OVERSIKT NYHETER SPORT MUSIKK UNDERHOLDNING FILM LITTERATUR MAT BARN UPUNKT
NRK toppbanner 516x50x64

Her er du: NRK > Undervisning > Skole > Samfunnsfag

Oppdatert 08.05.2002 09:10

 

Utgravningene i Kaupang

Vikingbyen ved Viksfjorden


Publisert 14.05.2001 14:15 - Oppdatert 28.05.2001 07:30

I år er det tredje året da arkeologene er i arbeid med å grave fram nye biter av norgeshistorien på Kaupang-jordene i Tjølling i Vestfold. Er det Norges eldste by som nå avdekkes bit for bit?
Norges eldste by?

Kaupang ble grunnlagt i siste firedel av 700-tallet, altså 2-300 år før de neste norske byene, Trondheim, Oslo, Bergen og Tønsberg oppstod. Undersøkelsene tyder på at det har vært fast helårlig bosetting i Kaupang og at det har vært stor aktivitet. Byen har vært en viktig handelsplass og et sentrum for håndverk. I Kaupang har det vært både bolighus, verksteder, gater, havn og brygge. Byen lå på den smale stripen mellom fjellknausene og vika, på det bredeste 100 meter. Og byens utstrekning i lengde var 600 meter. Det var nok den gode havna som var utgangspunktet for bosetting, handel og håndverk.
Hvor er Kaupang?

Skiringssal

I Ynglingesagaen fortelles det om Halvdan Hvitbein at han ble gravlagt "i Vestfold der det het Skæreid i Skiringsal".
Halvdan Kvitbein
Kvadet om Halvdans død
Omkring 890 forteller Ottar fra Hålogaland til kong Alfred den store av England om sin ferd langs kysten fra Hålogaland til Skiringssal og videre til Hedeby med varer. Hedeby ligger ved dagens Schleswig. I beretningen heter det at det i den sørlige del av landet er "en havn som blir kalt Skiringssal" og derfra kan man seile til Hedeby på fem dager. Ferden langs kysten fra Hålogaland til Skiringssal tok en måned selv med god bør.
Alfred den store
Ottars reise
Veien fra det europeiske kontinentet og nordover langs kysten omtaler Ottar som Nordveg, nordveien, og her har vi altså for første gang nedskrevet det som senere ble til navnet Norge.
Ottars beretning

Det eneste stedsnavnet i Norge som kommer fram i Ottars beretning er Skiringssal, og trolig var det på denne tida den eneste byen før Hedeby.

I århundrene etter at byen var forlatt levde mytene om den forsvunne og navngjetene havnebyen fra Ynglige-ættens tid. På Johannes Flintoes bilde i Nasjonalgalleriet har myten fått kunstnerisk uttrykk. Kanskje er det disse mytene som senere har blitt knyttet til Tønsberg, og som ligger til grunn for at Snorre tidfester Tønsberg til 800-tallet. Utgravninger viser at Tønsberg er ca 300 år yngre.

Fire viktige markedsplasser

Kaupang var en del av den bølgen med bydannelser som nådde Nord-Europa på 700-tallet. Først kom Ribe i 710, så Kaupang og Birka mot slutten av 700-tallet og deretter Hedeby like etter år 800. Disse fire byene ble viktige markedsplasser med en livlig handelsvirksomhet. Her møttes små og store handelsmenn, og varer skiftet eier. Ottars skip var lastet med bjørneskinn og skinn og tenner av hvalross. Det var gode varer Ottar hadde å tilby. Han sier selv at hvalrossene har sterke, fine tenner, og av skinnet kan en lage reip.
Birka
Birkas historie
Dagfinn Skre
Birka 2001
Ribe Vikingecenter
Ribe vikingmuseum

Tilbake kunne han bringe med seg importvarer fra hele verden. De som bodde i Kaupang har nok kjent godt til fjerne land. Ut fra funn av vektlodd vet vi for eksempel at handelsmennene benyttet et arabisk veiesystem. Handelsplassen var en kulturell smeltedigel der mennesker fra mange områder møttes og utvekslet impulser.
Kaupang
Kaupangen i Skiringssal
Litteratur om Kaupang

De første funnene

Det ble ofte gjort funn i åkeren når det ble pløyd på Kaupang-gårdene om våren. Hvert år etter pløyinga kunne gårdsfolket plukke opp metall, keramikk og smykker fra den fruktbare svartjorda. Funnene bygde opp under de gamle mytene om det forsvunne Skiringssal. Det første av slike løsfunn som er registret kom inn til Arendals museum i 1842.

