skilleHvor er dette?skilleVæret i trøndelag (enkel)SkilleMedarbeiderneskille_slutt
Valg 2003 Trøndelag 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Trøndelag > Valg 2003 Trøndelag
Valg 2003
Alt om valg 2003.
Alt om valget i ditt distrikt:
NRK TRØNDELAG I LYD OG BILDE
Siste nytt frå distriktskontora i NRK NRK Finnmark NRK Troms NRK Nordland NRK Trøndelag NRK Møre og Romsdal NRK Hedmark og Oppland NRK Sogn og Fjordane NRK Hordaland NRK Rogaland NRK Sørlandet NRK Østlandssendingen NRK Østfold NRK Buskerud, Telemark og Vestfold Siste nytt frå distriktskontora i NRK Siste nytt frå distriktskontora i NRK
7005 Trondheim
Tlf. 73 88 12 00
Fax 73 88 12 66

7712 Steinkjer
Tlf. 74 13 42 00
Fax 74 13 42 10

Distriktstredaktør

Nettredaktør


 

166 år med kommunalt selvstyre

I 166 år har innbyggerne lokalt hatt anledning til å velge egne folkevalgte organer i kommunene - kommunestyrene. Representantene blir valgt for fire år.

Publisert 06.06.2003 12:39.
Kong Carl Johan III (1763-1844)
14. januar 1837 vedtok Stortinget to lover som innførte kommunalt selvstyre i Norge, etter noe nøling fra svenskekongens side (Carl Johan, konge 1818-1844).

Råderett

Det kommunale selvstyret innebar at kommunene gjennom rett til skattlegging har råderett over lokale saker - innenfor de grenser som blir fastsatt av statlige myndigheter.

Da det kommunale selvstyre ble innført 1837, var det et ledd i den norske uavhengighetsprosessen. Overføring av makt til lokalsamfunnene var en måte å bryte dominansen fra de ledende klasser og utenlandsk innflytelse.

Kommunestyremøte i Høyanger.

Etter at Norge ble uavhengig i 1905, og særlig etter den annen verdenskrig, ble imidlertid flere og flere oppgaver overlatt fylkeskommunale eller statlige organer.

Også de kommunale oppgaver ble i større grad bestemt og finansiert utenfor kommunen. Det er foretatt flere reformer av det kommunale selvstyre. I 1980-årene ble det innført et nytt inntektssystem, som hadde som en av sine oppgaver å gi kommunene større innflytelse over sine egne midler.

I 1990-årene ble det kommunale selvstyre utfordret av at kommunene er innbyrdes ulike og at flere oppgaver er foreslått overtatt av fylkeskommune eller stat.

Fylkeskommunen

Fylkeskommunen har også røtter i formannskapslovene fra 1837. Ordførerne i herredene innen et fylke skulle i henhold til nyordningen sammen med fylkesmannen utgjøre fylkestinget.
Fylkestinget i Vestfold.

Fylkeskommunenes virksomhet har vært underlagt direkte folkevalgt styring siden 1976. Fylkestinget velges i allmenne valg for fire år.

Fylket og dets forgjenger, amtet, er det eldste av dagens administrative enheter i Norge. Fylkene ble etablert i 1660-årene ved eneveldets innføring i Danmark-Norge. Dagens inndeling er seg fra 1966, da landet fikk i alt 19 fylker.

(Kilder: Aschehoug og Gyldendals Store norske leksikon og Kommunal- og regionaldepartementet)

LENKER
Siste saker:

Start fleskespillet Start valgtesten Ta valgskolen
Det store valgfleskspillet
 
LES OM VALGET I DIN KOMMUNE

Nettmøter

NRK Trøndelag har i løpet av valgkampen hatt nettmøter med åtter partier. Her kan du lese nettlesernes spørsmål og fylkespolikernes svar.

Odins velgerguide

Hver onsdag i valgkampen får du hjelp av Odin Jensenius til å velge rett parti ved årets valg.

Partiene i Trøndelag

Lister, kandidater, valgstatistikk og annet bakgrunsstoff - og du kan stille partiene spørsmål.

Direkte ordførervalg

Steinkjer og Hemne er de eneste kommunene i Trøndelag som gjennomfører direkte valg på ordfører i høst.

Hva kan du gjøre med listen?

Du kan gi personstemme til de kandidatene du vil ha inn, og i år har du større innflytelse enn tidligere.

166 år med kommunalt selvstyre

I 166 år har innbyggerne lokalt hatt anledning til å velge egne folkevalgte organer i kommunene - kommunestyrene.

Forhåndsstemming

Dersom du ønsker det, kan du stemme før selve valgdagen. Det er mulig å stemme på forhånd fra 11. august til 12. september.

Valgkamp à la Kalvø

Det mest populære innslaget i NRKs siste folkemøte var uten tvil valg-oppsummeringen til Are Kalvø og Espen Beranek Holm.
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no