skilleBanner kroningsjubileet skille_slutt
Nyheter/Innenriks/valg/valg 2003 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Innenriks > Valg > Valg 2003 Sist oppdatert 14:48
Valg 2003
Alt om valg 2003.
Alt om valget i ditt distrikt:
 
NRK Nyheter
Tlf: 23 04 80 00
Faks: 23 04 71 77
nettnyheter­@nrk.no
Adresse: 0340 Oslo

Publikumsservice
Tlf: 815 65 900
info@nrk.no


Nyhetsredaktør:
Rune Nøstvik
Ansvarlig redaktør NRK.no: Are Nundal

Tips NRK Nyheter:
nyheter@nrk.no
Tips alle nyhets­redaksjonene
Tlf: 23 04 80 00

 

Velgere med innvandrerbakgrunn blir viktigere

Ved kommune- og fylkestingsvalget er det godt og vel 111 000 norske statsborgere med innvandrerbakgrunn som har stemmerett.

Publisert 14.08.2003 14:45.
Av NRKs politiske medarbeider Geir Helljesen

Norske statsborgere med bakgrunn fra Pakistan og Vietnam utgjør de de to største gruppene. Dette går fram av en oversikt fra Statistisk Sentralbyrå.

Det er dessuten over 117.000 utenlandske statsborgere som har stemmerett ved dette valget. Siden 1983 har utenlandske statsborgere som har bodd i Norge sammenhengende i minst tre år stemmerett ved lokalvalgene. Det gjelder egne regler for statsborgere fra de andre nordiske land.

Politisk maktfaktor

Det var først ved kommune- og fylkestingsvalget i 1999 at norske politikere for alvor begynte å beile til disse velgergruppene. Disse gruppene er etter hvert blitt så store at de utgjør en politisk maktfaktor, ikke minst i Oslo.

Når politikerne nå vier disse velgerne spesiell oppmerksomhet, er det først og fremst for å sanke stemmer til eget parti, men også for å få opp valgdeltagelsen blant disse velgerne. Blant velgere med ikke-vestlig bakgrunn har valgdeltagelsen vært en del lavere enn blant velgere med vestlig bakgrunn

Få bruker stemmeretten

Ved kommune- og fylkestingsvalget i 1999 viser en undersøkelse fra Institutt for samfunnsforskning at bare vel 1/3 av dem med ikke-vestlig bakgrunn, og som ikke er norske statsborgere, brukte stemmeretten. Pakistanere var da flinkest til å bruke stemmeretten. Velgere med ikke-vestlig bakgrunn, men som er blitt norske statsborgere, bruker i høyere grad stemmeretten enn de som ikke er blitt norske statsborgere.( 43% mot 33% )

Den samme undersøkelsen forteller at et klart flertall av velgere som var utenlandske statsborgere med ikke-vestlig bakgrunn, stemte på partiene på venstresiden i 1999. Arbeiderpartiet fikk flest stemmer. Høyre, som også i 1999 var aktiv overfor denne velgergruppen, fikk på langt nær så mange stemmer som Arbeiderpartiet, og heller ingen økning fra valget fire år før. Velgere med vestlig bakgrunn stemmer mye mer likt andre, vanlige norske velgere.

I 1999 kom det inn i Oslo bystyre 8 representanter med innvandrerbakgrunn, 7 av dem med pakistansk bakgrunn.

Siste saker:

Start fleskespillet Start valgtesten Ta valgskolen
Det store valgfleskspillet
 
LES OM VALGET I DIN KOMMUNE
10 SISTE NYHETER
Følg debattane i
Stortinget på
direkten.
Video Video  Lyd Lyd
30 SISTE VALGNYHETER FRA HELE LANDET
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no