skilleBanner kroningsjubileet skille_slutt
Nyheter/Innenriks/valg/valg 2003 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Innenriks > Valg > Valg 2003 Sist oppdatert 14:48
Valg 2003
Alt om valg 2003.
Alt om valget i ditt distrikt:
 
NRK Nyheter
Tlf: 23 04 80 00
Faks: 23 04 71 77
nettnyheter­@nrk.no
Adresse: 0340 Oslo

Publikumsservice
Tlf: 815 65 900
info@nrk.no


Nyhetsredaktør:
Rune Nøstvik
Ansvarlig redaktør NRK.no: Are Nundal

Tips NRK Nyheter:
nyheter@nrk.no
Tips alle nyhets­redaksjonene
Tlf: 23 04 80 00

 

Organisert listeretting tillatt

Vi har hemmelige valg i Norge. Det er en viktig side av vårt demokrati. Det er imidlertid ikke noe til hinder for at det kan organiseres kampanjer for å rette på partilistene.

Publisert 28.08.2003 15:27.
Av Geir Helljesen

Det må i så fall gjøres manuelt med bruk av penn eller blyant på hver enkelt liste. Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre maskinelt ferdig rettede lister.

I Kommunaldepartementet blir det sagt at kravet om hemmelig valg ivaretas ved at hver enkelt velger selv avgjør i valglokalet hvilken stemmeseddel som legges i valgurnen.

Anbefaling

Lister som er blitt rettet av andre og gitt til velgere, blir betraktet som råd eller anbefaling og er derfor ikke i strid med prinsippet om hemmelig valg.

Partiene kan i dag få valglister fra valgstyrene, og det vil være umulig med dagens ordning å kontrollere hva som så blir gjort med dem.

Ekstrastemmer

Hver enkelt velger kan gi en ekstra stemme til så mange av kandidatene på listen som man vil.

Når det organiseres listeretting gjøres det vanligvis ved at det bare krysses for en eller noen få av kandidatene.

Vi kjenner til fra valghistorien at det har forekommet "opplæring" i retting av lister slik at resultatet f.eks. har blitt at det har kommet inn spesielt mange kvinner i et kommunestyre.

Siste saker:

Start fleskespillet Start valgtesten Ta valgskolen
Det store valgfleskspillet
 
LES OM VALGET I DIN KOMMUNE
10 SISTE NYHETER
Følg debattane i
Stortinget på
direkten.
Video Video  Lyd Lyd
30 SISTE VALGNYHETER FRA HELE LANDET
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no