skilleStemmer fra arkivetskilleLitteraturquizskille_slutt
litteratur_lesekunst_forfattere_3_1_banner
Her er du: NRK.no > Nyheter > Kultur > Lesekunst > Forfattere Sist oppdatert 11:11
Ansvarlig for sidene:
Tom Egil Hverven

 

Woolf, Virginia

Virginia Woolf (1882-1941) var en nyskapende romanforfatter, en skarpsynt kritiker og en revolusjonerende feminist.

Publisert 11.07.2002 11:58. Oppdatert 30.12.2002 13:18.

Traumatisk oppvekst

Hennes far, Sir Leslie Stephens, var grunnleggeren av The Dictionary of National Biography. Moren, Julia Duckworth, var enke med tre barn da hun giftet seg med Stephens i 1887. Virginia var det tredje av fire barn. Hun var et nervøst og sart barn som sammen med sin søster ble utdannet hjemme, hovedsaklig av foreldrene.

Woolfs bakgrunn fra den sen-Victorianske overklassens London, var preget av flere tidlige sjokk: Hun opplevde seksuelt misbruk av sin halvbror og tapet av moren i tenårene. Farens død i 1904 førte til et alvorlig mentalt sammenbrudd med selvmordsforsøk.

Bloomsbury-kretsen

I 1905 flyttet Virginia sammen med søsteren Vanessa til et hus i Bloomsbury. Det ble samlingspunktet til den såkalte Bloomsbury-kretsen, en gruppe kunstnere, forfattere og intellektuelle modernister med sterk reaksjon mot Victoria-tiden.

Gruppen inkluderte blant annet E. M. Forster, Lytton Strachey, Vanessa Bell og Duncan Grant, samt den politiske teoretikeren Leonard Woolf, som Virginia giftet seg med i 1912. De dannet forlaget Hogarth Press i 1917.

Forfatterskapet

Woolf var gjennom hele livet av plaget av manisk depressivitet. Hun tok sitt eget liv i 1941. Hun etterlot Leonard et brev; ”I feel certain I am going mad again... so I am doing what seems the best thing to do. You have given me the greatest happiness… I can’t go on spoiling your life any longer.”

Sin første roman The Voyage, publiserte Virginia Woolf i 1915. Den sosial-satiriske romanen handler om en kvinnes reise til selverkjennelse. Senere, etter å ha publisert to realistiske romaner, utviklet Woolf en mer eksperimentell tilnærming med Jacob’s Room (1922) basert på hennes bror Tobys liv og tragiske død i 1906. Hennes neste roman Mrs. Dalloway (1925), presenterer det indre livet og tankene til en gruppe mennesker i London i løpet av én enkelt dag. Mrs. Dalloway var banebrytende i sin bruk av stream of consciousness -teknikken som James Joyce først gjorde bruk av i Ulysses (1922).

To the Lighthouse (1927) demonstrerte igjen store tekniske ferdigheter med en strengt organsiert form med bruk av tilbakevendende bilder og en begrenset tidsramme. The Waves, (1931), som følger tankestrømmene til seks karakterer fra barndom til alderdom, er kanskje Woolfs mest krevende og eksperimentelle roman.

I 1928 publiserte Woolf en historisk fantasi, Orlando. Romanen reflekterer fantasifullt over temaer som kjønn, identitet og kreativitet. I sitt lange essay A Room of One’s Own (1929), rettet Woolf oppmerksomheten mot kvinners rettigheter, spesielt de hindrene som har stått i veien for kvinnelige forfattere. Det meste av litteraturen, hevdet hun, var ”made by men out of their own needs for their own uses”.

I tillegg til å være én av det 20. århundres betydeligste modernister, skrev Woolf en rekke viktige kritiske analyser, deriblant The Commom Reader (1925). Hennes posthumt publiserte dagbøker og korrespondanse kaster mye lys over hennes liv og arbeid.


Verk av Woolf

Romaner

The Voyage Out 1915
Night and Day 1919
Jacob’s Room 1922
Mrs. Dalloway 1925
To the Lighthouse 1927
Orlando: A Biography 1928
The Waves 1931
The Years 1937
Between the Acts 1941

Novelle-samlinger

Monday or Tuesday 1921
A Haunted House 1943
Mrs. Dalloway’s Party 1973

Kritikk/Essays

The Common Reader 1925
A Room of One’s Own 1929
Three Guineas 1929
The Common Reader, Second Series 1932
The Death of the Moth 1942
The Moment and Other Essays 1947
The Captain’s Death Bed and Other Essays 1950
Granite and Rainbow 1958
Contemporary Writers 1960
Collected Essays (4 vols. Ed. Leonard Woolf) 1967
Books and Portaits 1977
Women and Fiction 1979
The Essays 1986-94
A Passionate Apprentice:
The Early Journals 1897-1907 1990
A Woman’s Essays 1992
The Crowded Dance of Modern Life 1993

Biografi, selvbiografi, brev, dagbøker

Flush: A Biography 1983
Roger Fry: A Biography 1940
A Writer’s Diary (ed. Leonard Woolf) 1953
Moments of Being 1976
The Letters of Virginia Woolf (5 vol.) 1975-80
The Diary of Virginia Woolf (5 vol.) 1977-84
The Letters of Virginia Woolf to V. Sackville-West 1984

Skuespill

Freshwater: A Comedy 1976

Norske oversettelser:

Orlando: en biografi (1993); oversatt av Merete Alfsen.
Et eget rom (1976), innledning ved Kari Skjønsberg; oversatt av Daisy Schjelderup.
Mrs Dalloway (1994), oversatt fra engelsk av Kari Risvik; etterord av Britt Andersen.
Til fyret (1995), oversatt av Merete Alfsen.
Flush: en biografi (1999), oversatt av Merete Alfsen.
Romankunstens faser (1959), til norsk ved Louise Bohr Nilsen.
Bølgene (1998), oversatt av Merete Alfsen.
Indiskresjoner og andre essay (2002), utvalg og innledning av Anka Ryall; oversatt av Merete Alfsen.

Les mer om Woolf

Quentin Bell, Virginia Woolf (1972)
Lyndall Gordon, Wirginia Woolf: A Winter’s Life (1984)
M. Homans, Virginia Woolf: A Collection of Critical Essays (1993)
Bjørg Vindsetmo, Virginia Woolf (1997)
Jane Goldman, The feminist aesthetics of Virginia Woolf (1998)
Britt Andersen, Tapets poesi: kreativitet, tap og melankoli i Virginia Woolfs romaner (1996) (dr.avh Tr.heim)
Thomas Jackson Rice, Virginia Woolf: a guide to research (1984)
Patricia Clements /Isobel Grundy (ed.), Virginia Woolf: new critical essays (1983)
Allen McLaurin, Virginia Woolf: the echoes enslaved (1973)
Ralph Freedman, Virginia Woolf: revaluation and continuity: essays (1980)
Sue Roe / Susan Sellers (ed.), The Cambridge companion to Virginia Woolf (2000)


Av Rune Henriksen, Universitetet i Tromsø

LENKER

 
Forfattere
Verker
Teorier
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no