skilleVæret enkelskilleHør siste Tromsnyttskillewww.euroarctic.comskille_slutt
Troms og Finnmark 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Troms og Finnmark > Troms Sist oppdatert 14:31
 
Rapport om Mauken/Blåtind:

Ingen avgjørende negative konsekvenser

Det får ingen avgjørende negative konsekvenser for reindrifta å knytte sammen skytefeltene Mauken og Blåtind i Indre Troms. Det er konklusjonen i en rapport som Forsvaret har bestilt. Flere sakkyndige har uttalt seg om ulike sider ved sammenslåingen.

Publisert 17.04.2001 16:53.
Rapporten ble bestilt av forsvarsminister Bjørn Tore Godal i fjor, og et sakkyndig uvalg har sett på de reindriftsfaglige konsekvensene ved en sammenslåing.

Sameksistens mulig

Hovedkonklusjonen er at det er mulig å sikre fortsatt sameksistens mellom Mauken reinbeitedistrikt og Forsvaret i Mauken/Blåtind-området.
De sakkyndige påvisker flere mulige problemer som følge av sammenbinding, men mener samtidig at det med tiltak er mulig å fortsette reindrift i Mauken reinbeitedistrikt.
De sakkyndige peker på følgende hovedtiltak for å sikre reindriften i området:

*Tilpasse antallet rein til et nivå som gjør reindriften bærekraftig.
*Anvise kompletterende eller alternative vinterbeiteressurser i tillegg til de som gjenstår, og kan utnyttes innen vinterbeitedistriktet.
*Forsterking/avlasting av vinterbeite gjennom foring under deler av vinterbeiteperioden.
*Opprette beredskap for foring i kalvingsperioden ved ekstreme snøforhold.
*Endre driftsmønster slik at det gir en fleksibel bruk av beiteressursene i Mauken-distriktet i kombinasjon med alternativene over.
*Tilleggsnæringer som forsterker livsgrunnlaget for reindriftsaktørene, og øker det sosio-kulturelle utbytte av reindriftsnæringen i distriktet.

-Sammenbinding betyr ikke nedleggelse av drift

Forsvaret mener rapporter avkrefter at sammenbinding av skytefeltene betyr nedleggelse av reindriftsnæringen i området. FBTs prosjektleder Øystein Sagen, mener at de sakkyndiges anbefalinger bør følges opp, og at tiltakene som er foreslått, utredes og jobbes videre med. Han sier FBT kommer til å prioritere dette arbeidet høyt. FBT mener et slikt arbeid kan skje parallelt med utbygging, og at anleggsarbeidet i området bør starte så snart som mulig.Siste saker:

Toppsakene fra NRK Troms og Finnmark
 
SISTE SAKER
Flere saker
NYHETSBREV PÅ E-POST

Få de viktigste nyhetene fra Troms og/eller Finnmark tilsendt på e-post – helt gratis!
Nyhetsbrev fra Nordnytt!

 
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no