgivning, frivillige organisasjoner, næringsliv og fagforeninger.

Det finnes også en vrimmel av andre Brussel-baserte nyhetsbrev som dekker EU, fra ulike innfallsvinkler. Lykke til med søkingen!

http://www.european-voice.com

http://www.euobserver.com

http://www.eupolitix.com


LENKER

SISTE SAKER OM EU
 

Østerrike i EUs førersete

Foto: Thierry Roge/Reuters/Scanpix Økonomisk vekst, ny utvidelsesrunde og ny debatt om EUs framtid er blant Østerrikes prioriteringer som EU-formann.

Leder EU-kommisjonen

Portugiseren José Manuel Durão Barroso og hans mannskap har inntatt EU-kommisjonens kontorer i Brussel. Les mer om EU-kommisjonen her.

EUs grunnlovstraktat

EUs nye grunnlovstraktat ligger død etter det franske og nederlandske "nei". Her ser du hva de sa nei til.

Lenker videre

Her finner du de beste lenkene til EUs institusjoner, ja- og nei-siden, massemedier etc.

25 land i samme sal

Belgiske Frederique Ries er en av de 732 som ble valgt inn i EU-parlamentet i juni i fjor. Les om EU-parlamentets makt og sammensetning her.
10 SISTE NYHETER
10 SISTE UTENRIKS
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no