Velg språk:

Nabokommuner

Kommunevåpenet til Bamble: I blått et gult skipsratt
Innbyggertall
14 186
Fylke
Telemark
Økonomisk status

God

Denne kommunen er markert grønn. Det betyr at det er større grad av økonomisk handlingsrom her enn i kommuner som er markert gule eller røde.

KS (kommunesektorens organisasjon) og NRK har tatt utgangspunkt i tall fra Statistisk sentralbyrå, og regnet ut et snitt av driftsresultat, gjeld og sparepenger i perioden 2020-2022. Fargen sier altså noe om den økonomiske trenden over tid og ikke bare enkeltår.

Bamble kommune omfatter byene Stathelle, Langesund og tettstedet Herre. Kommunens administrative senter ligger i Langesund. Kommunen har kultur og tradisjon knyttet til sjøfart og handel. I dag er det også mange som jobber ved de store petrokjemiske anleggene på Rafnes.

Lokale saker i Bamble

Her ser du noen av de lokale sakene som diskuteres i Bamble, og hvordan partiene stiller seg til dem.

Bolig og utbygging

Bunestoppen bør ikke bygges ut, men bevares som grøntområde

Uenig

Enig

Det er vedtatt at det skal bygges opp mot 120 boliger på Bunestoppen på Stathelle.

Noen mener dette vil ødelegge et rekreasjonsområde med mye unik natur.

Andre synes området egner seg fint og vil være attraktivt boligområde.

Helse og omsorg

Bamble bør ha egen legevakt og ikke ha samarbeid med andre kommuner

Uenig

Enig

For å spare utgifter og innfri fremtidens krav, kan Bamble samarbeide med andre kommuner om legevakt.

Det kan føre til lengre reisevei for pasientene, men kan også gi et større fagmiljø og bedre behandling.

Helse og omsorg

Flere private selskaper og organisasjoner bør få drive sykehjem og barnehager

Uenig

Enig

De fleste skoler, barnehager og sykehjem i Norge drives av det offentlige.

De som vil ha flere private inn, mener det er sunt med konkurranse og ideer fra private, og at det ikke er noe verre å tjene penger på dette enn på andre ting.

De som mener bare det offentlige eller ideelle aktører skal drive med dette, peker på at skattepenger ikke skal gå til fortjeneste for private bedriftseiere.

Miljø og energi

Det bør bygges ut vind- og solkraft i Bamble

Uenig

Enig

Høyere strømpriser og fremtidig behov for mer energi gjør at myndighetene vil satse videre på landbasert vindkraft. Vindmøller har skapt store konflikter flere steder.

Motstanderne mener turbinene fører til store inngrep i naturen.

Tilhengerne mener det fremtidige behovet for fornybar energi gjør det nødvendig å satse på vindkraft.

Kommunestyret i Bamble

Ordfører Hallgeir Kjeldal (AP)
Mandater 2023
33
Partier som stiller
8

Resultatet ved forrige kommunevalg

 • Arbeiderpartiet: 12mandater
 • Fremskrittspartiet: 6mandater
 • Senterpartiet: 5mandater
 • Høyre: 4mandater
 • Rødt: 2mandater
 • Sosialistisk Venstreparti: 1mandater
 • Miljøpartiet De Grønne: 1mandater
 • Kristelig Folkeparti: 1mandater
 • Sammen for Bamble: 1mandater

Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet var de største partiene i valget i 2019.

Partiene som stiller liste

Slik stemmer du

Kommune- og fylkesvalget er 11. september i år. På valgdagen må du stemme i den kommunen du har folkeregistrert adresse i.

Du kan også forhåndsstemme i hvilken som helst kommune fra 10. august til og med 8. september.

  Sjekkliste for valget

  Dette må du huske på når du skal stemme:

  Usikker på hva du skal stemme?

  Ta Valgomaten

  Opplever du Lokalvalgguiden som nyttig?