Velg språk:

Nabokommuner

Kommunevåpenet til Hvaler: I blått en hvit båt med mast og stag
Innbyggertall
4 767
Fylke
Østfold
Økonomisk status

Krevende

Kommunen er markert rød. Det betyr at den har et begrenset økonomisk handlingsrom.

Det viser en utregning KS (kommunesektorens organisasjon) og NRK har gjort. Med tall fra Statistisk sentralbyrå har vi regnet ut et snitt av driftsresultat, gjeld og sparepenger i perioden 2020-2022. Fargen sier altså noe om den økonomiske trenden over tid og ikke bare enkeltår.

Hvaler er en øykommune, ytterst i Oslofjorden og består av 833 øyer, holmer og skjær. Hvaler er en hyttekommune og om sommeren mangedobles antall innbyggere. Primærnæringen er fiske. Her finner du Ytre Hvaler nasjonalpark, der 96% av nasjonalparken ligger under vann.

Lokale saker i Hvaler

Her ser du noen av de lokale sakene som diskuteres i Hvaler, og hvordan partiene stiller seg til dem.

Penger og skatt

Hvaler bør beholde eiendomsskatten slik den er i dag

Uenig

Enig

Hvaler drar inn 40 millioner kroner i året på eiendomsskatt.

Noen mener Hvaler må beholde eiendomsskatten for å kunne yte gode tjenester til innbyggerne.

Enkelte vil fjerne eiendomsskatten helt, mens andre igjen mener eiendomsskatt på næring skremmer bort bedrifter som har lyst til å etablere seg her.

Helse og omsorg

Helse- og omsorg kan godt løses med private aktører på Hvaler

Uenig

Enig

Det blir stadig flere eldre på Hvaler og behovet for omsorgstjenester øker.

Noen mener økt privat/offentlig samarbeid vil gi bedre og billigere tjenester og mer omsorg.

Andre ønsker monopol og mener omsorgstjenester er det offentliges ansvar.

Miljø og energi

Hvaler bør være positiv til Vidar havvindpark

Uenig

Enig

Vidar havvindpark planlegges i nordre del av Skagerrak, utenfor Oslofjorden. Anlegget skal ligge rundt 36 km fra Hvaler og skal bestå av 66 til 91 vindturbiner med en høyde på 260-340 meter. Vindpark er planlagt å settes i drift i 2031 og vil dekke strømforbruket til rundt en million husstander. Enkelte mener dette vil påvirke rekefisket og true Ytre Hvaler nasjonalpark og annet fugl- og dyreliv.

Kommunestyret i Hvaler

Ordfører Mona Vauger (AP)
Mandater 2023
21
Partier som stiller
8

Resultatet ved forrige kommunevalg

 • Arbeiderpartiet: 7mandater
 • Fremskrittspartiet: 4mandater
 • Senterpartiet: 3mandater
 • Sosialistisk Venstreparti: 2mandater
 • Høyre: 2mandater
 • Hvaler Styrbord: 2mandater
 • Miljøpartiet De Grønne: 1mandater

Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet var de største partiene i valget i 2019.

Partiene som stiller liste

Slik stemmer du

Kommune- og fylkesvalget er 11. september i år. På valgdagen må du stemme i den kommunen du har folkeregistrert adresse i.

Du kan også forhåndsstemme i hvilken som helst kommune fra 10. august til og med 8. september.

  Sjekkliste for valget

  Dette må du huske på når du skal stemme:

  Usikker på hva du skal stemme?

  Ta Valgomaten

  Opplever du Lokalvalgguiden som nyttig?