skilleVæret enkelskilleHør siste Tromsnyttskillewww.euroarctic.comskille_slutt
Troms og Finnmark 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Troms og Finnmark > Troms Sist oppdatert 14:31
 

Oppretter spesialkommisjon mot fiskedumping

Mandatet er nå klart for spesialkommisjonen som skal granske ulovlig utkast av fisk. Kommisjonen skal skaffe kunnskap om fiskedumping, se nærmere på dagens kontrollsystem og vurdere behovet for nye tiltak. Inspektører ombord på fartøyer er ett av tiltakene som skal vurderes. Kommisjonen skal levere sin rapport til fiskeriministeren 28. april.

Publisert 11.03.2004 08:18. Oppdatert 11.03.2004 08:37.
Av Arnt Ryvold

Ulovlig utkast

Kommisjonens hovedoppgave skal være å bidra til å styrke regjeringens arbeid mot ulovlig utkast av fisk på havet. Det er første linje i mandatet. To hovedspor skal avdekkes. Det ene er å bedre kunnskapen om ulovlig utkast. Det andre er å se på om dagens tiltak mot utkast er effektive, og hvis ikke, - hvilke tiltak bør settes inn.

Inspektører ombord

Ett av de aktuelle tiltak som kommisjonen skal vurdere, er inspektører ombord i fiskefartøy. Den skal også se på tekniske innretninger ombord i båtene mot småfisk og bifangst. Ellers skal man se på om de som driver kontroll, gjør det effektivt nok. Er f.eks. Fiskeridirektoratet riktig organisert i kontrollsammenhen? Og hva trenger Kystvakta for å avdekke utkast? Også etterforskninga i slike saker skal gjennomgås, likeså fiskerinæringas arbeid med etikk og holdninger i slike saker. Og regjeringa sjøl går heller ikke fri av kommisjonens søkelys, nemlig regjeringas arbeid mot miljøkriminalitet og økonomisk kriminalitet.

Siste saker:

Toppsakene fra NRK Troms og Finnmark
 
SISTE SAKER
Flere saker
NYHETSBREV PÅ E-POST

Få de viktigste nyhetene fra Troms og/eller Finnmark tilsendt på e-post – helt gratis!
Nyhetsbrev fra Nordnytt!

 
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no