skilleUnderholdning: Monsen (trippel)skille_slutt
toppbanner_livet3
Her er du: NRK.no > Programmer > Radioarkiv > På livet laus Sist oppdatert 15:52
 

Ung psykisk lidelse

Helges mor, Nina Berg, har skrevet boken "Blåmann - ung psykisk lidelse og familiens smerte". Hun prøver å forstå hvorfor sønnen Helge tok sitt liv.

Publisert 22.02.2002 14:23. Oppdatert 25.02.2002 08:37.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
Hjelp | Mer lyd og video
ALT OM:

Utenfor

Helge tok sitt liv mens han var innlagt til behandling. I de årene Helge periodevis var innlagt følte familien at de ble holdt utenfor. Foreldre,søsken og venner ble ikke hørt og følte seg heller ikke velkommen når de besøkte ham på sykehuset. Ikke fordi det var Helges ønske, men signaler fra behandlerne.

Familien som ressurs

Familie og venner er de som kjente Helge før han ble syk. De vet hvordan han fungerte som frisk og i Helges oppvekst lå det kanskje også viktig informasjon som kunne forklare hvorfor han fikk en psykisk lidelse, mener Nina Berg.

Kaos

Når et familiemedlem blir innlagt skaper det ofte en kaotisk tilstand i familien. Angst, usikkerhet, sorg og fortvilelse for hvordan det skal gå kan rive en familie i stykker. Det er viktig for de pårørende å kunne holde en nær kontakt med den syke og føle tillit til sykehuset og behandlingen. Behandlerne skal svise familien sammen i den vanskelig situasjon, ikke splite dem, mener Nina Berg.

I boken "Blåmann" har hun skrevet om sine erfaringer og følelser. Slik sett er boken et partsinnlegg, men viktig i en debatt som er sørgelig aktuell. Statistikken forteller oss at mange unge får psykiske lidelser og tallene på selvmord er høye.

Nye veier

Kari Tuseth har 28 års erfaring i psykiatrien. Hun ble tidlig opptatt av unge psykotiske pasienter med diagnosen schizofreni. I dag arbeider hun på distriktspsykiatrisk senter ved Stokmarknes sykehus i Vesterålen. Der ønsker de å jobbe etter et modell utviklet av den finske psykologen Jaakko Seikkula.

Så snart de får en henvendelse om akutt psykotisk krise samles et team av fagfolk som rykker ut, som oftest til hjemmet.Fagfolk både fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten utgjør teamet som rykker ut innen det har gått 24 timer. Sammen med den syke, familien og kanskje også den sykes unge venner diskuteres og bestemmes så den videre behandlingen;Eventuell innleggelse, medikasjon osv.

Det skjer mye innen psykiatrien og vi har grunn til å være optimistiske når det gjelder at pasienten skal få et godt liv, sier Kari Tuseth. Studier viser at inntil to-tredjedeler av pasienter med diagnosen schizofreni blir bra eller betydelig bedre.

Men fremdeles vet vi ikke hvor mange som kan bli bra ved tidlig og god hjelp tilpasset den enkelte pasient. Kari Tuseth etterlyser mer forskning bassert på pasientenes egne opplevelser og erfaring. Hun understreker at målet med all behandling bør være at pasienten får tilbake troen på seg selv og gjenvinner evnen til mestre livet sitt.


Av Solveig Bøhle,
På livet løs,NRK P2. Søndag 24.feb 2002

Siste saker:

 
Søk i NRK Nettradio
Banner Redaksjonen
PÅ LIVET LAUS
Sendetider i P2:
Søndager kl. 8.30
Torsdager kl. 14.30 (R)
KOLOFON
Post: RC41, NRK, 0340 OSLO
På livet løs
Tlf: 23 04 88 64
Faks: 23 04 74 70
10 SISTE PÅ LIVET LAUS
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no