skilleIngrid Alexandra bannerskille_slutt
Toppbanner 2_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Innenriks > Kongehuset > Prinsessebryllupet Sist oppdatert 11:17
Ansvarlige for bryllupssidene:
Tor Berre og Erik Bolstad
Telefon:
23 04 26 43 (Oslo)
73 88 12 00 (Tyholt)
Les gjerne gjennom
før du sender inn spørsmål!

 

Vil sende gåve til paret

«Jeg har en gave til brudeparet men vet ikke hvor den skal sendes.»

Publisert 16.05.2002 12:05. Oppdatert 16.05.2002 13:39.
SE OGSÅ:
ALT OM:

Svar

Sjølv om brureparet fyrst og fremst ynskjer bidrag til H.K.H. Prinsesse Märtha Louises Fond som bryllaupsgåve, set dei nok pris på vanlege gåver òg.

Gåvene kan sendast til:
Det Kongelege Slott
0010 OSLO

Du kan òg levere gåvene sjølv i Rustkammeret i Erkebispegarden i Trondheim.

I ei pressemelding 25. april i år skriv Slottet:
«I forbindelse med bryllupet mellom Prinsesse Märtha Louise og Ari Behn ønsker brudeparet seg gaver til H.K.H. Prinsesse Märtha Louises Fond. Fondets konto er 6058.05.05441.

Fondet ble opprettet 15. august 1972 og avkastningen av fondets kapital skal brukes til hjelp for funksjonshemmede barn i Norge under 16 år.Tildeling fra fondet skal gå til tiltak i regi av organisasjoner og institusjoner, og komme flest mulig funksjonshemmede barn til gode.

Det legges vekt på at de midler som deles ut, kommer barn direkte til gode og ikke brukes til dekning av vanlige driftsmidler. Det taes også sikte på å dekke behov som det ikke er en oppgave for stat eller kommune å bevilge midler til. Pengene øremerkes derfor tiltak som kan gi barn glede i deres daglige tilværelse.»


Venleg helsing
Bryllaupsredaksjonen

Siste saker:

 
Vær med på hele Norges gratulasjon til Märtha og Ari
10 SISTE KONGEHUSET
10 SISTE NYHETER
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no