skilleBanner kroningsjubileet skille_slutt
EU 3_1_banner
Her er du: NRK.no > Nyheter > EU Sist oppdatert 12:28
NRK Nyheter
Tlf: 23 04 80 00
Faks: 23 04 71 77
nettnyheter­@nrk.no
Adresse: 0340 Oslo

Publikumsservice
Tlf: 815 65 900
info@nrk.no


Nyhetsredaktør:
Rune Nøstvik
Ansvarlig redaktør NRK.no: Are Nundal

Tips NRK Nyheter:
nyheter@nrk.no
Tips alle nyhets­redaksjonene
Tlf: 23 04 80 00

 
På ministerrådsmøtene er det fagministrene som samles. Her EUs utenriksministere under et møte i Irland i april i år. (Foto: AFP/Scanpix)
På ministerrådsmøtene er det fagministrene som samles. Her EUs utenriksministere under et møte i Irland i april i år. (Foto: AFP/Scanpix)

EUs ministerråd

EUs ministerråd er jevnlige møter mellom de ulike fagministrene fra medlemslandenes regjeringer.

Publisert 27.04.2004 12:38. Oppdatert 30.04.2004 11:45.
Av Benny André Johansen

Ministerrådene er et lovgivende organ i EU. Mange av beslutningene må den ta i samarbeid med EU-parlamentet.

Ministerrådet møtes jevnlig, blant annet i form av møter mellom EU-landenes landbruksministere, utenriksministere og innenriksministere.

Ministerrådsmøtene gir også rom for uformell prat. Her Sveriges utenriksminister Laila Freivalds i snakk med sin finske kollega Erkki Tuomioja. (Foto: AP/Scanpix)

Veier til vedtak

Ministerrådet kan fatte beslutninger på tre måter, avhengig av hva slags type saker det er snakk om. I viktige politikk-områder, slik som utenriks- og sikkerhetspolitikken, må de fleste beslutningene være enstemmige. Det betyr at alle land har vetorett.

I andre saker, som blant annet omfatter det indre markedet, kan beslutninger fattes enten ved såkalt kvalifisert flertall eller ved vanlige flertallsbeslutninger.

Komplisert stemmesystem

Hvert land har et antall stemmer som noenlunde tilsvarer befolkningsstørrelsen. Likevel har de små landene et større antall stemmer enn befolkningsstørrelsen skulle tilsi, mens de store landene har færre stemmer:

- Tyskland, Storbritannia, Frankrike og Italia har 10 stemmer hver.
- Spania og Polen har 8 stemmer hver.
- Nederland, Hellas, Tsjekkia, Belgia, Ungarn og Portugal har 5 stemmer.
- Sverige og Østerrike har 4 stemmer hver.
- Slovakia, Danmark, Finland, Irland, Litauen, Latvia, Slovenia og Estland har 3 stemmer hver.
- Kypros, Luxembourg og Malta har 2 stemmer hver.

Av totalt 124 stemmer i ministerrådet, vil 88 stemmer utgjøre et såkalt kvalifisert flertall.

Stemmesystemet blir endret fra 1. november 2004, med Nice-traktaten. Samtidig er det foreslått sterkt forenklet i forslaget til ny EU-grunnlov, som ennå ikke er vedtatt.


SISTE SAKER OM EU
 

Østerrike i EUs førersete

Foto: Thierry Roge/Reuters/Scanpix Økonomisk vekst, ny utvidelsesrunde og ny debatt om EUs framtid er blant Østerrikes prioriteringer som EU-formann.

Leder EU-kommisjonen

Portugiseren José Manuel Durão Barroso og hans mannskap har inntatt EU-kommisjonens kontorer i Brussel. Les mer om EU-kommisjonen her.

EUs grunnlovstraktat

EUs nye grunnlovstraktat ligger død etter det franske og nederlandske "nei". Her ser du hva de sa nei til.

Lenker videre

Her finner du de beste lenkene til EUs institusjoner, ja- og nei-siden, massemedier etc.

25 land i samme sal

Belgiske Frederique Ries er en av de 732 som ble valgt inn i EU-parlamentet i juni i fjor. Les om EU-parlamentets makt og sammensetning her.
10 SISTE NYHETER
10 SISTE UTENRIKS
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no