skilleRadio på nettskilleLes om oss!skilleTopp promo Sportskille_slutt
Toppbanner Møre og Romsdal program 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Møre og Romsdal > Program NRK Møre og Romsdal Sist oppdatert 15:47
NRK Møre og Romsdal
6025 ÅLESUND
Tlf 70 11 52 00
Distriktsredaktør:
Vevredaktør:

 

Før Ormen tar kvalen

Den gamle kvalstasjonen i Nyhamna rundt 1930. Foto:Utlånt kulturavdelinga i fylket fra familien Ingebrigtsen.
Den gamle kvalstasjonen i Nyhamna rundt 1930. Foto:Utlånt kulturavdelinga i fylket fra familien Ingebrigtsen.
Historia til den gamle kvalstasjonen på Nyhamna i Aukra skal nå berges for ettertida.
Kvalstasjonen er unik lokalhistorie for Aukra, men også nasjonal historie.

Publisert 07.12.2004 21:37. Oppdatert 08.12.2004 15:27.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
Hjelp | Mer lyd og video
ALT OM:
Av Gunnar Sandvik

Omslynget av Ormen Lange sitt gigantiske landanlegg ligger de sparsomme restene av den gamle kvalstasjonen på Nyhamna.
Dette er en svært så viktig del av Aukras og Nyhamnas historia som man har funnet spor av hele 11.000 år bak i tida.
Bukta ved kvalstasjonen før utbygginga starta i 2004 - sett fra samme sted som bildet fra 1930. Foto: Bjørn Ringstad.

Aukra Hval AS

Midt på 1920-tallet var det konsesjon til bygging av drift av fem kvalstasjoner på norskekysten – en av dem på Aukra – Aukra Hval AS i regi av professor Johan Hjort – en sentral person i internasjonal havforskning i mellomkrigsårene.


Forskninga på Aukra var knytta opp mot kvalfangsten som skjedde i Sørishavet med de store økonomiske interessene.
Forskningstasjonen, som også ble kalla "Hjort`n", står som et symbol på de territoriale og internasjonale økonomiske interessene som Norge ville markere på 30-tallet.

Fangeleir

Drifta av kvalstasjonen varte bare ei kort tid – i 1938 var det slutt. De siste åra drev man flytende kokeri i regi av ålesundfirmaet Oluf Holm..
Under 2.verdenskrig ble kvalstasjonen brukt til fangeleir for russiske krigsfanger.

Barna fra Barnebo barnehage utforsker de gamle presskjelene i Nyhamna. Foto: Bjørn Ringstad.


Sparsomt med gjenstander

De fysiske restene etter kvalstasjonen i Nyhamna i dag sparsomme. De siste bygningene ble revet i 1980. Det ligger igjen flere store jernkjeler, rørledninger og murrester. Området er nå gjerda inn innafor anleggsområdet i Nyhamna.

Materiale innsamla

Kulturavdelinga i Møre og Romsdal fylke har gjennomført omfattende undersøkelser og samla inn verdifullt historisk kildemateriale om kvalstasjonen. Hydro som utbygger finansierer det viktige arbeidet.
Mange historiske foto fra kvalstasjonen og kvalbåtene er skaffet tilveie - mye fra privatpersoner.
Få gjenstander er funnet, men det er gjennomført en rekke intervjuer - blant annet av barn som hadde fedre som jobbet på kvalstasjonen.

Park og bok

Fylkesarkeolog Bjørn Ringstad utfordrer nå alle aktørene som har interesser i samband med utbygginga, å bidra til at dette kulturminnet og det historiske materialet blir synliggjort og presentert for folk. Han foreslår opprusting av kvalstasjonsområdet med å gi det et parkmessig preg, sjøl om det blir avgrensa tilgang for folk flest innenfor industriområdet.
Materialet bør også utstilles og foto gjort tilgjengelig.
Ringstad ønsker et bokprosjekt om kvalstasjonen på Nyhamna.

Siste saker:
Flere saker: ALT OM ORMEN LANGE
Siste saker:
Flere saker: ALT OM ROMSDAL

 
10 SISTE NYHEITER FRÅ NRK MØRE OG ROMSDAL
5 SISTE SPORT FRÅ NRK MØRE OG ROMSDAL
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no