Velg språk:

Nabokommuner

Kommunevåpenet til Stavanger: En gul vinranke på blå bakgrunn. Gul borgaktig krone på toppen. Stavangers segl fra 1591
Innbyggertall
145 568
Fylke
Rogaland
Økonomisk status

God

Denne kommunen er markert grønn. Det betyr at det er større grad av økonomisk handlingsrom her enn i kommuner som er markert gule eller røde.

KS (kommunesektorens organisasjon) og NRK har tatt utgangspunkt i tall fra Statistisk sentralbyrå, og regnet ut et snitt av driftsresultat, gjeld og sparepenger i perioden 2020-2022. Fargen sier altså noe om den økonomiske trenden over tid og ikke bare enkeltår.

Lenge var det oljehovedstaden, men nå vil Norges fjerde største by bli kalt energihovedstad. Siddisene kommer fra mer enn 180 land. De heier på Viking og kan skryte av at det var her i Hafrsfjord at Norge ble samla til ett rike. I 2019 samla Ap nok parti til å ta makta, etter 24 år med Høyre.

Lokale saker i Stavanger

Her ser du noen av de lokale sakene som diskuteres i Stavanger, og hvordan partiene stiller seg til dem.

Samferdsel

Stavanger bør prioritere å gi innbyggerne et gratis kollektivtilbud

Uenig

Enig

De som styrer i dag vil bruke 200 millioner kroner på å gi gratis buss, båt og tog til alle innbyggerne i Stavanger i ett år.

Målet er å få ned biltrafikken. I tillegg vil de redusere utgiftene til innbyggerne, i en tid der mye har blitt dyrere.

De som er imot peker på at det er dyrt, og at kommunen bør prioritere andre, viktigere oppgaver. Og at det er uvisst om gratis buss faktisk får flere til å parkere bilen.

Penger og skatt

Stavanger må fjerne eiendomsskatten på boliger

Uenig

Enig

I år vil eiendomsskatten gi kommunen en inntekt på rundt 280 millioner kroner. Partiene som styrer byen har redusert skatten noe, men høyresiden vil fjerne skatten helt i løpet av neste periode, dersom de kommer til makten.

De argumenterer med at skatten er usosial og at folk må bli spart for utgiften i tider med høye kostnader.

Andre mener skatten gir en såpass stor inntekt at det kan gi dårligere tjenester dersom skatten blir fjernet.

Utdanning

Stavanger bør tilby gratis skolemat

Uenig

Enig

De siste årene har elever ved noen skoler i Stavanger fått gratis skolemat. Fra i høst vil det være et tilbud på 22 skoler.

Dette er et prøveprosjekt, men det er parti som ønsker å utvide ordningen til å gjelde alle elever på alle skoler i kommunen.

De som er imot vil at skolene selv skal få bestemme om de vil bruke disse pengene på skolemat eller andre tiltak.

Helse og omsorg

Stavanger bør bygge en demenslandsby

Uenig

Enig

I flere kommuner er det planer om å bygge landsbyer for demente. Dette er et lukket område, der demente skal kunne leve så normale liv som mulig. Det er parti som ønsker å bygge en slik landsby i Stavanger.

Argument for er at det vil være et godt alternativ til sykehjem, særlig for dem som er yngre og mindre syke.

De som er imot vil heller bruke penger på å styrke tilbudet for demente ved de eksisterende sykehjemmene i kommunen.

Barn og unge

Alle elever i Stavanger må få tilbud om gratis SFO

Uenig

Enig

Stavanger innførte gratis skolefritidsordning (SFO) for alle førsteklassinger i 2020. Nå har regjeringa innført 12 timer med gratis kjernetid på første trinn og fra høsten vil det også gjelde for andre trinn.

Partiene som styrer Stavanger nå vil på sikt ha gratis SFO for alle elever på alle trinn.

De som er imot mener det heller bør være behovsprøvd, at de som har dårligst råd skal få et gratis tilbud på alle trinn, men ikke alle.

Samferdsel

Det må bli bygd bru til Vassøy

Uenig

Enig

Det har i mange år vært snakk om å bygge bru til Vassøy og gjøre den sentrumsnære øya landfast. Øya har i dag litt over 600 innbyggere og de er avhengige av hurtigbåt eller ferje.

Argument for å bygge bru er at det vil være mer praktisk for innbyggerne og det kan gjøre Vassøy mer attraktiv for boligutbygging.

Argument mot er at det blir et for stort inngrep i naturen, at det er dyrt og det vil øke biltrafikken på øya.

Kommunestyret i Stavanger

Ordfører Kari Nessa Nordtun (AP)
Mandater 2023
67
Partier som stiller
17

Resultatet ved forrige kommunevalg

 • Arbeiderpartiet: 18mandater
 • Høyre: 16mandater
 • Fremskrittspartiet: 6mandater
 • Folkeaksjonen Nei til mer bompenger: 6mandater
 • Rødt: 4mandater
 • Miljøpartiet De Grønne: 4mandater
 • Sosialistisk Venstreparti: 3mandater
 • Senterpartiet: 3mandater
 • Kristelig Folkeparti: 3mandater
 • Venstre: 3mandater
 • Pensjonistpartiet: 1mandater

Arbeiderpartiet og Høyre var de største partiene i valget i 2019.

Partiene som stiller liste

Slik stemmer du

Kommune- og fylkesvalget er 11. september i år. På valgdagen må du stemme i den kommunen du har folkeregistrert adresse i.

Du kan også forhåndsstemme i hvilken som helst kommune fra 10. august til og med 8. september.

  Sjekkliste for valget

  Dette må du huske på når du skal stemme:

  Usikker på hva du skal stemme?

  Ta Valgomaten

  Opplever du Lokalvalgguiden som nyttig?