OVERSIKT NYHETER SPORT MUSIKK UNDERHOLDNING FILM LITTERATUR MAT BARN UPUNKT
NRK toppbanner 516x50x64

Her er du: NRK > Undervisning > Skole > Samfunnsfag

Oppdatert 08.05.2002 09:10

 

Utgravningene i Kaupang

Mer enn en markedsplass.

Publisert 06.05.2002 09:24 - Oppdatert 06.05.2002 14:26

Samtidig som arkeologene legger sine puslespill med mange små biter, kan de også få større gjennombrudd. I Kaupang er hustuftene viktige. Gjennom dem kan en få kunnskap om sammenhenger og få avsnitt av stedets historie på plass. Hovedspørsmålene for arbeidet på Kaupang har vært om stedet har hatt helårsbosetting og om bebyggelsen har vært regulert.

Terrenget

Da folk i sin kom til Kaupang, fant de en sandstrand og ovenfor den var en voll, kanskje bygd opp av bølgeslag gjennom år. Ovenfor vollen var terrenget flatere. Der bygde de husene, og den nederste rekken av hus hadde gavlen mot vollen og stranden nedenfor.


Stranden

Stranden har vært brukt til mye forskjellig. Her trakk de opp båtene sine og la opp last som kom inn eller skulle skipes ut. De har også brukt stranden til å dumpe søppel, og på steder der det har vært kastet avfall, er det mye å finne for arkeologene.


Bystrukturen

Det er all grunn til å tro at det har vært en regulert bebyggelse på Kaupang. Regulert bebyggelse vil si at husene ligger i et klart mønster som man har merket ut på bakken på forhånd og med tomter som er avgrenset med grøfter og gjerder mellom husene. Det er dessuten et mønster med gater som løper dels parallelt med stranden og dels vinkelrett på stranden. Det er et mønster vi kjenner fra andre steder.


Bebyggelsen

Parsellgrøftene på Kaupang ligger med en innbyrdes avstand på 6-7 meter. Det forteller om bredden på parsellen der husene har stått. Det har vært 6 kanskje 7 slike parseller, og det har vært flere rekker med hus bak hverandre.


Hvordan så husene ut?

Det er ser tydelig etter å ha gravd ut en hustuft er stolpehull etter innvendige takbærende stolper og et ildsted med golv omkring. Men det er relativt usikkert hvor og hvordan ytterveggene har vært. Det ser ikke ut til å ha vært jordgravde stolper, og veggene har heller ikke hvilt på et steinfundament. Trolig har det vært flettverksvegger slik en kjenner det fra vikingtidsbyer i York og Dublin. Disse byene ser ut til å være planlagt og bygd på samme måte som i Kaupang, kanskje etter mønster av Kaupang.
Et britisk blikk på Kaupang


Vinterboliger

Den hustypen en har funnet rester av ser ut til å ha egnet seg godt for vinterbosetting. Det har vært hus med ildsteder, med solide fundamenter og med solide vegger og leirgulv. Langs veggene har det vært benker til å sitte og ligge på. Her har en kunnet bo hele vinteren.


Høvdingsetet på høyden.

Hvem som planla og grunnla kaupangen i Tjølling vet en ikke sikkert. Men det er all grunn til å tro at det har stått en lokal høvding bak. Det har vært høvdingsete på gården Huseby på høyden like i nærheten, og trolig var høvdingen her den som styrte over kaupangen. I 2001 begynte å grave ut høvdinghallen på Huseby, og nå håper en at det skal stilles til rådighet midler til en full utgraving. Det er tydelig at det har stått en høvdinghall på Huseby og at den trolig har vært hele tolv meter lang og hatt buede vegger. Den som graver, får se.


----------------------------------------------------------------------------------------
Ansvarlig for disse nettsidene er Egil Eikvil, egil.eikvil@nrk.no


SE OGSÅ:
 • Et britisk blikk på Kaupang Intervju med Richard Hall
 • Vikingbyen ved Viksfjorden. Kaupangs historie
 • Arkeologene i arbeid. Om utgravningene
 • Kaupang er ikke som andre funnsteder Om funnene


 • LENKER
 • Funn fra Kaupang Bildegalleri


 •  
   
  SØK

  ARKEOLOGI

  10 SISTE SAMFUNNSFAG
  08.05.2002 09:10
  Hva er dette?
  08.05.2002 09:09
  Amuletter?
  08.05.2002 09:09
  Smykker?
  08.05.2002 09:08
  Mynter?
  06.05.2002 09:24
  Mer enn en markedsplass.
  19.06.2001 14:06
  Smykker likevel?

  Copyright NRK © 2001   -  Telefon: 815 65 900  -   E-post: info@nrk.no   -   04.01.2009 13:47