skilleBedre puls knappskillePuls spør ekspertene skillePuls TV på nettskille_slutt
Puls legen 3_1
Her er du: NRK.no > Programmer > TV > Puls > Spør legen Sist oppdatert 12:52
 
 
 

Bruk av latex i madrasser

Kan latex være allergifremkallenede og kreftfremkallende, spør en bekymret seer.

Publisert 05.03.2001 13:00.
Latex er et navn på naturgummi eller rågummi, og inneholder flere forskjellige proteiner som vi kan reagere allergisk på. Allergi mot latex har de siste årene blitt et økende helseproblem internasjonalt. Spesielt utsatte grupper er personer disponert for allergi (atopikere), helsearbeidere, pasienter som gjennomgår mange kirurgiske inngrep, og personer som arbeider på fabrikker der det lages produkter som inneholder latex. Det er imidlertid ikke noen kjent kobling til kreftrisiko ved bruk eller kontakt med latex.

I en madrass som inneholder latex vil frigjøring av småpartikler eller direkte hudkontakt med latex kunne utgjøre et problem spesielt for de som allerede er allergiske mot latex, men teoretisk også som mulig årsak til å utvikle allergi i framtida. Latex-innholdet i madrassen gir ifølge produsentene en bedre og mer holdbar madrass som p.g.a. vannavstøtende egenskaper også gir mindre risiko for at det skal bli grobunn for muggsopper og midd i madrassen. Når madrassen er helt innesluttet i et trekk, og eventuelt har en overmadrass uten latex-innhold, og en sørger for at madrasstrekket er helt og at senga blir jevnlig støvsugd med støvsuger som fjerner småpartiklene helt (sentralstøvsuger eller med HEPA-filter), er det derfor liten grunn til å forvente noen større problemer av madrasser med latex enn fra andre kilder så som bildekk, kondomer, hansker og en masse andre husholdningsartikler og medisinske forbruksartikler som vi omgås til daglig.

Noen av de som har utviklet latex-allergi kan også reagere på frukter som banan, avocado og kiwi, og enkelte kan få allergisk sjokk ved å puste inn minimale mengder latexpartikler. Er en først så alvorlig rammet ville jeg nok ut fra en føre-var-holdning gitt råd om å la være å trekke latexmadrasser (og andre latexartikler) inn i huset, selv om en ikke har direkte kontakt hvis rådene ovenfor blir fulgt.

Siste saker:

 
SENDETIDER FOR PULS
NRK1 mandager kl. 19:30
NRK2 torsdager kl. 19:00 (reprise)
NRK1 lørdager dagtid (se programoversikten)
10 SISTE PULS
 
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no