OVERSIKT NYHETER SPORT MUSIKK UNDERHOLDNING FILM LITTERATUR MAT BARN UPUNKT
NRK Toppbanner

Her er du: NRK > Undervisning > Journalistetikk

Oppdatert 20.06.2001 10:52

JOURNALISTETIKK

 

Oversikt over deltaking i etikkprosjektet

Publisert 12.06.2001 10:26

Vedlegg 1

Dei tre åra NRKs Etikkprosjekt varde, deltok om lag 5000 medarbeidarer i radio og fjernsyn i utviklingsarbeidet. Oversikten omfattar dei programmiljø som var med i prosessen og kven som var kontaktpersonar i arbeidet.

1996: Program/problemstillingar/kontaktpersonar
Tilsaman ti programmiljø frå P1, P2, Petre og NRK 1 har vore med i prosessen. Vi bad kvart av miljøa kome med forslag til spørsmål/område dei særleg ynskte å arbeide med, og fekk fylgjande tilbakemelding:
- NRK Hordaland: Grenselandet mellom maktpersonars offentlege og private liv og nyhetsterskelen i krimsaker. Einar Haalien
- NRK Nordland: Oppfyller ettermiddagssendinga Nordland i dag kriteriene for en allmennkringkaster? Trude Berg, Terje Bartholsen
- NRK Østlandssendingen: Dagsordenfunksjon. Kriminal- og ulykkesjournalistikk. Øyvind Vasaasen
- Her og nå (dagleg aktualitetsprogram 15.00-16.00). Drøfta problemstillinga «Hvem eier virkeligheten?», gjennomgang av sendinga ut frå NRKs mandat. Solveig Mikkelsen.
- Dagsrevyen: Drøfta problemstillinga «Kven eig virkeligheten?» ut frå bruk av bilete (rekonstruksjonar/dramatisering) i nyheitssendingar. Gunnar Høidahl
- Dagsnytt: Kriminal- og ulykkesjournalistikk. Knut A.Fjerdingstad
- Dagsnytt 18: (dagleg aktualitetsprogram 18.00-19.00). Bruk av ekspertar. Marit Christensen
- Refleks-forbrukar (sending annankvar onsdag 19.35-20.10) Gjennomgang av dei fire krava til allmennkringkastaren ut frå arbeidet i Refleks forbrukar. Torill Svaar
- Petre XL (dagleg aktualitets- og underhaldningsprogram 16.00-18.00) Problemstilling; Kva verdiar formidlar Petre XL i sine sendingar? Stig Holmer
- P1, Saloon Rosa (underhaldningsprogram kvar onsdag 23.00-00.01) Er etikk synonymt med varsomhet og forsiktighet? Wilhelm Haagenslien
- Prosjektleiarane i Kulturavdelinga i Fjernsynet (FKUL): Om kommersialisme og sponsing.
Per Selstrøm

Med i Referansegruppa i 1996 var:
Sissel Lund, Anne Tveitan, Assisterande radiodirektør, Kari Werner Øfsti , Nyheitssjef i Dagsrevyen, Gunnar Høidahl, Assisterande nyheitssjef i Dagsnytt, Knut A. Fjerdingstad, Leiar for Aktivum, Arne Wam.

1997:Program/kontaktpersonar

Dei 10 programmiljøa som deltok i prosjektet i -96 har også vore med i arbeidet i -97. I tillegg har det vore med representantar for 5-6 nye programmiljø.

Kontaktpersonar i arbeidet i -97 er :
NRK Nordland, Kai Mikalsen,Terje Bartholsen,Trude Berg
NRK Østlandssendingen, Anne Aasheim, Ingvill Bryn,
NRK Hordaland, v/fungerande distriktssjef Mari Velsand Tjosås,
Dagsrevyen: Anne Baggethun, Kjell Langholm, Sportsrevyen: Tor Aune, Dagsnytt: Erika Jahr Her og Nå: Ellen Ingunn Andersen, Tor Røed P1, Saloon Rosa: Wilhelm Haagensli, Øystein Saxvik, P1, Musikkredaksjonen: Per Ole Hagen P2, Per Olav Reinton, Refleks-forbruker: Torill Svaar, Brennpunkt: Renie K.Thorleifsson, Schrødingers Katt: Aud Arnkværn
Faktaredaksjonen, NRK 2: Marit Christensen, U: Leif Holst Jensen, Anja Viuf,
Petre,:Nils Heldal, Underhaldningsavdelinga, NRK 1: Siss Kvamme, Hilde Hummelvoll ,
Barne-og ungdomsavdelingen i fjernsynet: Annika Biørnstad, NRK Interaktiv: Rolf Brandrud, Ragnhild Winje,Tom Egil Hverven
Nyttig for prosjektets arbeid med medieetikk har vore A. Oltedal og S. Lund si deltaking i Norges Forskningsråds Etikkprogram.
Rapportane frå arbeidet i programmiljøa (1997) vart lagt fram på ein oppsummeringskonferanse 28.11.97 i NRK .
Med i Referansegruppa i 1997 er:

- Sissel Lund
- Anne Tveitan
- Assisterande radiodirektør, Kari Werner Øfsti
- Programsjef i Fjernsynets underhaldningsavdeling, Tordis Aavatsmark
- Nyheitssjef i Dagsrevyen, Gunnar Høidahl
- Assisterande nyheitssjef i Dagsnytt, Knut A. Fjerdingstad
- Leiar for Aktivum, Arne Wam.

1998:
Gruppper/programmiljø som har delteke i arbeidet i 1998:
Med i gruppa som arbeidde med mandatets punkt om å 'utvikle forstståings-tog evalueringskriterier for programsetting / programprofil i en allmennkringkaster'. Med i gruppa for programsetjing/programprofil: Tove Fugelsnes, Anne Torjussen Diesen, Hans Hjellemo, Brynjulf Handgaard, Leif Holst Jensen, Sissel Lund,

Med i gruppa som arbeidde med å integrere etikk / allmennkringkastingsbegrepet i kurstilbodet i NRKs opplæringsavdeling (POPP). Med i utviklingsarbeidet i POPP var: Ellen Ingunn Andersen, Jorunn Voll, Elin Bjørnsson, Jon Sverre Uhnger, Sidsel Mundal, Margaretha Nicolaysen, Liv Baggerånås,Turid Homme, Vibeke Wolther, Bjørn Holmgren.
Med i grupper som arbeidde med å fylgje opp tidlegare tilrådingar (96-97 rapportane) med vekt på felta' bruk av bilde / verkemiddel i dokumentar' og 'leiarar og etikk'. Med i arbeidet; Hege Michelsen, Cecilie Rego, Anders Nicolaysen, Gyrid Listuen, Vibeke Haug, Kjell Jarle Høyheim, Bjørn Ole Kringstad,Terje Dale,Unni Arnøy, Wilhelm Haagensli ,
Carolina Maira Johansen, Anis Ahmed, Marianne Mikkelsen
Med i Referansegruppa for Etikkprosjektet i 1998 er:
Sissel Lund, Anne Tveitan/Gisle Knudsen, Programsjef i FUHA, Tordis Aavatsmark.
Programsjef NYDI, Gunnar Høidahl., Programsjef NYDI, Kari Saastad.
Designsjef, Petter Moshus


 
 
SØK

VERKTØYSIDER
Tanketorget [Ekstern]
10 SISTE JOURNALISTETIKK
18.06.2001 07:27
Journalistrolla

Copyright NRK © 2001   -  Telefon: 815 65 900  -   E-post: info@nrk.no   -   03.01.2009 04:25