Den første faglige gravingen

I 1867 ble det gravd faglig i gravfelt rundt jordene. I alt ble 72 hauger gravd ut på Nordre Kaupang det året. Utgravningene ble ledet av antikvar Nicolay Nicolaysen som hadde foretatt befaringer på stedet allerede i 1859. Da fant han "tæt sammen hauger i hundrevis, runde og aflange om hverandre". Åtte år seinere oppgir han bare 115 hauger, og mener at flere "ere ødelagte ved markarbeide og de veje som krysse strøget".
Nicolay Nicolaysen

Nye gravinger og nye funn

I 1950 ble denne gravingen tatt opp igjen under ledelse av konservator Charlotte Blindheim. Og denne gangen søkte man mer enn gravskatter. Og i 1957 begynte gravingen ute på åkeren. Det ble funnet store steinsettinger som viste brygger der vikingenes båter kunne legge til og det ble funnet rester av bolverk og fortøyningspåler, biter av rhinsk keramikk og glassvarer foruten mynter som fortalte om handel med angelsaksere og frankere.
Det ble ikke avdekket et klart bosetningsmønster, men de fant konstruksjoner som i mye sterkere grad enn tidligere funn, pekte mot et lite, men aktivt samfunn.
Disse utgravningene er dokumenter i Roar L. Tollnes film "Hva Kaupang-jorden gjemte"
Tidligere undersøkelser

Gravinger inn i et nytt årtusen

I 1998 startet forberedelsene til nye utgravninger under ledelse av førsteamanuensis Dagfinn Skre ved universitetet i Oslo. Det gjøres systematisk innsamling av gjenstander fra åkrene, og tykkelsen på vikingtidslagene måles. Våren 2000 brukes det avansert elektronisk utstyr og data tikker inn mens det søkes tålmodig og systematisk på kryss og tvers i åkeren. Det er metallsøking som foregår, og prosjektet har hentet inn en gruppe fra Bornholm som kaller seg "De bornholmske metalsøkere" Gruppen har arbeidet på danske utgravingsprosjekter i mange år, og de vet hvordan de skal lete. De arbeider hele tiden systematisk sammen med ansvarlige arkeologer som registrerer funn og funnsteder. Norske metallsøkere er også trukket inn.
Dagfinn Skre
Kaupangundersøkelsen

Bruk av metallsøkere

Det er forbudt ved lov å bruke metallsøkere på registrerte fornminneområder i Norge, det vil i praksis si ved alle kjente fornminner. I andre land har plyndringstokter med metallsøkere gjort store skader, og på Gotland i Sverige er det til og med straffbart å ha slikt utstyr i bilen. Det skyldes at alle de verdifulle metallfunnene, blant annet store myntskatter, har trukket skattejegere fra inn- og utland til øya.
Om bruk av metalldetektorEt viktig kapittel av norgeshistorien

3. mai 2000 var det offisiell åpning av de nye utgravningene med presse, byråkrater og øvrighetspersoner tilstede. Det var rektor ved universitetet i Oslo, fylkesordføreren i Vestfold og ordføreren i Larvik som åpnet det hele. Snart var deler av den store potetåkeren gjort om til et arkeologisk gravefelt. En flokk på mellom femten og tjue var straks i gang med å avdekke vikingtidens hemmeligheter i en lang grøft øverst i feltet. Det er fem utdannede arkeologer og arkeologistudenter fra flere land som graver.
Det som nå foregår på Kaupang kan sammenliknes med det store utgravingsprosjektet i Sverige for noen år siden da vikingbyen Birka ble gravd ut på en liten øy i Mälaren, noen mil vest for Stockholm. En by med boliger og næringsvirksomhet ble gravd fram. Det er ingen tvil om at vikingbyen i Kaupang er funnet og at det nå kastes lys over et viktig kapittel av norgeshistorien.
Prosjektet er sikret finansiering slik at det kan graves i to sesonger til, og videre er tre år satt av til å utrede funn og trekke konklusjoner. Først i 2006 skal det settes en foreløpig sluttstrek.__________________________________________
Ansvarlig for nettsidene til denne serien er Egil Eikvil.
E-postadr.: egil.eikvil@nrk.no

SE OGSÅ:
 • Arkeologene i arbeid  Mer om utgravningene i Kaupang


 • LENKER
 • Hvor er Kaupang? Kart
 • Halvdan Kvitbein Ynglingesagaen
 • Kvadet om Halvdans død Fra Ynglingesagaen
 • Ottars reise  Hva Ottar fortalt til Alfred den store
 • Alfred den store Biografi
 • Ottars beretning Om reisen fra Hålogaland
 • Birka Om vikingbyen i Mälaren
 • Kaupang Om byen og handelen
 • Kaupangen i Skiringssal Om vikingenes handelssenter
 • Litteratur om Kaupang Litteraturliste
 • Dagfinn Skre Kort biografi
 • Kaupangundersøkelsen Hjemmeside
 • Tidligere undersøkelser Om de tidligere utgravningene i Kaupang
 • Om bruk av metalldetektor Informasjon fra riksantikvaren
 • Nicolay Nicolaysen Biografiske opplysninger
 • Birkas historie Om vikingbyen i Mälaren
 • Ribe Vikingecenter Hovedside
 • Ribe vikingmuseum Hovedside
 • Utgravningene i Birka Om Birka og funnene der
 • Birka 2001 Om årets graving i Birka


 •  
   
  SØK

  ARKEOLOGI

  10 SISTE SAMFUNNSFAG
  08.05.2002 09:10
  Hva er dette?
  08.05.2002 09:09
  Amuletter?
  08.05.2002 09:09
  Smykker?
  08.05.2002 09:08
  Mynter?
  06.05.2002 09:24
  Mer enn en markedsplass.
  19.06.2001 14:06
  Smykker likevel?

  Copyright NRK © 2001   -  Telefon: 815 65 900  -   E-post: info@nrk.no   -   03.01.2009 03:24