skilleStemmer fra arkivetskilleLitteraturquizskille_slutt
litteratur_lesekunst_forfattere_3_1_banner
Her er du: NRK.no > Nyheter > Kultur > Lesekunst > Forfattere Sist oppdatert 11:11
Ansvarlig for sidene:
Tom Egil Hverven

 

Kafka, Franz

Franz Kafka (1883-1924) ble født inn i en sosialt oppadstigede jødisk familie i Praha. Kafkas far var en sterk og streng patriark og forretningsmann. Han øvde sterkt press på sin sønn, som var mer interessert i kreative og litterære beskjeftigelser.

Publisert 11.07.2002 10:05. Oppdatert 30.12.2002 11:26.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
Hjelp | Mer lyd og video

Livsløp

Kafkas oppvekst var preget av et problematisk forhold både til faren og til det tyske skolesystemet. Forholdet til faren er emnet for det hundre sider lange Brev til faren, skrevet i 1919, og i novellen ”Dommen”. I 1902 møtte Kafka Max Brod som ble hans venn for resten av livet. Brod skulle senere redde, tolke og publisere Kafkas forfatterskap, samt være Kafkas første biograf.

Etter studier i kjemi og filosofi, endte Kafka opp med doktorgraden i jus. Han arbeidet i et advokatfirma og senere innen forsikring. I fritiden dyrket Kafka skrivingen i stadig større grad. 29 år gammel møtte Kafka Felice Bauer, en tysk sekretær fra Berlin. Møtet førte til et fem år langt avstandsforhold med mye brevskriving og to avbrutte forlovelser. Både arbeidslivet og kjærlighetslivet til Kafka avslører en særdeles splittet og kompleks personlighet.

I 1917 fikk Kafka diagnosen tuberkulose. Etter dette hadde han mange sykefravær og mange opphold på sanatorier. I denne tiden hengav Kafka seg til gartnerarbeid, studier av sin jødiske bakgrunn og til en ny kvinne han hadde møtt, Milena Jeneska. Jeneska var imidlertid gift og ville ikke forlate sin mann for Kafka. I 1923 flyttet Kafka til Berlin for å rømme fra familien og skrive. Vinteren 1924 forverret helsen hans seg dramatisk, og etter et kort opphold i Praha døde han på en klinikk i Wien.

Forfatterskapet

Kafkas skriving skjøt fart fra og med 1912. Han publiserte imidledertid ingen av romanene sine. Han var ikke fornøyd med kvaliteten. Novellene ”Dommen”, ”Forvandlingen”, ”I Straffekolonien” og ”Sultekunstneren” ble publisert av avant-garde forleggere mellom 1912 og 1924. Etter Kafkas død publiserte vennen Max Brod romanfragmentene Prosessen, Slottet og Mannen som forsvant (også kjent som Amerika) i henholdsvis 1925, 1926 og 1927.

Ved hjelp av enkle, flertydige og absurde fabler fremstilte den sjenerte jøden Franz Kafka det moderne menneskets fremmedfølelse og splittethet og det moderne livs dehumaniserte maktstrukturer. Til tross for at han praktisk talt var ukjent i sin levetid, er Kafka blitt stående som en av de aller viktigste forfatterne i det 20. århundre.


Verk av Kafka

Romanfragmenter

Prosessen skrevet 1914; publisert 1925
Mannen som forsvant / Amerika 1911-14; 1927
Slottet 1922; 1926

Utvalgte noveller

”Forvandlingen” skrevet 1912; publisert 1915
”Dommen” 1912; 1913
”I straffekolonien” 1914; 1919
”Beskrivelse av en kamp” 1904-07
”Bryllupsforberedelser på landet” 1907-08
”Fyrbøteren” 1912; 1913
”Erindring om Kaldabanen” 1914
”Jegeren Gracchus” 1917
”Ved byggingen av den kinesiske mur” 1917; 1931
”Han” (aforismer) 1917-19
”En landsens lege” 1917; 1919
En landsens lege (14 historier) 1914-17; 1919
”Brevet til faren” 1919
”En sultekunstner” 1922; 1924
”En forskende hund” 1922
”Josefine, sangerinnen eller musefolket” 1924; 1924

Norske oversettelser:

Mannen som forsvant: roman (1994), oversatt og med et efterord av Trond Winje.
Slottet (1996), oversatt fra tysk av Carl Fredrik Engelstad; etterord av Asbjørn Aarnes.
Prosessen: roman (1993) oversatt og med et efterord av Trond Winje.
Fortellinger og annen prosa: utgivelser i levetiden (1995), oversatt av Trond Winje.
Fortellinger (1985) til norsk med efterord av Asbjørn Aarnes.
Hiet og andre fortellinger (1972), oversatt av Waldemar Brøgger.
Forvandlingen (1995), oversatt av Trond Winje.
I straffekolonien og andre fortellinger (1991), oversatt av Waldemar Brøgger].
Efterlatte fortellinger og skisser (2000), oversatt og med et efterord av Trond Winje.
Amerika: roman (1966), forord og oversettelse ved Espen Haavardsholm.
Dagbøker i utvalg (1994), utvalg, oversettelse og etterord ved Morten Claussen.
Hiet og andre fortellinger (1965), oversatt av Waldemar Brøgger.
En landsens lege (1996), oversatt av Trond Winje.
Brevet til faren (1957), til norsk ved Lotte Holmboe.

Les mer om Kafka

Angel Flores, A Kafka Bibliography 1908–1976 (1976)
Ernst Pawel, The Nightmare of Reason: A Life of Franz Kafka (1984), er en senere biografi som retter opp en rekke mistolkninger fra tidligere biografier.
Heinz Politzer, Franz Kafka, Parable and Paradox (1962) er en estetisk og psykoanalytisk analyse av tekstene, mens .
Wilhelm Emrich, Franz Kafka (1968) er en filosofisk lesning.
Ronald D. Gray (ed.), Kafka: A Collection of Critical Essays (1962) og Franz Kafka (1973) inneholder kapitler om Kafka generelt og om de tre romanfragmentene.
Angel Flores, The Kafka Debate: New Perspective for Our Time (1977) inneholder nyttige kritiske essay
J. P. Stern, The World of Franz Kafka (1980) inneholder en rekke nyttige essay.
Rolleston (ed.), Twentieth Century Interpretations of The Trial(1976) inneholder nettopp det.
Deleuze/ Guattari, Kafka – for en mindre litteratur (Pax: 1994) anbefales for et originalt perspektiv på Kafka.
Walter Benjamin, Franz Kafka – On the tenth Anniversary of His Death er kanskje det beste essayet om Kafka


Av Rune Henriksen, Universitetet i Tromsø

LENKER

 
Forfattere
Verker
Teorier
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no