Et hav av mennesker med fargerike hodeplagg og perler er samlet i Brasília.
Lyden av sanger og danser forener kulturelle uttrykk fra alle regioner.

Sterke kvinner bærer urfolkenes stemmer i Brasil

Kvinner har viktige posisjoner i urfolkspolitikken.

Både kvinner og menn var ikledd sin fineste prakt til åpningen av «Free Land Camp» i kongressbygningen i Brasilia på mandag.

«Free Land Camp» er den største urfolksmobiliseringen i landet og har blitt arrangert i Brasils hovedstad siden 2004.

Målet med arrangementet er å holde kampen oppe mot det de kaller sosiale og miljømessige tilbakeslag.

Årets utgave er den 19. i rekken.

I år er det 40 år siden Norge og Brasil etablerte samarbeid om urfolk.

Sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR), politisk rådgiver Eirik Larsen (NSR) og jussprofessor Øyvind Ravna deltar i feiringen.

Sametingspresidenten fortalte blant annet om den pågående Fosen-saken i sin tale i kongressen i Brasil.

Urfolkene i Brasil kjemper en kamp for å bevare sine områder.

Bosetningsområdene deres presses av blant annet gruvedrift og avskoging.

Avskogingen i Amazonas har økt kraftig under landets tidligere president Jair Bolsonaro.

Store deler av urfolkets reservater ligger i Amazonas – verdens største regnskog.

Dermed er urfolkets kamp også en kamp for miljø og klima.

I mars møttes miljøministrene Marina Silva og Espen Barth Eide i Brasilia.

Med et bidrag på flere milliarder kroner står Norge for drøyt 90 prosent av innskuddet i Amazonas-fondet.

Det er Norges største internasjonale klimatiltak.

Mange urfolk håper på bedre tider nå etter at høyrevridde Jair Bolsonaro i januar måtte overlate presidentvervet til venstresiden.

Da Luiz Inácio Lula da Silva overtok som president i januar gjorde han noe ingen annen president i Brasil har gjort før.

Han etablerte et urfolksdepartement.

Den nye presidenten utnevnte Sônia Bone de Sousa Silva Santos (49) som landets første urfolksminister.

Loga eambbo Brasila álgoálbmotministtara birra.