skilleUnderholdning: Monsen (trippel)skille_slutt
toppbanner_livet3
Her er du: NRK.no > Programmer > Radioarkiv > På livet laus Sist oppdatert 15:52
 

Selv tilskuere bærer ansvar

Etter 18 år i Israel har Anita Goldman vendt hjem til Sverige med færre illusjoner, men fremdeles med troen på at også kvinner må ta et ansvar i kampen mot vold og krig. I boken ”Snäckans sång” lar Anita Goldmann kvinnen Edna symbolisere hva krigen mellom jøder og palestinere koster på begge sider.

Publisert 28.02.2001 10:59. Oppdatert 15.03.2001 15:29.

Valgene

Edna har gjort alt det riktige for fedrelandet Israel Hun har droppet universitetsutdannelsen og sluttet seg til et jordbrukskollektiv. Hun har også måttet gi avkall på sine to sønners liv. En døde som ufrivillig soldathelt. Den andre tok sitt eget liv etter å ha blitt berøvet alle illusjoner om rettferdighet og menneskeverd mens han tjenestegjør som soldat. Skammen og tausheten er hans ettermæle.

Å ta ansvar

Anita Goldman har etter studietid i USA og atten år i Israel flyttet tilbake til Sverige med sin israelske, politisk konservative mann og to barn. En av årsakene til returen til Sverige er at hun ikke ønsker at sønnen skal bli soldat når den tid kommer.

Under tiden i Israel har hun skrevet flere bøker. Hun lærte seg hebraisk og har forsket i bibelens historie Det har resultert i flere bøker om våre bibelske mødre. Hennes siste bok ”Snäckans sång” – sneglehusets sang – er en bok om kvinner og krig. Om kvinner og barn som offer i krigen, men også om kvinners ansvar når de overlater politikken og beslutningene til mennene.

Anita Goldmann skriver imidlertid også om kvinner som i brutalitet og maktglede sidestilles med mannen. For hva er det som former oss, og hva er typisk kvinnlig og mannlig? Hun lytter til sneglehusets fjerne sus. Hva hører hun egentlig når hun legger øret inntil? Er det tanker, drømmer og håp som både kvinner og menn kan dele, hun hører i det hemmelighetsfulle suset der inne?

Velkommen, men ikke som aktivist

Anita Goldman er født i Sverige. Morens familie flyktet fra tysk okkupasjon i Danmark. Anita vokste opp i Gøteborg. Hun ble tidellig aktiv politisk - sterkt radikal, men da hun etter hvert flyttet til Israel oppdaget hun at hennes politiske aktivitet ikke var så populær. Det var den unge jødiske kvinnen som ble ønsket velkommen, ikke aktivisten.

I sin siste bok ønsker hun å rette søkelyset mot at kvinner også har et ansvar hvis de ikke engasjerer seg. Anita Goldman ville vise at det å forholde seg passiv eller ikke å se konsekvensene av sine valg, ikke unndrar oss fra ansvar.

Av Solveig Bøhle
P2 På livet løs,NRK P2, søndag 15.juni 2000

Siste saker:

 
Søk i NRK Nettradio
Banner Redaksjonen
PÅ LIVET LAUS
Sendetider i P2:
Søndager kl. 8.30
Torsdager kl. 14.30 (R)
KOLOFON
Post: RC41, NRK, 0340 OSLO
På livet løs
Tlf: 23 04 88 64
Faks: 23 04 74 70
10 SISTE PÅ LIVET LAUS
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no