skilleUnderholdning: Monsen (trippel)skille_slutt
Stemmer fra arkivet Politikken  3_1_banner
Her er du: NRK.no > Programmer > Stemmer fra arkivet > Stemmer fra politikken Sist oppdatert 10:36
 

Lydkutt med Gro Harlem Brundtland er hentet fra følgende program


Publisert 03.09.2003 14:47. Oppdatert 01.04.2004 15:41.

Tittel: Statsminister Gro Harlem Brundtlands pressekonferanse


Dato: 1981.02.03

Statsminister Gro Harlem Brundtlands pressekonferanse.
(Stemmesurr "Nå er hun her"). (0'50")
Reiulf STEEN: Introduserer Gro Harlem Brundtland som Norges første kvinnelige statsminister. (2'35")
Gro Harlem BRUNDTLAND : Leser regjeringslisten. Nye statsråder: Kari Gjesteby, handelsminister, Bjørn Skau, justisminister, Finn Kristensen, industriminister. Om deres bakgrunn (11'50")
Besvarer spørsmål fra presse og kringkasting: Fremste politiske oppgave å vinne regjeringsmakt for Ap til Stortingsvalget i høst. Realistisk mål. Begrunnelse for dette. Mest funksjonsdyktig løsning at statsminister og Ap-formann er samme person. Men ikke som prinsipp. Ikke svart-hvitt-tenkning i dette spørsmålet. (13'55")
Reiulf STEEN: Vil forhindre persondebatt om Ap-formann-spørsmålet nå. Landsmøtet skal velge på fritt grunnlag på Hamar i vår. (16'20")
Gro Harlem BRUNDTLAND: Presiserer landsmøtets rett og plikt til valg av formann og sammensetning av landsstyret. Formannsvervet ikke sentralt spørsmål her i dag.
Reiulf STEEN: Avkrefter rykter om annen statsministerkandidat. (18'30")
Gro Harlem BRUNDTLAND: Aldri samme situasjon før ulike regjeringsskifter. Valgt flere kvinner i regjeringen om jeg hadde sittet med blankt papir ved starten av
stortingsperioden. Sissel Rønbeck ønsket selv ikke handelsministerjobben, bl.a. fordi hun har lite barn å ta hensyn til. Står i dag foran nytt landsmøte, ny stortingsperiode og arbeid med nytt
langtidsprogram, som blir viktigste sak denne regjering vil behandle før valget -81. Blir grunnlaget for neste stortingsperiode for Aps arbeid. Alta-saken inkluderer samenes rettigheter. En sak denne og neste regjering må
arbeide med i lang tid. Umulig å gi annet enn prinsipielle svar med hensyn til Alta-saken nå. Sammensatt problem. Ap skal vinne valget på regjeringens og partiets arbeid, og arbeid som blir gjort i lokallagene og av sympatisører.
Håper på aktivt og målrettett arbeid av alle. Stikkord "Arbeid for alle". (Utdyper dette nærmere). Noe av det viktigste for mennesket: Å bruke seg selv. (27'45")
Tror sjansen for valgseier er økt. Regjeringssituasjonen avklart.
Reiulf STEEN: Grunnlaget for skiftet: Odvar Nordlis egne ord. (Trekker seg p.g.a. helsen).
Gro Harlem BRUNDTLAND: Arbeid for alle innbefatter all slags arbeid, også de med utdanning. Siste dager kaotisk tid for meg. Barna tålmodige. Mann og barn beskyttet meg mot altfor pågående pressefolk. Lærer kontinuerlig, spesielt i politisk virksomhet. Forsvars- og sikkerhetspolitikk viktig. Mange hensyn å ta. (32'40")
Følelsen av ansvar ved statsministervervet lik for kvinner og menn. Kongen spurte meg ikke om hvordan det føltes som kvinne å bli statsminister. Selv klar over at jeg som kvinne vil bli fulgt med større årvåkenhet. Blir stilt større krav, fordi det fremdeles er uvanlig med kvinner som topp-politikere. Tungt og viktig ansvar, som jeg håper å innfri i den grad det er mulig. (34'45")
Forholdet til LO godt. Legger stor vekt på å oppklare eventuelle misforståelser mellom Ap, regjeringen og LO. Viktig at alle sider ved en sak blir belyst, også i hektisk politisk virksomhet. Ikke spurt andre enn Bjørn Skau om å bli justisminister. Nødt til å tenke gjennom forskjellige oppgaver man kan bli pålagt når man sitter i sentrale tillitsverv. Statsministervervet ikke som "lyn fra klar himmel". Men overrasket den gang T Bratteli spurte meg om å bli miljøvernminister. Om møtet hos Bratteli, der statsministersaken ble diskutert før sentralstyret avgjorde.
Interessant å se hva de borgerlige partier kommer fram til før vi legger fram vårt nye langtidsprogram. Ikke naturlig for Ap å samarbeide med ett av de andre partiene. Ikke trekke drastiske konklusjoner før den nye regjering i USA
(Reagan) har fått anledning til å markere sin politikk. Vår plikt ikke å ta forhåndsstandpunkter. (42'00")
For hver gang nye barrierer blir brutt: Seier for kvinnesaken. Riktig trinn i lang utvikling det som er skjedd nå. Men dette gjelder alle områder hvor det er
ubalanse. Følelse av at hele fagbevegelsen viser tillit. Men naturlig å merke seg at også kvinnene gir støtte. Ville gjort dypt inntrykk om kvinnene ikke hadde støttet kvinnelig statsministerkandidat. (44'00")
Ikke enkel løsning på økonomisk politikk. Bygge videre på blandingspolitikk. Fortsatt relativt stram økonomisk politikk (utreder dette nærmere). Har ikke "stor kake å fordele i hurtig tempo". Viktig ikke å bruke mer enn vi
produserer. (46'30")
Har evne til å le av meg selv (latter) kanskje med hjelp av pressefolk. Umulig å gå nærmere inn på samerettsspørsmålet her. (Viser til utvalget som skal utrede alle sider ved dette vanskelige spørsmål). (48'10")
Kommenterer spørsmålet om "Grasrota vil ha Gro". Eneste grunnlaget vi har er meningsmålingene. Ikke vurdert tidspunktet for skiftet før Odvar Nordlis helsesituasjon utløste behov for endring. Glad for at det iallfall er 7-8 mnd. til stortingsvalget. Viss tid til "arbeidsro". Ikke tenkt på statssekretærutnevnelsene ennå.
Reiulf STEEN: Redegjør for valg av Gro Harlem Brundtland fremfor Rolf Hansen. RH betraktet ikke seg selv som kandidat. (52'50")
Gro Harlem BRUNDTLAND: Ikke problem at min mann er aktiv Høyre-politiker. To ting gjør meg betenkt ved spørsmålet, fordi det avslører bestemt likestillingsoppfatning, og
(NB. Resten av replikken mangler).

