skilleVæret i Finnmark enkelskilleSendingeneskillewww.euroarctic.comskille_slutt
Troms og Finnmark 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Troms og Finnmark > Finnmark Sist oppdatert 14:31
 

Enighet om Finnmarksloven

Nå er det enighet om hva Finnmarksloven skal inneholde - konsultasjonene mellom justiskomiteen, Sametinget og fylkesting avsluttes i dag, og de er mer enige enn noen gang før.

Publisert 02.03.2005 14:02. Oppdatert 02.03.2005 16:24.
Av Susanne Hætta

Folk i Finnmark har ventet i to år på at den såkalte Finnmarksloven skal vedtas. Loven skal overføre Statens eiendom i fylket til et nytt forvaltningsorgan, Finnmarkseiendommen. Det som mangler er å utrede hvem som eier utmarksområdene, basert på sedvane og bruk gjennom mange år.

Mislikte første utkastet

Dette handler om hvem som skal bestemme i Finnmark. Hvem skal plukke multer her, hvem kan fiske der, hvem skal drive reindrift her, hvem bestemmer om et gruveselskap skal få leite etter mineraler der. I dag er ontrent 98 % Statens eiendom.

For to år siden ble forslaget til Finnmarkslov lagt frem; loven skal gi finnmarkingene forvaltningsrett over fylket. Alt dette har kommet i kjølvannet av samenes lange rettighetskamp .

Både Sametinget og Fylkestinget i Finnmark har mislikt deler av lovforslaget som regjeringen la frem i 2003. I lovens formål heter det at den skal sørge for en forvalting til beste for både «samisk kultur, innbyggerne i fylket og allmennheten for øvrig». Det betyr at allmennheten, i prinsippet alle i hele verden, har rett til å bruke naturressursene i Finnmark.
- Dette punktet må ut av lovteksten, sier Finnmarks fylkesordfører Helga Pedersen.


bare for Finnmarkinger


- Vi mener det er viktig at man ikke gir allmennheten utenfor Finnmark rettigheter til grun og naturressursene i FInnmark, men at andre kan sikres adgang, sier Helga Pedersen.

Justiskomiteen forbereder lovforslaget for Stortinget, som skal vedta det i løpet av våren. Komiteen har nærmet seg Sameting og fylkesting betraktelig, etter at Høyre og Kristelig Folkeparti tidligere ikke har villet anerkjenne samiske rettigheter i Finnmark. Regjeringen har heller ikke ønsket å utrede hvem som har eiendomsrettigheter basert på sedvane og bruk over lang tid, noe Norge må for ikke å bryte internasjonal folkerett.
I Troms er dette allerede slått fast i ett tilfelle; den såkalte Svartskog-dommen i Høyesterett.

Enige om rettighetskommisjon

Nå sier derimot leder i justiskomiteen Trond Helleland fra Høyre at det med Finnmarksloven skal opprettes en kommisjon som skal se på hvem som har rett til å bruke naturressursene i de ulike områdene. Komiteen er også åpen for en særdomstol som skal dømme dersom det blir konflikter.
- Det er mange måter å utrede rettighetsforholdene på, og en særdomstol er en av måtene å gjøre det på, sier Helleland.
Her er han helt på linje med hva Fylkestinget tidligere har påpekt.

Bakgrunn: Dette er Finnmarksloven (04.04.2003)
Siste saker:
Flere saker: ALT OM FINNMARKSLOVEN

Toppsakene fra NRK Troms og Finnmark
 
SISTE SAKER
Flere saker
NYHETSBREV PÅ E-POST

Få de viktigste nyhetene fra Troms og/eller Finnmark tilsendt på e-post – helt gratis!
Nyhetsbrev fra Nordnytt!

 
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no