skilleUnderholdning: Monsen (trippel)skille_slutt
Nettmøte 3_1
Her er du: NRK.no > Nettmøte Sist oppdatert 11:10
DEBATTÉR
Når vi ikke har nettmøte kan du debattere med andre brukere på NRK.no. Velg mellom mange typer temaer, eller start din egen debatt.
 
 
 

Nettmøte med Per-Kristian Foss

Finansminister Per-Kristian Foss svarte på spørsmål om oljefond, skatt og mye mer i morgentimene på NRK.no torsdag.

Se spørsmål og svar herPublisert 09.10.2003 08:42. Oppdatert 09.10.2003 13:25.
Av Jean E. Bjørnskau

PÅ NETT OM STATSBUDSJETTET: Finansminister Per-Kristian Foss deltok torsdag i nettmøte her på NRK.no
Flere ville blant annet vite om regjeringen har begynt å nøle med tanke på tidligere skatteløfter i Sem-erklæringen, og om reduksjonene virkelig kommer til og gjennomføres som planlagt.

Foss hevdet at regjeringen ikke har avlyst noe av det den tidligere har lovet.

- Når vi er ferdig med stortingsperioden, vil vi se hvor langt vi har kommet på alle ulike områder. Men regjeringen skal fortsette å redusere skatter og avgifter, det kan jeg love, svarte han én av nettmøtedeltakerne.

Permisjonsregler

Finansministeren fikk også spørsmål fra mange sinte mennesker som ville vite hvordan han kunne forsvare regjeringens foreslåtte endringer i permisjonsreglene - og påpekte at de ikke kunne skjønne hvordan man med dette skal unngå et ras av oppsigelser i tiden fremover.

Foss understreket at noe av hovedtanken bak forslaget er å gjøre det lettere for folk som er langtidspermitterte å komme seg tilbake i jobb.

- Problemet i dag er at de permitterte er ledigmeldte, men uten at Aetat eller andre har mulighet for å hjelpe dem tilbake i jobb. Det er dårlig utnyttelse av arbeidskraften og sørgelig for den enkelte det gjelder. Derfor ønsker vi å gjøre det lettere med midlertidige ansettelser. Det vil hjelpe bedrifter som har store sesongvariasjoner, og det vil gjøre det lettere for en del å få innpass på arbeidsmarkedet, sa finansministeren.

Utlandsstudenter

Foss fikk også henvendelser fra en del unge som er misfornøyde med Høyre og regjeringens forslag om å senke studiestøtten til utenlandsstudenter. En av dem spurte Foss om hvordan regjeringen har tenkt til å unngå at mange ender som gjeldslaver dersom innstillingen blir vedtatt.

Foss påpekte at støtten til utenlandsstudier endres ved at de faglige begrensningene for finansiering av skolepenger fjernes, slik at alle fagretninger får rett til finansiering. Samtidig gjøres gebyrstipendet om til skolepengestøtte, dels som stipend og dels som lån.

- Alt i alt tror jeg at våre endringer gir studentene mer valgfrihet, og det er en forbedring i mine øyne, bedyret finansministeren.

Unngikk enkelte spørsmål

Foss svarte også på spørsmål om bostøtte, nettolønnsordningen, vrakpant, turisme og veiutbygging. Likevel unnlot han å berøre det spørsmålet som kanskje flest lurte på - nemlig hva regjeringen ønsker å oppnå ved å øke egenadelen på medisiner. Foss svarte heller ikke på lignende spørsmål om tobakk- og alkoholavgifter.

Kanskje finansministeren ikke er helt sikker selv?

LENKER

 
HVEM VIL DU HA NETTMØTE MED PÅ NRK.no?


 
 
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no