Arkivnr: 56845
Tid: 05325


Tittel: Valgduell mellom statsminister Kåre Willoch (Høyre) og Arbeiderpartiets leder Gro Harlem Brundtland. (Foran kommunevalget)


Sendedato: 1983.09.05
Programleder: Narum, Håvard + Strand, Arne

Kåre WILLOCH (statsminister Høyre) og Gro Harlem BRUNDTLAND (leder Arbeiderpartiet) Valgduell foran kommunevalget 1983 (2'00")
Tema: Arbeidsløshet. Hvordan sikre sysselsettingen. Økonomisk politikk. Inflasjon. Konkurranseevne. Helsesektoren. Kommunal økonomi. Skattepolitikk. (Begge svært engasjerte i debatten).

Arkivnr: 80473
Kuttnr: 02
Tid: 02920

Tittel: Miljøvernspørsmål i internasjonal politikk - bl.a. om Verdenskommisjonen for miljø og utvikling (Brundtland-kommisjonen). Utenrikskvarteret


Sendedato: 1986.09.30
Programleder: Røe, Knut

Gro Harlem BRUNDTLAND, formann i Brundtland-kommisjonen, om miljøvernspørsmålet.
Helge HVEEM, førsteamanuensis statsvitenskap, om ledere i u-lands syn på miljøspørsmål.

