Velg språk:

Nabokommuner

Kommunevåpenet til Lillestrøm: I blått, tre sølv stokkebåter stevnende inn fra høyre
Innbyggertall
90 866
Fylke
Akershus
Økonomisk status

God

Denne kommunen er markert grønn. Det betyr at det er større grad av økonomisk handlingsrom her enn i kommuner som er markert gule eller røde.

KS (kommunesektorens organisasjon) og NRK har tatt utgangspunkt i tall fra Statistisk sentralbyrå, og regnet ut et snitt av driftsresultat, gjeld og sparepenger i perioden 2020-2022. Fargen sier altså noe om den økonomiske trenden over tid og ikke bare enkeltår.

Da Skedsmo, Fet og Sørum ble slått sammen til «Lillestrøm» i 2020, ble det den niende mest folkerike kommunen i landet. Den deler navn med både den største byen her og en av de beste fotballklubbene i Norge. Politisk har Ap stått sterkt. I Skedsmo-delen har Ap hatt ordføreren i godt over 100 år.

Lokale saker i Lillestrøm

Her ser du noen av de lokale sakene som diskuteres i Lillestrøm, og hvordan partiene stiller seg til dem.

Bolig og utbygging

Jordene på Kjeller flyplass bør kunne brukes til boliger og nye arbeidsplasser

Uenig

Enig

Politikerne diskuterer hva som skal skje med Norges eldste flyplass når Forsvaret flytter vekk om noen år.

Noen mener det beste ville være om det kunne bygges en ny bydel med boliger og arbeidsplasser på området. Andre ønsker en mer beskjeden utbygging.

Mens andre igjen mener at jordene som omkranser rullebanen, fortsatt må brukes til matproduksjon.

Helse og omsorg

Private selskaper bør få konkurrere om å drive eldreomsorg i Lillestrøm kommune

Uenig

Enig

I dag er det kommunalt ansatte pleiere som steller beboerne på sykehjemmene i Lillestrøm kommune.

I andre kommuner har kommersielle firmaer fått slippe til og konkurrere om denne tjenesten.

Noen mener dette kan gi billigere og bedre omsorg. Andre mener dette er en kjerneoppgave som kommunen bør ha selv.

Barn og unge

Barnehager i Lillestrøm kommune kan godt drives av private barnehagekjeder

Uenig

Enig

Noen mener at drift av barnehager er en kjerneoppgave som kommunen skal ta hånd om selv, eller sammen med foreldredrevne barnehager og ideelle organisasjoner.

Andre mener private selskaper kan drive barnehagene minst like godt som kommunen og at de er nødvendige for å skaffe nok barnehageplasser.

Bolig og utbygging

Befolkningsveksten i Lillestrøm er for høy

Uenig

Enig

Lillestrøm er en av Norges raskest voksende kommuner.

Noen synes det er positivt at kommunen tiltrekker seg nye innbyggere, noe som gir større skatteinntekter.

Andre er opptatt av at veksten gjør at det må investeres i skoler og barnehager, noe som er dyrt.

Bolig og utbygging

En større del av boligveksten bør skje utenfor Lillestrøm by og de store tettstedene

Uenig

Enig

Boligbyggingen har vært konsentrert om noen få steder med spesielt god kollektivdekning slik som Lillestrøm, Strømmen, Kjeller, Sørumsand og Fetsund.

Tanken har vært at folk skal bosettes i områder der de ikke er nødt til å bruke bil, og at dette er bra for miljøet.

Andre peker på at det går buss og tog mange steder i kommunen, og mener at boligbyggingen med fordel kan spres mye mer.

Kommunestyret i Lillestrøm

Ordfører Jørgen Vik (AP)
Mandater 2023
55
Partier som stiller
16

Resultatet ved forrige kommunevalg

 • Arbeiderpartiet: 16mandater
 • Høyre: 11mandater
 • Senterpartiet: 7mandater
 • Fremskrittspartiet: 6mandater
 • Miljøpartiet De Grønne: 4mandater
 • Sosialistisk Venstreparti: 3mandater
 • Folkets Røst by og bygdeliste: 3mandater
 • Venstre: 2mandater
 • Rødt: 1mandater
 • Kristelig Folkeparti: 1mandater
 • Pensjonistpartiet: 1mandater

Arbeiderpartiet og Høyre var de største partiene i valget i 2019.

Partiene som stiller liste

Slik stemmer du

Kommune- og fylkesvalget er 11. september i år. På valgdagen må du stemme i den kommunen du har folkeregistrert adresse i.

Du kan også forhåndsstemme i hvilken som helst kommune fra 10. august til og med 8. september.

  Sjekkliste for valget

  Dette må du huske på når du skal stemme:

  Usikker på hva du skal stemme?

  Ta Valgomaten

  Opplever du Lokalvalgguiden som nyttig?