OVERSIKT NYHETER SPORT MUSIKK UNDERHOLDNING FILM LITTERATUR MAT BARN UPUNKT
NRK toppbanner 516x50x64

Her er du: NRK > Undervisning > Skole > Samfunnsfag

Oppdatert 08.05.2002 09:10

 

Utgravningene i Kaupang

Veteran på gamle tomter.

Publisert 02.05.2002 13:07 - Oppdatert 02.05.2002 13:13

Charlotte Blindheim er norsk vikingtidsarkeologis "Grand Old Lady". Hun ledet de store utgravningene på Kaupang i Tjølling fra 1950 til 1967. "Det var en tilfeldighet som gjorde at jeg fikk det ansvaret", sier Charlotte Blindheim."Hver konservator hadde sitt fylke, og Vestfold var mitt område." På slutten av førtitallet ble det gjort noen oppsiktsvekkende funn på gården Nordre Kaupang, spenner, perler og tekstiler. Dette var annerledes enn det som var funnet på Kaupang før. Så i 1950 begynte gravearbeidet først med en rekke båtgraver.

Det var helt naturlig at Charlotte Blindheim interesserte seg for arkeologi. Hennes morfar, Ingvald Undset, var arkeolog og hennes far var klassisk filolog med stor interesse for klassisk arkeologi. Selv om morfaren var død lenge før Charlotte ble født, var hans minne sterkt levende i hjemmet. Hans datter var klar over hvilken betydningsfull person han hadde vært i norsk arkeologi, og hun ville bringe forståelsen av dette videre til sine barn. Det ble også lest fra morfarens skrifter i hjemmet. Charlotte Blindheim var ikke sikker på om hun våget å ta opp arven etter morfaren, men i 1938 bestemte hun seg for å begynne på arkeologien, og i 1946 tok hun sin magistergrad.
Ingvald Undset


Arbeidet med gravene aktualiserte spørsmålet om hvor disse menneskene hadde holdt til mens de levde, og åkrene ved Kaupangkilen i sør var nok det mest sannsynlige. Så ble det tatt noen snitt i det området, og straks ble det klart at en var på rett spor. Først fant en en brygge og så en steinsetting oppover fra brygga, som en gate. I 1959 var en sikker på at en hadde funnet det første huset på Kaupang. Kombinasjonen av gravfeltet og boplassene gjør Kaupang til noe spesielt. Materialet fra gravene kan sammenholdes med funnene på boplassene, noe som gir et spennende kildemateriale.


Skiringssalkaupangen hadde lenge vært viet stor interesse i norsk historisk forskning. Allerede på 1700-tallet diskuterte en hvor den kaupangen hadde ligget. Men spesielt ble spørsmålet aktuelt da P.A.Munch på 1850-tallet hevdet at den hadde ligget på Kaupanggårdenes grunn. P.A.Munch hadde besøkt stedet og gitt en god beskrivelse av hva som lå der. Vel hundre år etter at Munch plaserte Skiringssal på Kaupang skulle nå utgravningene bevise at dette var riktig. Charlotte Blindheim mener at allerede utgravningene på 1950-tallet beviste dette.
P.A.Munch


Sommeren 2001 besøkte Charlotte Blindheim utgravningsfeltene på Kaupang og på Huseby der arbeidene nå ledes av Dagfinn Skre. Det var en begeistret pensjonist som gikk rundt på feltene. "Dette er et stort øyeblikk i mitt liv. Det som skjer her nå er noe av det viktigste innen norsk jernalder- og vikingtidsforskning", sier Charlotte Blindheim som håper at det kan stilles nok midler til disposisjon til også å foreta en skikkelig utgravning av høvdingsetet Huseby.


Noen av funnene fra Kaupang kan du se nærmere på i et eget bildegalleri.
Funn fra Kaupang


---------------------------------------------------------------------------
Ansvarlig for disse nettsidene er Egil Eikvil, egil.eikvil@nrk.no


SE OGSÅ:
 • Vikingbyen ved Viksfjorden Om Kaupangs historie
 • Arkeologene i arbeid Om utgravningene
 • Kaupang er ikke som andre funnsteder Om det som er funnet på Kaupang


 • LENKER
 • P.A.Munch Biografi
 • Ingvald Undset Forelesning
 • Funn fra Kaupang Bildegalleri


 •  
   
  SØK

  ARKEOLOGI

  10 SISTE SAMFUNNSFAG
  08.05.2002 09:10
  Hva er dette?
  08.05.2002 09:09
  Amuletter?
  08.05.2002 09:09
  Smykker?
  08.05.2002 09:08
  Mynter?
  06.05.2002 09:24
  Mer enn en markedsplass.
  19.06.2001 14:06
  Smykker likevel?

  Copyright NRK © 2001   -  Telefon: 815 65 900  -   E-post: info@nrk.no   -   04.01.2009 13:38