Arkivnr: 82041
Kuttnr: 02
Tid: 01420


Tittel: Statsminister Gro Harlem Brundtland taler


Sendedato: 1992.01.01

Statsminister Gro Harlem BRUNDTLAND taler:
Kong Olavs død, tronskifte og signingsferd minner oss om de lange linjer i historien. I dag er kontakten og påvirkningen mellom landene større enn noengang. 1990-årene mulighetenes tiår. EØS-avtalen inngått. Intet land kan i dag lukke seg inn og intet land kan stenge omverdenen ute. Bare tenk på alle forbruksartikler som kjøpes og selges over landegrensene. Skal vi opprettholde velferden, skal vi bekjempe arbeidsløsheten og skape nye livskraftige arbeidsplasser, kan vi ikke lenger satse på løsninger fra tidligere år. Den nåværende handelsavtalen med EF ble
laget for sin tid, 70-tallet. Den nye EØS-avtalen er svaret på 90-tallets utfordringer. Vi må aldri gi opp målet om arbeid for alle. Det fins ingen enkel vei ut av problemene. Krigen i Midtøsten og økonomiske tilbakeslag i utlandet
har gjort jobben her hjemme enda tyngre. Bankenes vansker. Norge har i dag overskudd på sin handelsbalanse med utlandet. Den nye skattereformen er mer rettferdig. Prisene stiger mindre enn i andre land. Norsk industri både kan og
vil konkurere på pris og kvalitet.

"Trenger vi kanskje et nytt slagord - det er typisk norsk å være god".

Gjennom 80-årene har stadig flere gått over i en passiv trygdetilværelse, eller de har blitt avhengig av
sosialhjelp. Det forteller oss at de tilbud vi gir ikke er gode nok. Vi må være sikre på at den innsats vi setter inn er en virkelig hjelp, en hjelp til selvhjelp. Solidaritet innebærer at vi stiller krav til alle. Å ta ansvar for
våre medmennesker betyr ikke at vi skal ta ansvaret fra dem. Flere barnehageplasser og utvidet timetall i grunnskolen. Eldreomsorg og reformen for psykisk utviklingshemmede. Samfunnets ansvar kan aldri erstatte
enkeltmenneskers omsorg og omtanke for hverandre. Skal miljøet reddes, må gjeldsbyrdene lettes og miljøvennlige fremskritt må støttes av dem som har kunnskap, ressurser og økonomi til dette. Vårt bidrag til dette må vi se på som
et forsinket vederlag for hva vår egen vekst har ødelagt til nå, som en investering i jordas felles fremtid. Også miljøproblemene understreker vår avhengighet av andre land. Både misjons- og bistandsarbeid har bred støtte i vårt land. De virkelige utfordringene møter vi først når vi får mennesker med en annen kultur inn i vårt eget nærmiljø.
"Ja, vi elsker". Kor og ork.

Arkivnr: 88569
Varighet: 02220

Tittel: Brundtland om resultatet av EU-valget. Dagsnytt 0730>/h2>
Sendedato: 1994.11.29
Programleder: Hellesnes, Katrin

Statsminister Gro Harlem Brundtland møtte norsk og utenlandsk presse ved halvtretiden i natt for en siste oppsummering av EU-valget. Hun avviser SV og
Senterpartiets krav om omlegging av politikken, og ser ikke Nei-sidens seier som noe personlig nederlag som svekket hennes autoritet.
Kutt med statsminister Gro Harlem BRUNDTLAND: "Jeg er i grunnen mest opptatt av landet og at Norge skal klare seg best mulig i årene som kommer - og det som ligger meg på hjertet. Det har jeg gjort klart hele tiden, at jeg ser
ikke på dette som et personlig spørsmål overhodet ........ Jeg er ikke noe glad for resultatet - jeg er skuffet over at det ble et nei - jeg konstaterer at det nei-et antagelig er nokså smalt, og at det er slik at folket er delt i to i denne saken .." (sitat)
Reporter: Magnus Takvam.

Arkivnr: 95-D-02834
Tid: 00125

Tittel: Ukeslutt. Dagsnytt 1230 - Årskavalkade 1996


Sendedato: 1996.12.28
Programleder: Holm, Hege + Radøy, Sverre Tom

Arkivnr: DHIS-00506 + 96-D-03186
Tid: 06000


 
 
20 SISTE STEMMER FRA ARKIVET
 
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no