Velg språk:

Lokalvalgguiden 2023

Trondheim

Samisk kommunenavn: Tråante

Nabokommuner

Kommunevåpen til Trondheim Nidaros' bysegl fra 1200-tallet, tegnet i 1897. Viser en biskop med bispelue og krumstav, samt konge med krone og skålvekt viser kirke og stat
Innbyggertall
212 135
Fylke
Trøndelag
Økonomisk status

God

Denne kommunen er markert grønn. Det betyr at det er større grad av økonomisk handlingsrom her enn i kommuner som er markert gule eller røde.

KS (kommunesektorens organisasjon) og NRK har tatt utgangspunkt i tall fra Statistisk sentralbyrå, og regnet ut et snitt av driftsresultat, gjeld og sparepenger i perioden 2020-2022. Fargen sier altså noe om den økonomiske trenden over tid og ikke bare enkeltår.

Trondheim er tredje mest folkerike kommune i Norge. Stiftstaden og trønderhovedstaden har vokst mye i folketall.

NTNU bidrar til å gjøre Trondheim til en studieby og en forskningsby.

Ap-ordfører Rita Ottervik gir seg etter 20 år som ordfører, og det er spenning knytta til om Ap får beholde makta.

Lokale saker i Trondheim

Her ser du noen av de lokale sakene som diskuteres i Trondheim, og hvordan partiene stiller seg til dem.

Penger og skatt

Eiendomsskatten på bolig er altfor høy i Trondheim og må reduseres kraftig

Uenig

Enig

Eiendomsskatten på bolig har steget kraftig i Trondheim og er nå langt høyere enn for eksempel i Oslo. Trondheim kommune har budsjettert med inntekter på 890 millioner kroner fra eiendomsskatt i 2023.

Noen mener dette er en unødvendig og usosial skatt, som ikke tar hensyn til folks inntekt og utgifter.

Andre mener at eiendomsskatten er helt nødvendig for å sikre inntekter til et godt velferdstilbud i byen.

Samferdsel

Midtbyen må få flere soner som stenges for kjøring med privatbiler

Uenig

Enig

Gjennom Miljøpakken har Trondheim kommune forpliktet seg til at klimautslippene skal ned og at personbiltrafikken i byen ikke skal øke.

Noen mener at et mest mulig bilfritt sentrum vil være et godt tiltak for å få flere til å gå, sykle og bruke kollektivtransport.

Andre mener at det må være mulig å kjøre privatbil i Midtbyen, ellers vil ikke restauranter, kulturtilbud og butikker i sentrum tiltrekke seg nok folk.

Bolig og utbygging

Det bør åpnes for bygging av flere høyhus i Trondheim

Uenig

Enig

Trondheim kommune har definert et høyhus til å være bygninger på over ti etasjer, eller mer enn tre etasjer høyere enn bygningene som ligger rundt. Flere slike bygninger er bygd, eller tillatt bygd de siste årene.

Noen mener slike bygg er unødvendige og gjør bymiljøet utrivelig.

Andre mener disse byggene er nødvendige for å sikre ei økt fortetting av byen. En tettere by vil gi mindre behov for bruk av bil.

Utdanning

Trondheim må innføre et daglig gratis måltid i skolen i løpet av de neste fire åra

Uenig

Enig

Flere politiske partier har tatt til orde for at det bør innføres et gratis måltid i skolen. Men så langt har få av landets kommuner innført denne ordninga.

Gratis skolemat for alle er kostbart, og noen mener at pengene bør brukes andre steder.

Andre mener at et gratis skolemåltid er viktig for at alle barn skal få en best mulig læringsevne.

Helse og omsorg

Trondheim må legge til rette for at det kan åpnes flere private helsetilbud

Uenig

Enig

Helsetilbudet i Norge er for det aller meste offentlig. Men både i Trondheim og andre steder finnes det private klinikker og tilbud der folk selv kan betale. Det er også vanlig at det offentlige helsevesenet kjøper tjenester av de private når de selv ikke har kapasitet.

Noen mener at dette er penger som heller burde bli brukt til å utvide det offentlige tilbudet.

Andre mener de private er en viktig avlastning for den offentlige helsetjenesten.

Kommunestyret i Trondheim

Ordfører Rita Ottervik (AP)
Mandater 2023
67
Partier som stiller
16

Resultatet ved forrige kommunevalg

 • Arbeiderpartiet: 17mandater
 • Høyre: 14mandater
 • Sosialistisk Venstreparti: 8mandater
 • Miljøpartiet De Grønne: 7mandater
 • Rødt: 5mandater
 • Senterpartiet: 5mandater
 • Fremskrittspartiet: 4mandater
 • Venstre: 3mandater
 • Pensjonistpartiet: 3mandater
 • Kristelig Folkeparti: 1mandater

Arbeiderpartiet og Høyre var de største partiene i valget i 2019.

Partiene som stiller liste

Slik stemmer du

Kommune- og fylkesvalget er 11. september i år. På valgdagen må du stemme i den kommunen du har folkeregistrert adresse i.

Du kan også forhåndsstemme i hvilken som helst kommune fra 10. august til og med 8. september.

  Sjekkliste for valget

  Dette må du huske på når du skal stemme:

  Usikker på hva du skal stemme?

  Ta Valgomaten

  Opplever du Lokalvalgguiden som nyttig?