skilleUnderholdning: Monsen (trippel)skille_slutt
Nettmøte 3_1
Her er du: NRK.no > Nettmøte Sist oppdatert 11:10
DEBATTÉR
Når vi ikke har nettmøte kan du debattere med andre brukere på NRK.no. Velg mellom mange typer temaer, eller start din egen debatt.
 
 
 
Nettmøte i Faktor: Tirsdag 13. desember kl.10-11

Minnenes terror

Illustrasjon. Foto: Scanpix
Illustrasjon. Foto: Scanpix
En lyd, en lukt, en brå bevegelse sender dem tilbake til krigen. På vakt mot mulige trusler, skanner de omgivelsene hele tiden. Menneskemengder på en buss eller et kjøpesenter, skaper en angst de ikke holder ut.
Kropp og sinn er i alarmberedskap 24 timer i døgnet.
Dette er PTSD, Post traumatisk stress syndrom.

Publisert 12.12.2005 11:37. Oppdatert 13.12.2005 11:10.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
Hjelp | Mer lyd og video
Av Gerd Inger Polden

Hvordan er situasjonen for veteraner med PTSD i dag og hva slags tilbud finnes?

Les hva psykiater John G. Reichelt, sjef for kontor for psykiatri og stressmestring i Forsvarets sanitet,og veteran Anders Grindaker fra SIOPS, Skadde etter internasjonale operasjoner, svarte seerne om senskader hos veteraner i nettmøtet.


Les svarene fra nettmøtet her!

Knut Braa og Paul Smines gir stemmer til tusenvis av norske FN- og Nato-veteraner som ti-tyve år etter tjenesten opplever at krigsminnene dominerer hverdagen.

Det gjelder mange

Cirka 70 000 menn og kvinner har vært i operasjoner for FN- og NATO i utlandet siden andre verdenskrig. Ingen har tall på hvor mange av soldatene det er som har fått senskader. Utenlandske forskere regner med at cirka 12 % av de som har vært ute, risikerer senskader. I Norge regner man med cirka 5%. Det vil si at minst 3 500 tidligere soldater og deres familier kan være berørt av problemet med senskader.

Forsvarsdepartementet behandler for tiden cirka 20 krav om erstatning for psykiske skader etter deltagelse i internasjonale operasjoner. Fire søksmål er allerede innlevert, og de har mottatt ett varsel om stevning.

De tre siste årene er det inngått forlik i fem saker, der den samlede erstatningsutbetalingen er cirka 18 mill. kroner. I statsbudsjettet for 2005 ble det avsatt 10 mill. kroner til erstatning, neste år er beløpet hevet til 20 mill. kroner.

I januar i år trådte forskrift om erstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner i kraft. Ved full invaliditet kan man få seks ganger folketrygdens grunnbeløp, men de fleste som har diagnosen senskader har en mye lavere invaliditetsprosent, og ender på cirka 100 000 – 200 000 kroner.

Knut Braa. Foto: NRK
De som går til søksmål mot forsvaret for yrkesskade, får forlik som er i millionklassen. Men det er en lang og tung vei å gå. Etter års saksbehandling blir slike saker avgjort med forlik, like før rettsforhandlingene skal begynne. Ingen av disse sakene har til nå gått gjennom en full rettsbehandling og dom.

Bedre forberedt

Den nye NATO doktrinen om innsats i utlandet har ført til at stadig flere norske soldater blir sendt ut i skarpe krigsoppdrag, og forsvaret viser til at forberedelsene før de blir sendt ut nå er forbedret.

Men Knut Braa, veteran fra FN-oppdrag i Libanon i 1982 og 84, stiller spørsmålstegn ved om man kan forberede seg til slike situasjoner.

– Selv i øvelser med skarpe skudd tenker du at de kan ikke skade meg. Men når du står i et veikryss i Afghanistan eller Irak, og en stor svett slamp av en soldat peker på deg med en pistol mot tinningen da har du bare en tanke i hodet, nå dør jeg, og uansett hvordan den situasjonen utvikler seg så blir du aldri helt den samme etterpå, forteller Braa.

Nasjonal militærmedisinsk poliklinikk

For et år siden ble Nasjonal militærmedisinsk poliklinikk opprettet. Og i statsbudsjettet for 2006 står det at den skal gi tilbud om langtidsoppfølging innenfor helse-forsikrings- og trygdespørsmål for militært personell, veteraner og pårørende.

Tilbudet til de som har fått helseproblemer etter tjeneste i Forsvaret skal være åpent uavhengig av hvor lenge etter avsluttet tjeneste problemene oppstår.

Poliklinikken, som skal betjene alle ansatte i forsvaret samt vernepliktige og veteraner, har en klinisk psykolog og en psykiater, begge med 18 timer i uken, samt fire allmennleger.

I forrige uke sendte forsvaret ut en pressemelding om at en egen veteranadministrasjon vil bli opprettet fra 1. februar 2006. Denne administrasjonen vil få omfattende oppgaver, men det er ikke avsatt penger til den på statsbudsjettet, og det er usikkert hvor mange ansatte den vil få. På spørsmål antyder forsvarsstabens pressetjeneste at det kan bli tre til fire personer.

LENKER

 
HVEM VIL DU HA NETTMØTE MED PÅ NRK.no?


 
 
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no