skilleVæret enkelskilleHør siste Tromsnyttskillewww.euroarctic.comskille_slutt
Troms og Finnmark 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Troms og Finnmark > Troms Sist oppdatert 14:31
 

Dumping-lista

NRK offentliggjør nå forskernes liste over hvilke type fiskebåter som antas å dumpe fisk. Lista er henta fra en rapport som anslår at det dumpes fisk i svært mange norske fiskerier.

Publisert 19.02.2004 10:31. Oppdatert 19.02.2004 11:17.
Av: Rune Ytreberg

Utkastlista

Rapporten beskriver blant annet utkast av såkalt undermåls fisk. Dette er småfisk som ofte er under det minstemålet fiskerne har lov til å fange.

Forskerene anslår at det kastes mellom 56.762 og 191.900 tonn fisk hvert år fra norske fiskebåter.


Sitat fra rapporten

Rapporten fra havforskningsinstituttet beskriver at det foregår utkast av fisk i:

- trålfiske etter torsk i Barentshavet,
”…lavere pris på småfallen fisk resulterer i utkast…”

- reketrålfiske i Barentshavet,
”…noe utkast i dette fisket…”

- reketrålfiske i Nordsjøen/Skagerrak,
”…utkast betydelig redusert siste 4-5 år.”

- Krepsetrålfiske,
”..utkast (…) er problematisk.”

- Snurrevad kystflåten i Nord-Norge,
”…deler av fangsten blir av dårlig kvalitet og (…) dumpes.”

- Linefiske etter torskefisk,
”… undermåls fisk (…) blir i stor grad kastet over bord. Spesielt problematisk er linefiske (…) på kysten av Øst-Finnmark om sommeren, der innslaget av småhyse, som ikke blir landet, er betydelig”.

- Banklinefiske med ca 50 autolinefartøy,
”…betydelige fangster av fiskeslag som ikke blir tatt vare på…”

- Juksafiske etter torsk,
”… noe småfallen fisk (…) blir kastet ut igjen.”

- Garnfiske i den tradisjonelle kystflåten,
”… utkast (…) på grunn av dårlig kvalitet på fangsten.”

- Ringnotfiske,
”… ”slipping” av notfangster eller deler av slike antatt å være et problem av et visst omfang…”

- Makrellfiske,
”…utkastpraksis som highgrading relativt utbredt for noen år siden…”

- Ringnotfiske etter sild og lodde;
”…mulig utkast i disse fiskeriene (av sei og torsk).”

Sitatene er hentet fra rapporten TemaNord 2003:537 ”Report from a Workshop on discarding in Nordic fisheries. Forfatterne er John Willy Valdemarsen og Odd Nakken ved Havforskningsinstituttet. De la fram rapporten i november 2002 i en nordisk arbeidsgruppe. Rapporten ble gitt ut i 2003 av Nordisk Ministerråd.

Hele rapporten ligger på internett og kan leses her: http://www.norden.org/pub/miljo/fiskeri/sk/TN2003537.pdf

LENKER
Siste saker:

Toppsakene fra NRK Troms og Finnmark
 
SISTE SAKER
Flere saker
NYHETSBREV PÅ E-POST

Få de viktigste nyhetene fra Troms og/eller Finnmark tilsendt på e-post – helt gratis!
Nyhetsbrev fra Nordnytt!

 
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no