skilleVæret enkelskilleSendingene i Troms og Finnmarkskillewww.euroarctic.comskille_slutt
Svalbard 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Troms og Finnmark > Svalbard Sist oppdatert 15:29
 

Generelt om traktaten og norsk myndighetsutøvelse

Norsk suverenitet over Svalbard ble anerkjent («recognized») i Svalbardtraktaten av 9. februar 1920. Svalbardtraktaten omfatter alle øyer mellom 10° og 35° østlig lengde og 74° og 81° nordlig bredde, og gjelder for landterritoriet, indre farvann og sjøterritoriet på ca. 4 nautiske mil.

Publisert 25.11.2002 14:09. Oppdatert 12.02.2005 12:39.

Sysselmannen på Svalbard

Siden Norge overtok suvereniteten over Svalbard 14. august 1925, har Sysselmannen vært Regjeringens øverste representant på øygruppen. Sysselmannens overordnede oppgave er å hevde norsk suverenitet, ivareta og samordne statens interesser og virke til beste for hele Svalbard.

Sysselmannen er direkte underlagt Justisdepartementet, men utfører også oppgaver for en rekke andre departementer, bl.a. Miljøverndepartementet. Det er enestående i norsk forvaltning at så mange og ulike funksjoner er samlet i én og samme stilling.

Svalbardloven

Svalbardloven av 17. juli 1925 slår fast at Svalbard er en del av Kongeriket Norge. Norsk privatrett, strafferett og prosessrett gjelder når ikke annet er sagt. Andre lovbestemmelser gjelder bare når dette er særlig fastsatt. Kongen kan dessuten fastsette alminnelige forskrifter for Svalbard. Loven gir også bestemmelser om blant annet administrasjon av Svalbard, og om eiendomsforholdene på øygruppen.

Turisforskriften

Formålet med turistforskriften er å regulere turisme og annen reisevirksomhet på Svalbard, særlig for å beskytte øygruppens naturmiljø og kulturminner, sikre at øvrige lover og forskrifter blir overholdt, og ivareta sikkerheten til turister og andre reisende.LENKER

Toppsakene fra NRK Troms og Finnmark
 
SISTE SAKER
Flere saker
NYHETSBREV PÅ E-POST

Få de viktigste nyhetene fra Troms og/eller Finnmark tilsendt på e-post – helt gratis!
Nyhetsbrev fra Nordnytt!

 

Longyearbyen i hundre

Longyearbyen rundt 1920 Foto:Store Norske Arkiv/Scanpix) Gruvebyen på Svalbard er 100 år, og nå gjøres det klart til stor fest.

Kunstskatter til Svalbard

Etter 20 år i Nederland kommer den unike Smeerenburg-samlingen tilbake til øygruppen.

Gjenskaper Nautilus-ferd

I november 1931 ble ubåten Nautilus senket på 350 meter dyp i Byfjorden i Bergen etter et mislykket forsøk på å nå Nordpolen. Nå vil en tysk ekspedisjon dokumentere ekspedisjonen.

Kings Bay ulykken

Kings Bay-ulykken 5. november 1962 har blitt stående som den verste gruveulykken i Norges-historien. 21 mann omkom nede i gruvegangen, og 11 av dem ble aldri hentet opp.

Svalbard

Norsk suverenitet over Svalbard ble anerkjent «recognized» i Svalbard-traktaten av 9. februar 1920. Svalbard-traktaten omfatter alle øyer mellom 10° og 35° østlig lengde og 74° og 81° nordlig bredde, og gjelder for landterritoriet, indre farvann og sjøterritoriet på ca. 4 nautiske mil.

Feltlogg - sikkerhet på tur

Alle som ferdes på Svalbard har ansvaret for egen sikkerhet. Denne feltloggen inneholder ulike observasjoner knyttet til bestemte steder og tidspunkter på øy-gruppa.

Svalbard på vandring

Svalbard er evig frost og kulde. Men slik har det ikke alltid vært. En gang var øygruppa et varmt sydhavsrike.
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no