skilleVæret enkelskilleHør siste Tromsnyttskillewww.euroarctic.comskille_slutt
Troms og Finnmark 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Troms og Finnmark > Troms Sist oppdatert 14:31
 

Sjokkert ordfører

Ordfører Olav Sigurd Alstad i Narvik er svært kritisk til måten fylkesordfører Ronald Rindestu har opptrådt på i forbindelse med fusjonen mellom OVDS og TFDS.

Publisert 28.05.2002 14:24.
Slik lyder pressemeldinga:

"Jeg konstanterer at fylkesordføreren ønsker å behandle saken i media - ikke i selskapenes lovlige valgte organer. Med sine lite gjennomtenkte handlinger har han ikke bare satt fusjonen i fare, men også påført nordnorsk næringsliv helt unødvendige skuddsår. Man må fra Troms fylkes fremste politiske representant kunne forlange en noe mer sindig handlemåte. Dette er å dra saken ned på sandkassenivå.

Sjokkert

-Jeg er mildest talt sjokkert over fylkesordførerens handlemåte og uttalelser. Rindestu må være klar over at han er kommet inn i rollen som leder for bedriftsforsamlingen og styret via sitt politiske ombud. Man må stille ekstra krav til en person som skal fylle slike roller.

Etter to styremøter har altså fylkesordføreren trukket sin konklusjon - etter samtaler med OVDS' styremedlemmer i NNDS har jeg erfart at det ikke har vært episoder som kan karakteriseres som konfrontasjoner. Derfor blir handlemåten enda mer uvirkelig.

Utrolig beskrivelse

Tor Strand er styreleder i Narvik Energi og har vært styreleder i Narvik Vekst - vi kjenner overhodet ikke igjen fylkesordførerens beskrivelse. At man i tillegg setter i gang en veritabel bakvaskelsekampanje er enda mer utrolig.

Like uprofesjonelt er det av styreleder i TFDS Steinar Hansen. I løpet av de samtaler vi hadde under fusjonsforhandlinger hørte jeg ikke et ord om Strands manglende vilje til samarbeid. Tvert imot bedyret hr. Hansen sin samarbeidsvilje som en mer nøytral part (Harstad).

Alvorlig sak

Det er alvorlig når Troms fylkes fremste politiker setter seg utover aksjeloven og nekter å utfylle sin rolle som ansvarlig styremedlem. Dette gir særdeles uheldige signaler. Hvis noen skulle skiftes ut, må det være styremedlemmene fra TFDS - det er de som ikke følger fusjonsplanens intensjoner. Et kollegium formes ikke etter to styremøter. En må forutsette at styremedlemmene er så profesjonelle at de klarer å sette fusjonsplanene ut i livet. Det er på dette grunnlag de er valgt. Makter de ikke dette bør de si fra og trekke seg, skriver ordfører Olav Sigurd Alstad i pressemeldinga.


Siste saker:

Toppsakene fra NRK Troms og Finnmark
 
SISTE SAKER
Flere saker
NYHETSBREV PÅ E-POST

Få de viktigste nyhetene fra Troms og/eller Finnmark tilsendt på e-post – helt gratis!
Nyhetsbrev fra Nordnytt!

 
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no