Velg språk:

Lokalvalgguiden 2023

Kristiansand

Nabokommuner

Kommunevåpenet til Kristiansand: Våpenet viser ei løve under ei furu på rød bakgrunn, med ei krone over og eit valspråk rundt.
Innbyggertall
115 527
Fylke
Agder
Økonomisk status

God

Denne kommunen er markert grønn. Det betyr at det er større grad av økonomisk handlingsrom her enn i kommuner som er markert gule eller røde.

KS (kommunesektorens organisasjon) og NRK har tatt utgangspunkt i tall fra Statistisk sentralbyrå, og regnet ut et snitt av driftsresultat, gjeld og sparepenger i perioden 2020-2022. Fargen sier altså noe om den økonomiske trenden over tid og ikke bare enkeltår.

Kristiansand er den største byen i Agder og et yndet turistmål for både nordmenn og utlendinger.

Kommunen grenser til Lindesnes, Vennesla, Birkenes og Lillesand.

I 2020 ble kommunene Søgne og Songdalen en del av storkommunen Kristiansand.

Lokale saker i Kristiansand

Her ser du noen av de lokale sakene som diskuteres i Kristiansand, og hvordan partiene stiller seg til dem.

Lokaldemokrati

Innbyggere i gamle Søgne må selv få avgjøre om Søgne igjen skal bli en egen kommune

Uenig

Enig

Søgne ble i 2020 en del av Kristiansand kommune.

Noen mener at Søgne igjen bør bli egen kommune, fordi de opplever at lokaldemokratiet ikke ble hørt, da kommunen ble tvangssammenslått med Kristiansand.

Andre mener at det vil bli svært kostbart å dele opp igjen storkommunen Kristiansand, og at en splittelse vil skape usikkerhet blant kommuneansatte og andre innbyggere i storkommunen.

Helse og omsorg

Private personer eller selskaper må ikke få lov å drive sykehjem i Kristiansand

Uenig

Enig

Noen mener at private kan drive sykehjem på en bedre og mer effektiv måte enn kommunen, og at det er viktig at eldre får flere ulike tilbud å velge mellom.

Andre hevder at innbyggerne er best tjent med at kommunen selv drifter sykehjem til fellesskapets beste, og at private ikke skal kunne tjene penger på slik virksomhet.

Utdanning

Kristiansand må få større og færre skoler for å spare penger

Uenig

Enig

Noen mener at skolestrukturen i Kristiansand er mye mer kostbar enn i andre sammenlignbare kommuner, fordi kommunen har flere og mindre skoler. Kristiansand må derfor slå sammen skoler og lage større og mer effektive grunnskoler i fremtiden.

Andre mener at skolesammenslåing vil gi lengre skolevei for mange elever og at det er viktig at skoletilbudet er nærme der elevene bor, for å skape trygghet og en best mulig læringssituasjon for den enkelte.

Bolig og utbygging

Containerhavna bør ikke flyttes fra Lagmannsholmen til Vige-området

Uenig

Enig

Noen mener dagens containerhavn hindrer byutvikling i et attraktivt og sentrumsnært område, og at containerne skjemmer viktige deler av byens sentrum.

Andre mener at en ny stor containerhavn på Vige vil skape aktivitet og støy hele døgnet til sjenanse for beboerne i området, og frykter dessuten at viktige friluftsområder går tapt.

Kultur

Kristiansand må redusere det årlige tilskuddet til drift av Kunstsilo-prosjektet

Uenig

Enig

Kristiansands nye museum «Kunstsilo» åpner etter planen i 2024, men det er uenighet om pengebruken til drift av museet.

Museet skal blant annet inneholde kunstsamlingen til oljefondssjef Nicolai Tangen.

Noen mener kommunen må bruke færre penger på å drifte museet de neste årene, og at kommunen har viktigere ting å bruke penger på.

Andre mener museet vil føre til flere turister og er god reklame for Kristiansand, og derfor må kommunen bidra.

Kommunestyret i Kristiansand

Ordfører Jan Oddvar Skisland (AP)
Mandater 2023
57
Partier som stiller
19

Resultatet ved forrige kommunevalg

 • Arbeiderpartiet: 13mandater
 • Høyre: 13mandater
 • Norgesdemokratene: 10mandater
 • Kristelig Folkeparti: 8mandater
 • Miljøpartiet De Grønne: 6mandater
 • Sosialistisk Venstreparti: 4mandater
 • Fremskrittspartiet: 4mandater
 • Tverrpolitisk Folkeliste For Hele Kristiansand: 4mandater
 • Senterpartiet: 3mandater
 • Rødt: 2mandater
 • Venstre: 2mandater
 • Partiet De Kristne: 1mandater
 • Pensjonistpartiet: 1mandater

Arbeiderpartiet og Høyre var de største partiene i valget i 2019.

Partiene som stiller liste

Slik stemmer du

Kommune- og fylkesvalget er 11. september i år. På valgdagen må du stemme i den kommunen du har folkeregistrert adresse i.

Du kan også forhåndsstemme i hvilken som helst kommune fra 10. august til og med 8. september.

  Sjekkliste for valget

  Dette må du huske på når du skal stemme:

  Usikker på hva du skal stemme?

  Ta Valgomaten

  Opplever du Lokalvalgguiden som nyttig?