skilleBedre puls knappskillePuls spør ekspertene skillePuls TV på nettskille_slutt
Puls legen 3_1
Her er du: NRK.no > Programmer > TV > Puls > Spør legen Sist oppdatert 12:52
 
 
 

Hjernesvinn


Publisert 08.12.2000 15:34. Oppdatert 14.12.2000 18:46.
Hjernesvinn er egentlig ikke en enkelt diagnose, reduksjon av hjernemassen kan forekomme som ledd i flere forskjellige sykdomsprosesser. Hjernesvinn vil sjeldent være noe man oppdager helt tilfeldig, det er vel heller noe man kan finne når en utfører endel utfyllende undersøkelser ved tegn på nedsatt funksjon i hjernen eller nervesystemet forøvrig. I endel tilfeller kan det skyldes sjeldne nevrologiske sykdommer, andre ganger som følge av skader og nedsatt blodsirkulasjon hvor endel av hjernevevet svinner hen. Ettersom mye av hjernevekten utgjøres av fettvev som ligger innimellom og rundt de egentlige hjernecellene, antas det at endel av det hjernesvinn som kan ses hos storforbrukere av alkohol gjennom mange år kan skyldes "utvasking" av fett som er løselig i alkohol.
Hjernesvinn blir oftest konstatert ved obduksjon etter at vedkommende er død ved at en veier hjernen og får et inntrykk av størrelsen i forhold til hodeskallen, men en kan også få et anslag av hjernsvinnets omfang ved CT-undersøkelse av hodet. Uten å kjenne den bakenforliggende årsaken til hjernesvinn er det imidlertid ikke særlig mye en kan få gjort for å forhindre en videre utvikling av dette, og heller ikke når man kjenner årsaken er det særlig håp om å få stoppet dette i de vanligste tilfellene.


 
SENDETIDER FOR PULS
NRK1 mandager kl. 19:30
NRK2 torsdager kl. 19:00 (reprise)
NRK1 lørdager dagtid (se programoversikten)
10 SISTE PULS
 
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no