OVERSIKT NYHETER SPORT MUSIKK UNDERHOLDNING FILM LITTERATUR MAT BARN UPUNKT
NRK toppbanner 516x50x64

Her er du: NRK > Undervisning > Skole > Samfunnsfag

Oppdatert 08.05.2002 09:10

 

Utgravningene i Kaupang

Mer enn en markedsplass.

Utgravningene på Kaupang er nå avsluttet etter tre års arbeid. Arbeidsbrakkene er revet og gravefeltet er dekket over. Hovedspørsmålene som har opptatt arkeologene er om det har vært helårsbosetting og regulert bebyggelse på Kaupang. Regulert bebyggelse vil si at husene ligger i et klart mønster som man har merket ut på bakken på forhånd og med tomter som er avgrenset med grøfter og gjerder mellom husene.

Utgravingene i Kaupang

Et britisk blikk på Kaupang

Sett fra den andre siden av Nordsjøen er utgravningene på Kaupang svært viktige, sier Richard Hall. Alle som er interessert i vikingtida, kjenner til Kaupang. Allerede kong Alfred kjente til Kaupang så tidlig som i det niende hundreåret. Richard Hall ledet utgravningene av vikingbyen Jorvik og har skrevet flere bøker om utgravningene.

Utgravningene i Kaupang

Veteran på gamle tomter.

Charlotte Blindheim er norsk vikingtidsarkeologis "Grand Old Lady". Hun ledet de store utgravningene på Kaupang i Tjølling fra 1950 til 1967. Søndag 5. mai kl. 1300 kan du møte Charlotte Blindheim i et program om henne og utgravningene i Kaupang.

Utgravningene i Kaupang

Kaupang er ikke som andre funnsteder

Kaupang er stedet der man finner ting som ikke finnes noe annet sted, sier førsteammanuensis Dagfinn Skre som er leder for de arkeologiske utgravingene i Kaupang i Vestfold. Det er nå tredje sommeren det skal graves, og en kan regne med fortsatt spennende funn som vil kaste mer lys over dagliglivet i Norges eldste by.

Utgravningene i Kaupang.

Hva er dette?

Under utgravningene i Kaupang har en funnet disse gjenstandene. Arkeologene har hatt forskjellige teorier om hva det kan være. Tror du det er mynter? Eller er det kanskje smykker? Er det amuletter som misjonærene har gitt til nyomvendte kristne som et tegn på omvendelsen? Eller er det kanskje plaketter som viser at du har betalt årsavgiften for din parsell på kaupangen?

Utgravningene i Kaupang

Vikingbyen ved Viksfjorden


I år er det tredje året da arkeologene er i arbeid med å grave fram nye biter av norgeshistorien på Kaupang-jordene i Tjølling i Vestfold. Trolig er det Norges eldste by som nå avdekkes bit for bit. Alt tyder på at Kaupang ble grunnlagt i siste firedel av 700-tallet, altså 2-300 år før de neste norske byene, Trondheim, Oslo, Bergen og Tønsberg oppstod. Undersøkelsene tyder på at det har vært fast helårlig bosetting i Kaupang og at det har vært stor aktivitet.


Utgravningene i Kaupang

Arkeologene i arbeid

Arkeologene har mange arbeidsoppgaver i forbindelse med utgravningene. Det skal graves og registreres gjennom lange sommere, og så skal sommerens funn skal settes i system, analyseres og tolkes, og det skal trekkes konklusjoner Dessuten må funnene tas skikkelig vare på og settes i stand til å tåle oppbevaring inn i framtida.Utgravningene i Kaupang

Plaketter for betalt leie?

Hvis du trodde dette var plaketter for betalt parsell-leie i kaupangen, så trodde du det samme som arkeologene nå gjør. Men arkeologi er ikke noe stillestående, ikke en vitenskap der en slår seg til ro med de første resultatene, så kanskje kan nye funn gi ny informasjon som viser at dette var noe helt annet. Men så langt holder arkeologene på at dette er det tegnet som viste at handelsmannen eller håndverkeren har betalt årsleie for den parsellen der de holder til med sin salgsbod eller sitt verksted eller bor med hele sin familie.Utgravningene i Kaupang.

Amuletter?

Du trodde dette var gaver fra misjonærer til dem som omvendte seg til den kristne tro. Det trodde faktisk arkeologene en stund også.

Utgravningene i Kaupang

Smykker?

Du trodde at dette var smykker. Men det var det nok ikke. Den lille biten som ser som den er til å henge en snor i er støpekanalen som ikke er blitt brukket av. Det forteller at disse gjenstandene er laget i Kaupang.


 
 
SØK

ARKEOLOGI

10 SISTE SAMFUNNSFAG
08.05.2002 09:10
Hva er dette?
08.05.2002 09:09
Amuletter?
08.05.2002 09:09
Smykker?
08.05.2002 09:08
Mynter?
06.05.2002 09:24
Mer enn en markedsplass.
19.06.2001 14:06
Smykker likevel?

Copyright NRK © 2001   -  Telefon: 815 65 900  -   E-post: info@nrk.no   -   21.12.2008 11:36