skilleBanner kroningsjubileet skille_slutt
Nyheter/Innenriks/valg/valg 2003 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Innenriks > Valg > Valg 2003 Sist oppdatert 14:48
Valg 2003
Alt om valg 2003.
Alt om valget i ditt distrikt:
 
NRK Nyheter
Tlf: 23 04 80 00
Faks: 23 04 71 77
nettnyheter­@nrk.no
Adresse: 0340 Oslo

Publikumsservice
Tlf: 815 65 900
info@nrk.no


Nyhetsredaktør:
Rune Nøstvik
Ansvarlig redaktør NRK.no: Are Nundal

Tips NRK Nyheter:
nyheter@nrk.no
Tips alle nyhets­redaksjonene
Tlf: 23 04 80 00

 

Valgskolen med Geir Helljesen

NRKs valgveteran Geir Helljesen gir deg et lynkurs i valgkunnskap. Han tar for seg litt historie, det som er nytt i år, og gir noen råd.

Publisert 05.09.2003 22:59. Oppdatert 08.09.2003 11:06.
Årets valgdag er 15. september, og du skal avgi to stemmesedler. Det skal velges medlemmer til 434 kommunestyrer og 18 fylkesting.

I 40 kommuner er det også direkte ordførervalg, og noen steder er det folkeavstemning om kommunesammenslåing i tillegg.

Noen kommuner holder valglokalene åpne både søndag 14. og mandag 15. september. Alle kommunene må holde åpent mandagen. Undersøk på kommunehuset/rådhuset der du bor, hvor du skal stemme dersom du ikke har fått valgkort tilsendt i posten. Mer om hvor det er to-dagers valg.

Forhåndsstemming

Fristen for å stemme i forkant av valget går ut fredag 12. september. Dersom du velger å stemme på forhånd, kan du ikke stemme på nytt valgdagen dersom du f.eks. skulle ha forandret oppfatning. Mer om forhåndstemming

Hvem kan stemme?

Dersom du er norsk statsborger og fyller 18 år i løpet av valgåret, har du stemmerett. Det er altså ikke nødvendig at du fyller 18 år før selve valgdagen.

Dersom du ikke er norsk statsborger kan du likevel få stemme ved kommune- og fylkestingsvalget. Det er da en betingelse at du har bodd i Norge de tre siste årene før valget.

For statsborgere fra de andre nordiske landene er det tilstrekkelig at du er registrert som bosatt i Norge 31. mai i valgåret. Over 100 000 velgere med innvandrerbakgrunn kan delta ved årest valg.

Det er i alt 3,5 millioner som har stemmerett ved dette valget. Det er over 100 000 førstegangsvelgere. Mer om hvem som har stemmerett

I valglokalet

Når du kommer inn i valglokalet henvender du deg til den valgfunksjonæren som sitter med manntallslistene. Ta med deg pass eller annen legitimasjon som kan vise at du er den du utgir deg for å være.
Slik gjør du i valglokalet.

E-valg

I tre kommuner gjøres det i år først med elektronisk valg. Det gjelder Bykle, Larvik og Oppdal.

I valglokalene der forsøkene gjøres vil det være en slags datamaskin (touch screen). Der finner du navnene på partiene som stiller liste i vedkommende kommune. Velgerne blir tildelt et "smartkort" som åpner adgang til datamaskinen.

Endringer på listene

Ved årets valg er det nye regler for hva du kan gjøre med listene. Slengere og ekstra personstemmer (kumulering) er tillatt, men strykninger er forbudt. Mer om hvordan du kan endre på listene.

Organisert listeretting er tillatt, men rettelsene må gjøres manuelt.

Det er ingen ordning med utjevningsmandater i kommune- eller fylkestingsvalgene.

Skolevalgene holdes i år 3. og 4. september. De pleier å gi et godt signal om i hvilken retning valgvinden blåser.

Valgdeltagelsen har vært nedadgående ved hvert valg siden 1979. I år kan den synke under 60 prosent.

Opptelling

Det er forbudt å offentliggjøre noe resultat før alle valglokalene er stengt, altså kl. 20.

Hver enkelt kommune bringer resultatet av opptellingen videre til Kommunal- og regionaldepartementets valgnatt-database.

Idet valglokalene stenger, offentliggjør NRK valgdagsmålingen.

LENKER
Siste saker:
Siste saker:

Start fleskespillet Start valgtesten Ta valgskolen
Det store valgfleskspillet
 
LES OM VALGET I DIN KOMMUNE
10 SISTE NYHETER
Følg debattane i
Stortinget på
direkten.
Video Video  Lyd Lyd
30 SISTE VALGNYHETER FRA HELE LANDET
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no