skilleUnderholdning: Monsen (trippel)skille_slutt
toppbanner_livet3
Her er du: NRK.no > Programmer > Radioarkiv > På livet laus Sist oppdatert 15:52
 

Musikk som terapi

Siden 1995 har Trygve Aasgaard arbeidet med musikk som terapi på Rikshospitalets barneavdeling. Før det har han vært med på å bygge et opp et musikktilbud ved hospice-avdelingen på Lovisenberg sykehus i Oslo, en avdeling for pasienter med livstruende sykdom.

Publisert 27.02.2001 16:15. Oppdatert 15.03.2001 15:31.

Livsglede

Trygve Aasgaards arbeide handler om å skape pusterom, overskudd og livsglede i en behandlingssituasjon der smerter, angst og langvarig behandling tærer på alle krefter. Hva kan musikk og sang bety for barnet i en slik situasjon? Og lar det seg måle?

Med tid og stunder skal Trygve Aasgaards arbeid ved Rikshospitalets barneavdeling bli en doktoravhandling ved Aalborg Universitet i Danmark.

Levende musikk

Trygve Aasgard har et nært samarbeide med kolleger i andre land hvor man har kommet lenger enn her i Norge når det gjelder å forstå verdien og effekten av musikk brukt terapeutisk. Forskning viser at ikke bare for pasientene og de pårørende, men også for personalet blir levende musikk et viktig virkemiddel i arbeidet på sykehuset.

Trygve Aasgaard har blant annet erfaring fra Memorial Sloan-Kettering Hospital, sykehus og kreftsenter i New York, der levende musikk utgjør en sentral del av den psykososiale behandlingen. Også pasienter som ligger i respirator på intensivavdelingen er med i behandlingsopplegget. Og det siste som har skjedd med hans pionerarbeide er at tekster laget av barn som deltar i hans forskningsprosjekt oversettes til japansk for bruk ved Tokyo Universitet.

Av Solveig Bøhle
På livet løs, NRK P2, Søndag 16.februar 2000

Siste saker:

 
Søk i NRK Nettradio
Banner Redaksjonen
PÅ LIVET LAUS
Sendetider i P2:
Søndager kl. 8.30
Torsdager kl. 14.30 (R)
KOLOFON
Post: RC41, NRK, 0340 OSLO
På livet løs
Tlf: 23 04 88 64
Faks: 23 04 74 70
10 SISTE PÅ LIVET LAUS
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no