skilleStemmer fra arkivetskilleLitteraturquizskille_slutt
litteratur_forfattere_3_1_banner
Her er du: NRK.no > Nyheter > Kultur > Forfattere Sist oppdatert 14:55
Forfatterarkivet er under arbeid, og vil komme i en ny og bedre versjon.
Ansvarlig for siden:

 

Felman, Shoshana

Felman er amerikansk litteraturforsker (f. på 1940-tallet), utdannet ved Sorbonne og Yale University, professor i fransk og allmenn litteraturvitenskap ved Yale.

Publisert 25.06.2002 12:31. Oppdatert 26.06.2002 13:21.
Felman er den eldste og - ved siden av Barbara Johnson - den mest markante av de amerikanske litteraturvitere som midt på 1970-tallet stod frem som dekonstruksjonister med bakgrunn i seminarene og skriftene til Jacques Derrida og Paul de Man.

Mer psykoanalytisk orientert

Mer enn disse dekonstruksjonens ”grunnleggere” er Felman orientert mot psykoanalysen og feminismen, og hennes arbeid springer minst like mye ut av hennes tolkning av den franske psykoanalytikeren Jacques Lacan som av hennes tolkning av Derrida og de Man.

Artikkelen ”Women and Madness: The Critical Phallacy” (1975) er en tidlig og eksemplarisk demonstrasjon av dekonstruktiv litteraturteori og nærlesning i en og samme bevegelse.

Artikkelen ble opprinnelig trykket i tidsskriftet Diacritics i 1975 og finns nå oversatt til norsk i Feministisk litteraturteori (Universitetsforlaget, 2002).

Andre viktige verker

En annen viktig Felman-artikkel fra 70-tallet er ”Turning the Screw of Interpretation” (1977), en omfattende analyse av Henry James’ lange fortelling "The Turn of the Screw".

Denne artikkelen er nå lettest tilgjengelig i boken Literature and Psychoanalysis: The Question of Reading - Otherwise (1982), som Felman også har redigert. Hennes doktoravhandling er La ”Folie” dans l’ouvre romanesque de Stendhal (1971).

Blant Felmans senere bøker er

"The Literary Speech Act: Don Juan with Austin, or Seduction in Two Languages" (1983)

"Jacques Lacan and the Adventure of Insight: Psychoanalysis in Contemporary Culture" (1987) og

"Testimony: Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis and History" (1992).


av Erik Bjerck Hagen, Universitetet i Bergen


 
10 SISTE LITTERATUR
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no