skillePodkastingskille_slutt
Sideblikk 3_1_banner
Her er du: NRK.no > Nyheter > Sideblikk Sist oppdatert 16:54
 

Flaggermuseksperter vil ha fred

Statens vegvesen mener eksperter på flaggermus at dyrene vil venne seg til sprengningsarbeidene. (Arkivfoto: Brasiliansk vampyrflaggermus. AP Photo/Mario Quadros)
Statens vegvesen mener eksperter på flaggermus at dyrene vil venne seg til sprengningsarbeidene. (Arkivfoto: Brasiliansk vampyrflaggermus. AP Photo/Mario Quadros)
Norsk Zoologiske Forening mener flaggermus i dvale blir forstyrret og at myndighetene ser bort fra lov og internasjonale avtaler når de tillater å sprenge en veitunnel gjennom Romsåsen ved Askim vinterstid.

Publisert 02.07.2006 16:54.
Veitunnelen skal sprenges i Romsåsen der det finnes gruveganger som tjener som vinterdvalested for fire-fem arter flaggermus.

Direkte tellinger har vist at det overvintrer om lag 50 flaggermus i gruvegangene, men det reelle tallet kan være 10 ganger større.

Det skyldes at man ved direkte tellinger vanligvis bare får med seg en brøkdel av det virkelige tallet på overvintrende flaggermus, går det fram av et brev fra Fylkesmannen i Østfold til Statens vegvesen.

Hele døgnet

Romsåsen er et meget viktig overvintringssted for flaggermus i Norge, men ingen av artene der står på Nordisk liste over truede arter, går det fram av brevet fra Fylkesmannen.

Det er Statens vegvesen som har ansvaret for veiutbyggingen gjennom Romsåsen. Ifølge prosjektleder Jørn Pettersen mener eksperter på flaggermus at dyrene vil venne seg til sprengningsarbeidene og derfor vil overvintre i gruvegangene i Romsåsen.

Det er ikke miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Østfold like sikker på. For å hindre at flaggermusene blir vekket av dvalen, vil miljøvernavdelingen hindre at dyrene går inn i dvale ved å forstyrre dem.

Det skal oppnås ved at man foretar sprengningsarbeider hele døgnet i Romsåsen fra september og ut november i år.

Normalt fra 2007

Sprengning gjennom hele døgnet er også satt som betingelse av miljøvernmyndighetene for at Statens vegvesen skal få lov til å gjennomføre sprengningsarbeidene. De må være avsluttet før 1. september 2007.

Fra da av regner man med at flaggermusene skal kunne bruke sine vinterdvalehuler i Romsåsen som normalt igjen, går det fram av brevet fra Fylkesmannen.

Norsk Zoologisk Forening er kritisk både til uttalelsene fra prosjektleder Bjørn Pettersen og til Fylkesmannens vilkår for vintersprengning i Romsåsen.

Foreningen har forhørt seg både i det norske og i deler av det internasjonale ekspertmiljøet for flaggermus, og ingen går god for at flaggermusene vil venne seg til sprengningene i Romsåsen.

Foreningen mener også at Fylkesmannen har gitt tillatelse til vintersprengning for å unngå at veiarbeidet blir forsinket og dermed dyrere enn beregnet.

– Hvis også miljøvernmyndighetene neglisjerer nasjonale lover og avtaler med henvisning til økonomi, spør vi oss hvem som skal ivareta miljøinteressene, heter det i et brev fra foreningen til Miljøverndepartementet.

(NTB)


 
10 SISTE SIDEBLIKK
50 SISTE NYHETER
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no